Soi cầu bằng kinh dịch, chơi là trúng

XỈU CHỦ MIỀN TRUNG : 500.000 Đ

Nhấn vào đây để xem >> Hướng dẫn mua số bằng thẻ cào

 Trong tất cả những website dự đoán xổ số lô tô hiện nay . Bạn khó có thể tìm được hệ thống chuẩn đoán vip như chúng tôi. Nếu không tin, hãy thử xem!

Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!!

  

Lưu ý:

 Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày.

Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.

 Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…

 Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!

Liên hệ CSKH: KHUNG CHAT TRỰC TUYẾN.

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Xỉu Chủ Miền Trung
Ngày Xỉu Chủ Miền Trung Kết quả
19/07/2024 Click vào lấy số ngay
18/07/2024 Bình Định 085, Quảng Bình 785, Quảng Trị 005 Win Bình Định 085, Win Quảng Bình 785, Win Quảng Trị 005
17/07/2024 Đà Nẵng 541, Khánh Hòa 387 Win Đà Nẵng 541, Win Khánh Hòa 387
16/07/2024 Đắc Lắc 810, Quảng Nam 876 Win Quảng Nam 876
15/07/2024 Phú Yên 477, Thừa Thiên Huế 599 Win Phú Yên 477, Win Thừa Thiên Huế 599
14/07/2024 Khánh Hòa 557, Kon Tum 898 Win Khánh Hòa 557
13/07/2024 Đà Nẵng 151, Đắc Nông 863, Quảng Ngãi 542 Win Quảng Ngãi 542
12/07/2024 Gia Lai 589, Ninh Thuận 925 Win Gia Lai 589, Win Ninh Thuận 925
11/07/2024 Bình Định 055, Quảng Bình 214, Quảng Trị 911 Win Bình Định 055, Win Quảng Bình 214, Win Quảng Trị 911
10/07/2024 Đà Nẵng 855, Khánh Hòa 375 Miss
09/07/2024 Đắc Lắc 140, Quảng Nam 763 Win Đắc Lắc 140, Win Quảng Nam 763
08/07/2024 Phú Yên 608, Thừa Thiên Huế 842 Win Phú Yên 608
07/07/2024 Khánh Hòa 783, Kon Tum 329 Win Kon Tum 329
06/07/2024 Đà Nẵng 916, Đắc Nông 123, Quảng Ngãi 605 Win Đà Nẵng 916
05/07/2024 Gia Lai 159, Ninh Thuận 307 Win Ninh Thuận 307
04/07/2024 Bình Định 198, Quảng Bình 399, Quảng Trị 890 Win Quảng Trị 890
03/07/2024 Đà Nẵng 339, Khánh Hòa 596 Win Đà Nẵng 339, Win Khánh Hòa 596
02/07/2024 Đắc Lắc 687, Quảng Nam 646 Win Đắc Lắc 687, Win Quảng Nam 646
01/07/2024 Phú Yên 691, Thừa Thiên Huế 175 Win Phú Yên 691
30/06/2024 Khánh Hòa 068, Kon Tum 746 Win Khánh Hòa 068, Win Kon Tum 746
29/06/2024 Đà Nẵng 433, Đắc Nông 994, Quảng Ngãi 691 Win Đắc Nông 994, Win Quảng Ngãi 691
28/06/2024 Gia Lai 075, Ninh Thuận 487 Win Gia Lai 075, Win Ninh Thuận 487
27/06/2024 Bình Định 713, Quảng Bình 989, Quảng Trị 417 Win Bình Định 713, Win Quảng Bình 989, Win Quảng Trị 417
26/06/2024 Đà Nẵng 700, Khánh Hòa 555 Win Đà Nẵng 700
25/06/2024 Đắc Lắc 687, Quảng Nam 714 Win Đắc Lắc 687, Win Quảng Nam 714
24/06/2024 Phú Yên 379, Thừa Thiên Huế 394 Win Phú Yên 379, Win Thừa Thiên Huế 394
23/06/2024 Khánh Hòa 467, Kon Tum 771 Win Kon Tum 771
22/06/2024 Đà Nẵng 579, Đắc Nông 107, Quảng Ngãi 636 Win Đà Nẵng 579, Win Đắc Nông 107, Win Quảng Ngãi 636
21/06/2024 Gia Lai 758, Ninh Thuận 454 Win Gia Lai 758, Win Ninh Thuận 454
20/06/2024 Bình Định 930, Quảng Bình 633, Quảng Trị 097 Win Bình Định 930, Win Quảng Bình 633, Win Quảng Trị 097
19/06/2024 Đà Nẵng 990, Khánh Hòa 307 Win Đà Nẵng 990
18/06/2024 Đắc Lắc 625, Quảng Nam 502 Win Đắc Lắc 625, Win Quảng Nam 502
17/06/2024 Phú Yên 677, Thừa Thiên Huế 827 Win Phú Yên 677, Win Thừa Thiên Huế 827
16/06/2024 Khánh Hòa 831, Kon Tum 207 Win Khánh Hòa 831, Win Kon Tum 207
15/06/2024 Đà Nẵng 008, Đắc Nông 315, Quảng Ngãi 893 Win Đà Nẵng 008, Win Đắc Nông 315
14/06/2024 Gia Lai 418, Ninh Thuận 892 Win Gia Lai 418, Win Ninh Thuận 892
13/06/2024 Bình Định 431, Quảng Bình 727, Quảng Trị 941 Win Bình Định 431, Win Quảng Bình 727, Win Quảng Trị 941
12/06/2024 Đà Nẵng 610, Khánh Hòa 689 Win Đà Nẵng 610, Win Khánh Hòa 689
11/06/2024 Đắc Lắc 270, Quảng Nam 841 Win Đắc Lắc 270, Win Quảng Nam 841
10/06/2024 Phú Yên 292, Thừa Thiên Huế 366 Win Phú Yên 292
09/06/2024 Khánh Hòa 703, Kon Tum 627 Win Khánh Hòa 703, Win Kon Tum 627
08/06/2024 Đà Nẵng 163, Đắc Nông 693, Quảng Ngãi 944 Win Đà Nẵng 163, Win Quảng Ngãi 944
07/06/2024 Gia Lai 798, Ninh Thuận 888 Win Gia Lai 798
06/06/2024 Bình Định 435, Quảng Bình 997, Quảng Trị 749 Win Bình Định 435, Win Quảng Bình 997, Win Quảng Trị 749
05/06/2024 Đà Nẵng 219, Khánh Hòa 039 Win Đà Nẵng 219, Win Khánh Hòa 039
04/06/2024 Đắc Lắc 914, Quảng Nam 116 Win Đắc Lắc 914, Win Quảng Nam 116
03/06/2024 Phú Yên 686, Thừa Thiên Huế 824 Miss
02/06/2024 Khánh Hòa 826, Kon Tum 816 Win Kon Tum 816
01/06/2024 Đà Nẵng 164, Đắc Nông 059, Quảng Ngãi 998 Win Đắc Nông 059, Win Quảng Ngãi 998
31/05/2024 Gia Lai 647, Ninh Thuận 613 Win Ninh Thuận 613
30/05/2024 Bình Định 868, Quảng Bình 953, Quảng Trị 206 Win Bình Định 868, Win Quảng Trị 206
29/05/2024 Đà Nẵng 514, Khánh Hòa 809 Win Đà Nẵng 514, Win Khánh Hòa 809
28/05/2024 Đắc Lắc 294, Quảng Nam 382 Win Đắc Lắc 294
27/05/2024 Phú Yên 471, Thừa Thiên Huế 514 Win Phú Yên 471, Win Thừa Thiên Huế 514
26/05/2024 Khánh Hòa 174, Kon Tum 530 Miss
25/05/2024 Đà Nẵng 972, Đắc Nông 364, Quảng Ngãi 398 Miss
24/05/2024 Gia Lai 150, Ninh Thuận 720 Win Gia Lai 150
23/05/2024 Bình Định 861, Quảng Bình 352, Quảng Trị 859 Win Quảng Trị 859
22/05/2024 Đà Nẵng 720, Khánh Hòa 557 Win Đà Nẵng 720, Win Khánh Hòa 557
21/05/2024 Đắc Lắc 463, Quảng Nam 574 Win Đắc Lắc 463, Win Quảng Nam 574
20/05/2024 Phú Yên 943, Thừa Thiên Huế 940 Miss
19/05/2024 Khánh Hòa 699, Kon Tum 184 Win Kon Tum 184
18/05/2024 Đà Nẵng 046, Đắc Nông 600, Quảng Ngãi 617 Win Đà Nẵng 046, Win Đắc Nông 600
17/05/2024 Gia Lai 332, Ninh Thuận 604 Win Gia Lai 332, Win Ninh Thuận 604
16/05/2024 Bình Định 333, Quảng Bình 544, Quảng Trị 920 Win Bình Định 333, Win Quảng Trị 920
15/05/2024 Đà Nẵng 752, Khánh Hòa 225 Win Đà Nẵng 752, Win Khánh Hòa 225
14/05/2024 Đắc Lắc 743, Quảng Nam 647 Miss
13/05/2024 Phú Yên 632, Thừa Thiên Huế 762 Win Phú Yên 632, Win Thừa Thiên Huế 762
12/05/2024 Khánh Hòa 762, Kon Tum 179 Win Khánh Hòa 762, Win Kon Tum 179
11/05/2024 Đà Nẵng 478, Đắc Nông 107, Quảng Ngãi 638 Win Đà Nẵng 478
10/05/2024 Gia Lai 242, Ninh Thuận 554 Win Gia Lai 242, Win Ninh Thuận 554
09/05/2024 Bình Định 511, Quảng Bình 783, Quảng Trị 686 Miss
08/05/2024 Đà Nẵng 376, Khánh Hòa 258 Miss
07/05/2024 Đắc Lắc 626, Quảng Nam 190 Miss
06/05/2024 Phú Yên 753, Thừa Thiên Huế 466 Win Phú Yên 753, Win Thừa Thiên Huế 466
05/05/2024 Khánh Hòa 892, Kon Tum 446 Win Khánh Hòa 892
04/05/2024 Đà Nẵng 144, Đắc Nông 781, Quảng Ngãi 201 Win Đắc Nông 781, Win Quảng Ngãi 201
03/05/2024 Gia Lai 374, Ninh Thuận 198 Miss
02/05/2024 Bình Định 422, Quảng Bình 822, Quảng Trị 991 Win Bình Định 422, Win Quảng Trị 991
01/05/2024 Đà Nẵng 440, Khánh Hòa 153 Win Đà Nẵng 440
30/04/2024 Đắc Lắc 219, Quảng Nam 013 Win Đắc Lắc 219, Win Quảng Nam 013
29/04/2024 Phú Yên 590, Thừa Thiên Huế 914 Miss
28/04/2024 Khánh Hòa 259, Kon Tum 021 Win Khánh Hòa 259, Win Kon Tum 021
27/04/2024 Đà Nẵng 749, Đắc Nông 156, Quảng Ngãi 281 Win Đà Nẵng 749, Win Quảng Ngãi 281
26/04/2024 Gia Lai 889, Ninh Thuận 313 Win Gia Lai 889
25/04/2024 Bình Định 968, Quảng Bình 522, Quảng Trị 179 Win Quảng Bình 522, Win Quảng Trị 179
24/04/2024 Đà Nẵng 393, Khánh Hòa 877 Win Đà Nẵng 393
23/04/2024 Đắc Lắc 215, Quảng Nam 743 Win Đắc Lắc 215
22/04/2024 Phú Yên 149, Thừa Thiên Huế 244 Win Phú Yên 149, Win Thừa Thiên Huế 244
21/04/2024 Khánh Hòa 582, Kon Tum 295 Win Khánh Hòa 582, Win Kon Tum 295
20/04/2024 Đà Nẵng 256, Đắc Nông 010, Quảng Ngãi 733 Win Đà Nẵng 256, Win Đắc Nông 010, Win Quảng Ngãi 733
19/04/2024 Gia Lai 991, Ninh Thuận 269 Win Gia Lai 991, Win Ninh Thuận 269
18/04/2024 Bình Định 366, Quảng Bình 914, Quảng Trị 692 Win Bình Định 366
17/04/2024 Đà Nẵng 687, Khánh Hòa 534 Win Khánh Hòa 534
16/04/2024 Đắc Lắc 704, Quảng Nam 278 Win Đắc Lắc 704, Win Quảng Nam 278
15/04/2024 Phú Yên 036, Thừa Thiên Huế 167 Win Phú Yên 036
14/04/2024 Khánh Hòa 105, Kon Tum 022 Win Khánh Hòa 105, Win Kon Tum 022
13/04/2024 Đà Nẵng 891, Đắc Nông 029, Quảng Ngãi 556 Win Đà Nẵng 891, Win Đắc Nông 029
12/04/2024 Gia Lai 367, Ninh Thuận 562 Win Gia Lai 367, Win Ninh Thuận 562
11/04/2024 Bình Định 617, Quảng Bình 576, Quảng Trị 501 Win Quảng Bình 576, Win Quảng Trị 501
10/04/2024 Đà Nẵng 606, Khánh Hòa 714 Win Đà Nẵng 606, Win Khánh Hòa 714
09/04/2024 Đắc Lắc 897, Quảng Nam 181 Win Quảng Nam 181
08/04/2024 Phú Yên 943, Thừa Thiên Huế 753 Win Phú Yên 943
07/04/2024 Khánh Hòa 122, Kon Tum 574 Miss
06/04/2024 Đà Nẵng 316, Đắc Nông 966, Quảng Ngãi 534 Win Đà Nẵng 316
05/04/2024 Gia Lai 776, Ninh Thuận 648 Win Gia Lai 776, Win Ninh Thuận 648
04/04/2024 Bình Định 801, Quảng Bình 125, Quảng Trị 615 Miss
03/04/2024 Đà Nẵng 465, Khánh Hòa 716 Win Đà Nẵng 465, Win Khánh Hòa 716
02/04/2024 Đắc Lắc 210, Quảng Nam 147 Win Đắc Lắc 210, Win Quảng Nam 147
01/04/2024 Phú Yên 365, Thừa Thiên Huế 984 Miss
31/03/2024 Khánh Hòa 815, Kon Tum 156 Win Khánh Hòa 815, Win Kon Tum 156
30/03/2024 Đà Nẵng 832, Đắc Nông 177, Quảng Ngãi 687 Miss
29/03/2024 Gia Lai 688, Ninh Thuận 381 Win Gia Lai 688, Win Ninh Thuận 381
28/03/2024 Bình Định 950, Quảng Bình 307, Quảng Trị 743 Miss
27/03/2024 Đà Nẵng 722, Khánh Hòa 372 Win Đà Nẵng 722
26/03/2024 Đắc Lắc 700, Quảng Nam 945 Win Đắc Lắc 700
25/03/2024 Phú Yên 501, Thừa Thiên Huế 438 Win Phú Yên 501, Win Thừa Thiên Huế 438
24/03/2024 Khánh Hòa 756, Kon Tum 187 Win Kon Tum 187
23/03/2024 Đà Nẵng 653, Đắc Nông 764, Quảng Ngãi 911 Win Đà Nẵng 653, Win Đắc Nông 764, Win Quảng Ngãi 911
22/03/2024 Gia Lai 528, Ninh Thuận 490 Win Gia Lai 528, Win Ninh Thuận 490
21/03/2024 Bình Định 069, Quảng Bình 454, Quảng Trị 129 Win Bình Định 069, Win Quảng Bình 454, Win Quảng Trị 129
20/03/2024 Đà Nẵng 827, Khánh Hòa 059 Win Đà Nẵng 827, Win Khánh Hòa 059
19/03/2024 Đắc Lắc 329, Quảng Nam 576 Win Đắc Lắc 329
18/03/2024 Phú Yên 140, Thừa Thiên Huế 746 Miss
17/03/2024 Khánh Hòa 602, Kon Tum 905 Win Khánh Hòa 602
16/03/2024 Đà Nẵng 902, Đắc Nông 052, Quảng Ngãi 597 Win Đắc Nông 052, Win Quảng Ngãi 597
15/03/2024 Gia Lai 174, Ninh Thuận 278 Win Gia Lai 174, Win Ninh Thuận 278
14/03/2024 Bình Định 263, Quảng Bình 268, Quảng Trị 296 Win Bình Định 263
13/03/2024 Đà Nẵng 763, Khánh Hòa 499 Win Đà Nẵng 763, Win Khánh Hòa 499
12/03/2024 Đắc Lắc 733, Quảng Nam 866 Miss
11/03/2024 Phú Yên 157, Thừa Thiên Huế 956 Win Thừa Thiên Huế 956
10/03/2024 Khánh Hòa 599, Kon Tum 893 Win Kon Tum 893
09/03/2024 Đà Nẵng 105, Đắc Nông 828, Quảng Ngãi 787 Win Đà Nẵng 105, Win Đắc Nông 828
08/03/2024 Gia Lai 230, Ninh Thuận 651 Miss
07/03/2024 Bình Định 681, Quảng Bình 420, Quảng Trị 270 Miss
06/03/2024 Đà Nẵng 729, Khánh Hòa 147 Miss
05/03/2024 Đắc Lắc 894, Quảng Nam 477 Miss
04/03/2024 Phú Yên 925, Thừa Thiên Huế 538 Win Phú Yên 925
03/03/2024 Khánh Hòa 894, Kon Tum 467 Win Khánh Hòa 894
02/03/2024 Đà Nẵng 998, Đắc Nông 239, Quảng Ngãi 442 Win Đắc Nông 239
01/03/2024 Gia Lai 290, Ninh Thuận 415 Win Gia Lai 290
29/02/2024 Bình Định 171, Quảng Bình 454, Quảng Trị 748 Win Quảng Bình 454, Win Quảng Trị 748
28/02/2024 Đà Nẵng 372, Khánh Hòa 394 Win Đà Nẵng 372, Win Khánh Hòa 394
27/02/2024 Đắc Lắc 559, Quảng Nam 969 Miss
26/02/2024 Phú Yên 591, Thừa Thiên Huế 322 Win Phú Yên 591, Win Thừa Thiên Huế 322
25/02/2024 Khánh Hòa 576, Kon Tum 153 Win Khánh Hòa 576, Win Kon Tum 153
24/02/2024 Đà Nẵng 733, Đắc Nông 562, Quảng Ngãi 180 Win Đà Nẵng 733
23/02/2024 Gia Lai 327, Ninh Thuận 335 Win Gia Lai 327
22/02/2024 Bình Định 459, Quảng Bình 867, Quảng Trị 446 Win Quảng Bình 867, Win Quảng Trị 446
21/02/2024 Đà Nẵng 954, Khánh Hòa 371 Miss
20/02/2024 Đắc Lắc 242, Quảng Nam 830 Win Quảng Nam 830
19/02/2024 Phú Yên 354, Thừa Thiên Huế 720 Win Thừa Thiên Huế 720
18/02/2024 Khánh Hòa 969, Kon Tum 947 Win Kon Tum 947
17/02/2024 Đà Nẵng 320, Đắc Nông 959, Quảng Ngãi 548 Win Quảng Ngãi 548
16/02/2024 Gia Lai 028, Ninh Thuận 106 Win Gia Lai 028, Win Ninh Thuận 106
15/02/2024 Bình Định 648, Quảng Bình 018, Quảng Trị 927 Win Bình Định 648, Win Quảng Bình 018
14/02/2024 Đà Nẵng 451, Khánh Hòa 547 Win Đà Nẵng 451, Win Khánh Hòa 547
13/02/2024 Đắc Lắc 572, Quảng Nam 759 Win Quảng Nam 759
12/02/2024 Phú Yên 258, Thừa Thiên Huế 750 Win Thừa Thiên Huế 750
11/02/2024 Khánh Hòa 049, Kon Tum 046 Win Khánh Hòa 049, Win Kon Tum 046
10/02/2024 Đà Nẵng 827, Đắc Nông 379, Quảng Ngãi 327 Win Đắc Nông 379
09/02/2024 Gia Lai 388, Ninh Thuận 347 Win Gia Lai 388
08/02/2024 Bình Định 864, Quảng Bình 489, Quảng Trị 318 Win Bình Định 864, Win Quảng Bình 489
07/02/2024 Đà Nẵng 177, Khánh Hòa 098 Win Đà Nẵng 177, Win Khánh Hòa 098
06/02/2024 Đắc Lắc 263, Quảng Nam 878 Miss
05/02/2024 Phú Yên 668, Thừa Thiên Huế 996 Win Thừa Thiên Huế 996
04/02/2024 Khánh Hòa 488, Kon Tum 575 Win Khánh Hòa 488
03/02/2024 Đà Nẵng 660, Đắc Nông 119, Quảng Ngãi 841 Win Đà Nẵng 660, Win Đắc Nông 119, Win Quảng Ngãi 841
02/02/2024 Gia Lai 752, Ninh Thuận 861 Win Ninh Thuận 861
01/02/2024 Bình Định 402, Quảng Bình 664, Quảng Trị 911 Win Quảng Trị 911
31/01/2024 Đà Nẵng 870, Khánh Hòa 327 Win Đà Nẵng 870, Win Khánh Hòa 327
30/01/2024 Đắc Lắc 825, Quảng Nam 748 Miss
29/01/2024 Phú Yên 127, Thừa Thiên Huế 257 Win Phú Yên 127
28/01/2024 Khánh Hòa 089, Kon Tum 201 Win Khánh Hòa 089
27/01/2024 Đà Nẵng 793, Đắc Nông 113, Quảng Ngãi 824 Win Đắc Nông 113
26/01/2024 Gia Lai 519, Ninh Thuận 295 Win Gia Lai 519, Win Ninh Thuận 295
25/01/2024 Bình Định 330, Quảng Bình 626, Quảng Trị 940 Miss
24/01/2024 Đà Nẵng 497, Khánh Hòa 813 Win Đà Nẵng 497
23/01/2024 Đắc Lắc 338, Quảng Nam 659 Win Đắc Lắc 338
22/01/2024 Phú Yên 751, Thừa Thiên Huế 768 Win Thừa Thiên Huế 768
21/01/2024 Khánh Hòa 998, Kon Tum 120 Win Khánh Hòa 998
20/01/2024 Đà Nẵng 402, Đắc Nông 438, Quảng Ngãi 091 Win Đà Nẵng 402, Win Quảng Ngãi 091
19/01/2024 Gia Lai 290, Ninh Thuận 198 Win Gia Lai 290, Win Ninh Thuận 198
18/01/2024 Bình Định 932, Quảng Bình 985, Quảng Trị 727 Win Bình Định 932, Win Quảng Trị 727
17/01/2024 Đà Nẵng 740, Khánh Hòa 469 Win Khánh Hòa 469
16/01/2024 Đắc Lắc 364, Quảng Nam 219 Win Đắc Lắc 364
15/01/2024 Phú Yên 812, Thừa Thiên Huế 157 Win Phú Yên 812, Win Thừa Thiên Huế 157
14/01/2024 Khánh Hòa 112, Kon Tum 888 Win Khánh Hòa 112, Win Kon Tum 888
13/01/2024 Đà Nẵng 147, Đắc Nông 756, Quảng Ngãi 966 Win Đà Nẵng 147, Win Đắc Nông 756, Win Quảng Ngãi 966
12/01/2024 Gia Lai 511, Ninh Thuận 037 Win Gia Lai 511, Win Ninh Thuận 037
11/01/2024 Bình Định 661, Quảng Bình 281, Quảng Trị 035 Win Bình Định 661, Win Quảng Bình 281, Win Quảng Trị 035
10/01/2024 Đà Nẵng 808, Khánh Hòa 168 Win Đà Nẵng 808
09/01/2024 Đắc Lắc 541, Quảng Nam 997 Win Đắc Lắc 541
08/01/2024 Phú Yên 673, Thừa Thiên Huế 694 Win Phú Yên 673, Win Thừa Thiên Huế 694
07/01/2024 Khánh Hòa 289, Kon Tum 270 Win Khánh Hòa 289, Win Kon Tum 270
06/01/2024 Đà Nẵng 927, Đắc Nông 697, Quảng Ngãi 722 Miss
05/01/2024 Gia Lai 888, Ninh Thuận 850 Win Gia Lai 888, Win Ninh Thuận 850
04/01/2024 Bình Định 564, Quảng Bình 421, Quảng Trị 601 Win Quảng Trị 601
03/01/2024 Đà Nẵng 601, Khánh Hòa 870 Win Đà Nẵng 601, Win Khánh Hòa 870
02/01/2024 Đắc Lắc 710, Quảng Nam 724 Miss
01/01/2024 Phú Yên 865, Thừa Thiên Huế 697 Miss
31/12/2023 Khánh Hòa 242, Kon Tum 259 Win Khánh Hòa 242
30/12/2023 Đà Nẵng 055, Đắc Nông 154, Quảng Ngãi 747 Win Đà Nẵng 055, Win Đắc Nông 154
29/12/2023 Gia Lai 360, Ninh Thuận 590 Win Gia Lai 360, Win Ninh Thuận 590
28/12/2023 Bình Định 838, Quảng Bình 014, Quảng Trị 452 Win Bình Định 838, Win Quảng Bình 014, Win Quảng Trị 452
27/12/2023 Đà Nẵng 655, Khánh Hòa 701 Miss
26/12/2023 Đắc Lắc 875, Quảng Nam 411 Win Đắc Lắc 875, Win Quảng Nam 411
25/12/2023 Phú Yên 989, Thừa Thiên Huế 660 Win Phú Yên 989
24/12/2023 Khánh Hòa 244, Kon Tum 489 Win Kon Tum 489
23/12/2023 Đà Nẵng 056, Đắc Nông 251, Quảng Ngãi 664 Win Đà Nẵng 056, Win Đắc Nông 251, Win Quảng Ngãi 664
22/12/2023 Gia Lai 348, Ninh Thuận 554 Win Gia Lai 348
21/12/2023 Bình Định 339, Quảng Bình 879, Quảng Trị 741 Win Bình Định 339, Win Quảng Bình 879, Win Quảng Trị 741
20/12/2023 Đà Nẵng 458, Khánh Hòa 265 Win Đà Nẵng 458
19/12/2023 Đắc Lắc 434, Quảng Nam 826 Miss
18/12/2023 Phú Yên 924, Thừa Thiên Huế 258 Win Phú Yên 924
17/12/2023 Khánh Hòa 883, Kon Tum 880 Win Khánh Hòa 883, Win Kon Tum 880
16/12/2023 Đà Nẵng 390, Đắc Nông 317, Quảng Ngãi 382 Miss
15/12/2023 Gia Lai 058, Ninh Thuận 650 Win Gia Lai 058, Win Ninh Thuận 650
14/12/2023 Bình Định 011, Quảng Bình 980, Quảng Trị 766 Win Bình Định 011, Win Quảng Bình 980, Win Quảng Trị 766
13/12/2023 Đà Nẵng 820, Khánh Hòa 962 Win Đà Nẵng 820, Win Khánh Hòa 962
12/12/2023 Đắc Lắc 839, Quảng Nam 371 Win Đắc Lắc 839, Win Quảng Nam 371
11/12/2023 Phú Yên 521, Thừa Thiên Huế 388 Win Thừa Thiên Huế 388
10/12/2023 Khánh Hòa 321, Kon Tum 358 Win Khánh Hòa 321, Win Kon Tum 358
09/12/2023 Đà Nẵng 524, Đắc Nông 843, Quảng Ngãi 787 Win Quảng Ngãi 787
08/12/2023 Gia Lai 233, Ninh Thuận 861 Win Gia Lai 233, Win Ninh Thuận 861
07/12/2023 Bình Định 574, Quảng Bình 669, Quảng Trị 609 Win Quảng Trị 609
06/12/2023 Đà Nẵng 306, Khánh Hòa 956 Miss
05/12/2023 Đắc Lắc 617, Quảng Nam 924 Win Đắc Lắc 617, Win Quảng Nam 924
04/12/2023 Phú Yên 872, Thừa Thiên Huế 593 Win Phú Yên 872, Win Thừa Thiên Huế 593
03/12/2023 Khánh Hòa 843, Kon Tum 288 Win Khánh Hòa 843
02/12/2023 Đà Nẵng 727, Đắc Nông 641, Quảng Ngãi 748 Miss
01/12/2023 Gia Lai 504, Ninh Thuận 736 Win Gia Lai 504, Win Ninh Thuận 736
30/11/2023 Bình Định 892, Quảng Bình 854, Quảng Trị 857 Miss
29/11/2023 Đà Nẵng 158, Khánh Hòa 249 Win Đà Nẵng 158, Win Khánh Hòa 249
28/11/2023 Đắc Lắc 593, Quảng Nam 220 Win Đắc Lắc 593, Win Quảng Nam 220
27/11/2023 Phú Yên 759, Thừa Thiên Huế 477 Miss
26/11/2023 Khánh Hòa 997, Kon Tum 739 Miss
25/11/2023 Đà Nẵng 807, Đắc Nông 248, Quảng Ngãi 890 Miss
24/11/2023 Gia Lai 500, Ninh Thuận 547 Miss
23/11/2023 Bình Định 403, Quảng Bình 297, Quảng Trị 955 Win Quảng Trị 955
22/11/2023 Đà Nẵng 799, Khánh Hòa 741 Miss
21/11/2023 Đắc Lắc 195, Quảng Nam 404 Miss
20/11/2023 Phú Yên 426, Thừa Thiên Huế 986 Miss
19/11/2023 Khánh Hòa 247, Kon Tum 406 Win Kon Tum 406
18/11/2023 Đà Nẵng 186, Đắc Nông 441, Quảng Ngãi 561 Win Quảng Ngãi 561
17/11/2023 Gia Lai 600, Ninh Thuận 996 Win Ninh Thuận 996
16/11/2023 Bình Định 628, Quảng Bình 035, Quảng Trị 358 Win Bình Định 628, Win Quảng Bình 035
15/11/2023 Đà Nẵng 872, Khánh Hòa 902 Win Đà Nẵng 872, Win Khánh Hòa 902
14/11/2023 Đắc Lắc 151, Quảng Nam 995 Win Đắc Lắc 151, Win Quảng Nam 995
13/11/2023 Phú Yên 308, Thừa Thiên Huế 275 Win Phú Yên 308, Win Thừa Thiên Huế 275
12/11/2023 Khánh Hòa 887, Kon Tum 474 Win Kon Tum 474
11/11/2023 Đà Nẵng 580, Đắc Nông 902, Quảng Ngãi 608 Miss
10/11/2023 Gia Lai 076, Ninh Thuận 566 Win Gia Lai 076, Win Ninh Thuận 566
09/11/2023 Bình Định 229, Quảng Bình 730, Quảng Trị 076 Win Quảng Bình 730, Win Quảng Trị 076
08/11/2023 Đà Nẵng 019, Khánh Hòa 257 Win Đà Nẵng 019
07/11/2023 Đắc Lắc 932, Quảng Nam 182 Win Đắc Lắc 932, Win Quảng Nam 182
06/11/2023 Phú Yên 401, Thừa Thiên Huế 684 Miss
05/11/2023 Khánh Hòa 748, Kon Tum 716 Miss
04/11/2023 Đà Nẵng 807, Đắc Nông 917, Quảng Ngãi 544 Win Đắc Nông 917, Win Quảng Ngãi 544
03/11/2023 Gia Lai 265, Ninh Thuận 538 Win Gia Lai 265
02/11/2023 Bình Định 306, Quảng Bình 978, Quảng Trị 240 Win Bình Định 306, Win Quảng Trị 240
01/11/2023 Đà Nẵng 747, Khánh Hòa 961 Win Khánh Hòa 961
31/10/2023 Đắc Lắc 549, Quảng Nam 582 Win Đắc Lắc 549, Win Quảng Nam 582
30/10/2023 Phú Yên 243, Thừa Thiên Huế 766 Win Phú Yên 243
29/10/2023 Khánh Hòa 648, Kon Tum 400 Win Khánh Hòa 648, Win Kon Tum 400
28/10/2023 Đà Nẵng 631, Đắc Nông 722, Quảng Ngãi 617 Win Đà Nẵng 631
27/10/2023 Gia Lai 117, Ninh Thuận 662 Win Gia Lai 117
26/10/2023 Bình Định 262, Quảng Bình 607, Quảng Trị 909 Win Quảng Bình 607, Win Quảng Trị 909
25/10/2023 Đà Nẵng 989, Khánh Hòa 968 Miss
24/10/2023 Đắc Lắc 442, Quảng Nam 240 Win Quảng Nam 240
23/10/2023 Phú Yên 778, Thừa Thiên Huế 287 Win Phú Yên 778, Win Thừa Thiên Huế 287
22/10/2023 Khánh Hòa 437, Kon Tum 260 Win Khánh Hòa 437, Win Kon Tum 260
21/10/2023 Đà Nẵng 459, Đắc Nông 409, Quảng Ngãi 076 Win Đà Nẵng 459, Win Đắc Nông 409, Win Quảng Ngãi 076
20/10/2023 Gia Lai 659, Ninh Thuận 103 Win Ninh Thuận 103
19/10/2023 Bình Định 252, Quảng Bình 686, Quảng Trị 239 Miss
18/10/2023 Đà Nẵng 818, Khánh Hòa 466 Win Khánh Hòa 466
17/10/2023 Đắc Lắc 618, Quảng Nam 779 Win Quảng Nam 779
16/10/2023 Phú Yên 565, Thừa Thiên Huế 945 Win Phú Yên 565, Win Thừa Thiên Huế 945
15/10/2023 Khánh Hòa 703, Kon Tum 298 Win Khánh Hòa 703, Win Kon Tum 298
14/10/2023 Đà Nẵng 425, Đắc Nông 590, Quảng Ngãi 112 Miss
13/10/2023 Gia Lai 335, Ninh Thuận 236 Win Gia Lai 335, Win Ninh Thuận 236
12/10/2023 Bình Định 285, Quảng Bình 344, Quảng Trị 617 Win Quảng Bình 344
11/10/2023 Đà Nẵng 713, Khánh Hòa 689 Win Đà Nẵng 713, Win Khánh Hòa 689
10/10/2023 Đắc Lắc 887, Quảng Nam 389 Win Quảng Nam 389
09/10/2023 Phú Yên 518, Thừa Thiên Huế 780 Win Phú Yên 518
08/10/2023 Khánh Hòa 660, Kon Tum 608 Win Khánh Hòa 660
07/10/2023 Đà Nẵng 851, Đắc Nông 554, Quảng Ngãi 121 Win Đà Nẵng 851, Win Đắc Nông 554, Win Quảng Ngãi 121
06/10/2023 Gia Lai 333, Ninh Thuận 847 Win Gia Lai 333
05/10/2023 Bình Định 234, Quảng Bình 010, Quảng Trị 493 Win Bình Định 234, Win Quảng Bình 010, Win Quảng Trị 493
04/10/2023 Đà Nẵng 164, Khánh Hòa 358 Win Đà Nẵng 164, Win Khánh Hòa 358
03/10/2023 Đắc Lắc 895, Quảng Nam 750 Win Quảng Nam 750
02/10/2023 Phú Yên 249, Thừa Thiên Huế 477 Miss
01/10/2023 Khánh Hòa 267, Kon Tum 329 Win Kon Tum 329
30/09/2023 Đà Nẵng 850, Đắc Nông 872, Quảng Ngãi 308 Win Quảng Ngãi 308
29/09/2023 Gia Lai 924, Ninh Thuận 673 Win Gia Lai 924
28/09/2023 Bình Định 524, Quảng Bình 257, Quảng Trị 145 Win Quảng Bình 257
27/09/2023 Đà Nẵng 209, Khánh Hòa 781 Win Khánh Hòa 781
26/09/2023 Đắc Lắc 946, Quảng Nam 242 Miss
25/09/2023 Phú Yên 910, Thừa Thiên Huế 754 Win Phú Yên 910, Win Thừa Thiên Huế 754
24/09/2023 Khánh Hòa 054, Kon Tum 314 Win Khánh Hòa 054, Win Kon Tum 314
23/09/2023 Đà Nẵng 477, Đắc Nông 281, Quảng Ngãi 753 Win Đắc Nông 281, Win Quảng Ngãi 753
22/09/2023 Gia Lai 955, Ninh Thuận 541 Win Ninh Thuận 541
21/09/2023 Bình Định 485, Quảng Bình 458, Quảng Trị 618 Miss
20/09/2023 Đà Nẵng 281, Khánh Hòa 362 Miss
19/09/2023 Đắc Lắc 389, Quảng Nam 643 Win Đắc Lắc 389, Win Quảng Nam 643
18/09/2023 Phú Yên 515, Thừa Thiên Huế 558 Win Phú Yên 515, Win Thừa Thiên Huế 558
17/09/2023 Khánh Hòa 168, Kon Tum 674 Win Kon Tum 674
16/09/2023 Đà Nẵng 997, Đắc Nông 555, Quảng Ngãi 830 Win Đắc Nông 555, Win Quảng Ngãi 830
15/09/2023 Gia Lai 167, Ninh Thuận 234 Win Gia Lai 167, Win Ninh Thuận 234
14/09/2023 Bình Định 587, Quảng Bình 776, Quảng Trị 192 Win Quảng Bình 776
13/09/2023 Đà Nẵng 787, Khánh Hòa 317 Win Đà Nẵng 787, Win Khánh Hòa 317
12/09/2023 Đắc Lắc 155, Quảng Nam 205 Win Đắc Lắc 155, Win Quảng Nam 205
11/09/2023 Phú Yên 642, Thừa Thiên Huế 278 Win Phú Yên 642
10/09/2023 Khánh Hòa 667, Kon Tum 529 Win Kon Tum 529
09/09/2023 Đà Nẵng 974, Đắc Nông 614, Quảng Ngãi 823 Win Đà Nẵng 974, Win Đắc Nông 614
08/09/2023 Gia Lai 625, Ninh Thuận 041 Win Gia Lai 625, Win Ninh Thuận 041
07/09/2023 Bình Định 247, Quảng Bình 616, Quảng Trị 731 Miss
06/09/2023 Đà Nẵng 157, Khánh Hòa 269 Miss
05/09/2023 Đắc Lắc 239, Quảng Nam 883 Miss
04/09/2023 Phú Yên 556, Thừa Thiên Huế 273 Win Phú Yên 556, Win Thừa Thiên Huế 273
03/09/2023 Khánh Hòa 954, Kon Tum 909 Win Khánh Hòa 954, Win Kon Tum 909
02/09/2023 Đà Nẵng 819, Đắc Nông 668, Quảng Ngãi 652 Win Đà Nẵng 819, Win Đắc Nông 668, Win Quảng Ngãi 652
01/09/2023 Gia Lai 519, Ninh Thuận 147 Win Gia Lai 519, Win Ninh Thuận 147
31/08/2023 Bình Định 635, Quảng Bình 317, Quảng Trị 663 Win Bình Định 635
30/08/2023 Đà Nẵng 721, Khánh Hòa 755 Win Đà Nẵng 721, Win Khánh Hòa 755
29/08/2023 Đắc Lắc 342, Quảng Nam 434 Win Đắc Lắc 342
28/08/2023 Phú Yên 033, Thừa Thiên Huế 979 Win Phú Yên 033
27/08/2023 Khánh Hòa 029, Kon Tum 472 Win Khánh Hòa 029, Win Kon Tum 472
26/08/2023 Đà Nẵng 719, Đắc Nông 333, Quảng Ngãi 662 Win Đà Nẵng 719, Win Đắc Nông 333
25/08/2023 Gia Lai 589, Ninh Thuận 904 Win Gia Lai 589, Win Ninh Thuận 904
24/08/2023 Bình Định 553, Quảng Bình 808, Quảng Trị 987 Win Bình Định 553, Win Quảng Bình 808, Win Quảng Trị 987
23/08/2023 Đà Nẵng 703, Khánh Hòa 877 Win Khánh Hòa 877
22/08/2023 Đắc Lắc 460, Quảng Nam 093 Win Đắc Lắc 460, Win Quảng Nam 093
21/08/2023 Phú Yên 223, Thừa Thiên Huế 124 Win Phú Yên 223, Win Thừa Thiên Huế 124
20/08/2023 Khánh Hòa 405, Kon Tum 137 Win Kon Tum 137
19/08/2023 Đà Nẵng 581, Đắc Nông 303, Quảng Ngãi 353 Miss
18/08/2023 Gia Lai 916, Ninh Thuận 589 Win Gia Lai 916
17/08/2023 Bình Định 223, Quảng Bình 586, Quảng Trị 087 Win Bình Định 223, Win Quảng Bình 586, Win Quảng Trị 087
16/08/2023 Đà Nẵng 972, Khánh Hòa 347 Win Đà Nẵng 972, Win Khánh Hòa 347
15/08/2023 Đắc Lắc 346, Quảng Nam 369 Win Quảng Nam 369
14/08/2023 Phú Yên 069, Thừa Thiên Huế 108 Win Phú Yên 069
13/08/2023 Khánh Hòa 070, Kon Tum 178 Win Khánh Hòa 070
12/08/2023 Đà Nẵng 848, Đắc Nông 061, Quảng Ngãi 365 Win Đắc Nông 061
11/08/2023 Gia Lai 673, Ninh Thuận 723 Win Gia Lai 673
10/08/2023 Bình Định 159, Quảng Bình 150, Quảng Trị 402 Win Bình Định 159, Win Quảng Bình 150, Win Quảng Trị 402
09/08/2023 Đà Nẵng 674, Khánh Hòa 723 Win Đà Nẵng 674
08/08/2023 Đắc Lắc 553, Quảng Nam 347 Win Đắc Lắc 553
07/08/2023 Phú Yên 529, Thừa Thiên Huế 692 Win Phú Yên 529
06/08/2023 Khánh Hòa 929, Kon Tum 165 Win Khánh Hòa 929
05/08/2023 Đà Nẵng 358, Đắc Nông 204, Quảng Ngãi 950 Win Đà Nẵng 358, Win Quảng Ngãi 950
04/08/2023 Gia Lai 086, Ninh Thuận 154 Win Gia Lai 086
03/08/2023 Bình Định 433, Quảng Bình 019, Quảng Trị 304 Win Quảng Bình 019
02/08/2023 Đà Nẵng 522, Khánh Hòa 445 Win Đà Nẵng 522
01/08/2023 Đắc Lắc 459, Quảng Nam 093 Win Đắc Lắc 459, Win Quảng Nam 093
31/07/2023 Phú Yên 049, Thừa Thiên Huế - Win Phú Yên 049, Win Thừa Thiên Huế -
30/07/2023 Khánh Hòa 439, Kon Tum 681 Win Kon Tum 681
29/07/2023 Đà Nẵng 552, Đắc Nông 909, Quảng Ngãi 873 Win Đà Nẵng 552, Win Quảng Ngãi 873
28/07/2023 Gia Lai 653, Ninh Thuận 571 Win Gia Lai 653, Win Ninh Thuận 571
27/07/2023 Bình Định 056, Quảng Bình 147, Quảng Trị 937 Win Bình Định 056, Win Quảng Bình 147
26/07/2023 Đà Nẵng 601, Khánh Hòa 688 Win Khánh Hòa 688
25/07/2023 Đắc Lắc 535, Quảng Nam 667 Win Đắc Lắc 535, Win Quảng Nam 667
24/07/2023 Phú Yên 556, Thừa Thiên Huế 150 Win Phú Yên 556
23/07/2023 Khánh Hòa 625, Kon Tum 577 Win Khánh Hòa 625
22/07/2023 Đà Nẵng 178, Đắc Nông 709, Quảng Ngãi 546 Win Đà Nẵng 178, Win Đắc Nông 709, Win Quảng Ngãi 546
21/07/2023 Gia Lai 019, Ninh Thuận 885 Win Gia Lai 019, Win Ninh Thuận 885
20/07/2023 Bình Định 638, Quảng Bình 552, Quảng Trị 944 Win Quảng Bình 552
19/07/2023 Đà Nẵng 546, Khánh Hòa 614 Win Đà Nẵng 546, Win Khánh Hòa 614
18/07/2023 Đắc Lắc 863, Quảng Nam 295 Win Đắc Lắc 863
17/07/2023 Phú Yên 024, Thừa Thiên Huế 187 Win Phú Yên 024, Win Thừa Thiên Huế 187
16/07/2023 Khánh Hòa 154, Kon Tum 491 Miss
15/07/2023 Đà Nẵng 157, Đắc Nông 170, Quảng Ngãi 825 Win Đắc Nông 170, Win Quảng Ngãi 825
14/07/2023 Gia Lai 695, Ninh Thuận 597 Win Gia Lai 695, Win Ninh Thuận 597
13/07/2023 Bình Định 666, Quảng Bình 829, Quảng Trị 825 Win Quảng Bình 829, Win Quảng Trị 825
12/07/2023 Đà Nẵng 214, Khánh Hòa 591 Win Đà Nẵng 214, Win Khánh Hòa 591
11/07/2023 Đắc Lắc 986, Quảng Nam 167 Win Đắc Lắc 986, Win Quảng Nam 167
10/07/2023 Phú Yên 887, Thừa Thiên Huế 644 Win Phú Yên 887, Win Thừa Thiên Huế 644
09/07/2023 Khánh Hòa 996, Kon Tum 869 Win Khánh Hòa 996, Win Kon Tum 869
08/07/2023 Đà Nẵng 470, Đắc Nông 888, Quảng Ngãi 667 Win Đà Nẵng 470, Win Quảng Ngãi 667
07/07/2023 Gia Lai 375, Ninh Thuận 605 Win Gia Lai 375, Win Ninh Thuận 605
06/07/2023 Bình Định 448, Quảng Bình 250, Quảng Trị 802 Win Bình Định 448
05/07/2023 Đà Nẵng 500, Khánh Hòa 093 Win Đà Nẵng 500, Win Khánh Hòa 093
04/07/2023 Đắc Lắc 850, Quảng Nam 422 Win Quảng Nam 422
03/07/2023 Phú Yên 369, Thừa Thiên Huế 710 Win Phú Yên 369, Win Thừa Thiên Huế 710
02/07/2023 Khánh Hòa 829, Kon Tum 524 Win Khánh Hòa 829, Win Kon Tum 524
01/07/2023 Đà Nẵng 023, Đắc Nông 002, Quảng Ngãi 105 Win Đà Nẵng 023, Win Đắc Nông 002, Win Quảng Ngãi 105
30/06/2023 Gia Lai 190, Ninh Thuận 947 Win Gia Lai 190, Win Ninh Thuận 947
29/06/2023 Bình Định 365, Quảng Bình 977, Quảng Trị 175 Win Bình Định 365, Win Quảng Bình 977, Win Quảng Trị 175
28/06/2023 Đà Nẵng 091, Khánh Hòa 961 Win Đà Nẵng 091, Win Khánh Hòa 961
27/06/2023 Đắc Lắc 843, Quảng Nam 259 Win Đắc Lắc 843
26/06/2023 Phú Yên 518, Thừa Thiên Huế 305 Win Phú Yên 518, Win Thừa Thiên Huế 305
25/06/2023 Khánh Hòa 197, Kon Tum 618 Win Khánh Hòa 197, Win Kon Tum 618
24/06/2023 Đà Nẵng 752, Đắc Nông 476, Quảng Ngãi 384 Win Quảng Ngãi 384
23/06/2023 Gia Lai 521, Ninh Thuận 759 Win Gia Lai 521, Win Ninh Thuận 759
22/06/2023 Bình Định 571, Quảng Bình 704, Quảng Trị 770 Win Quảng Trị 770
21/06/2023 Đà Nẵng 814, Khánh Hòa 943 Win Đà Nẵng 814, Win Khánh Hòa 943
20/06/2023 Đắc Lắc 372, Quảng Nam 289 Win Đắc Lắc 372, Win Quảng Nam 289
19/06/2023 Phú Yên 682, Thừa Thiên Huế 559 Win Phú Yên 682, Win Thừa Thiên Huế 559
18/06/2023 Khánh Hòa 797, Kon Tum 706 Win Kon Tum 706
17/06/2023 Đà Nẵng 523, Đắc Nông 572, Quảng Ngãi 678 Win Đà Nẵng 523, Win Đắc Nông 572
16/06/2023 Gia Lai 445, Ninh Thuận 890 Win Gia Lai 445
15/06/2023 Bình Định 287, Quảng Bình 364, Quảng Trị 828 Win Bình Định 287, Win Quảng Bình 364
14/06/2023 Đà Nẵng 838, Khánh Hòa 573 Win Đà Nẵng 838, Win Khánh Hòa 573
13/06/2023 Đắc Lắc 718, Quảng Nam 591 Miss
12/06/2023 Phú Yên 346, Thừa Thiên Huế 347 Win Phú Yên 346
11/06/2023 Khánh Hòa 358, Kon Tum 726 Win Khánh Hòa 358
10/06/2023 Đà Nẵng 141, Đắc Nông 950, Quảng Ngãi 802 Win Đà Nẵng 141, Win Quảng Ngãi 802
09/06/2023 Gia Lai 809, Ninh Thuận 857 Win Gia Lai 809, Win Ninh Thuận 857
08/06/2023 Bình Định 333, Quảng Bình 722, Quảng Trị 517 Win Quảng Trị 517
07/06/2023 Đà Nẵng 707, Khánh Hòa 123 Win Khánh Hòa 123
06/06/2023 Đắc Lắc 389, Quảng Nam 686 Win Quảng Nam 686
05/06/2023 Phú Yên 879, Thừa Thiên Huế 191 Win Phú Yên 879
04/06/2023 Khánh Hòa 755, Kon Tum 900 Win Kon Tum 900
03/06/2023 Đà Nẵng 709, Đắc Nông 139, Quảng Ngãi 635 Win Đà Nẵng 709, Win Quảng Ngãi 635
02/06/2023 Gia Lai 288, Ninh Thuận 076 Win Gia Lai 288, Win Ninh Thuận 076
01/06/2023 Bình Định 120, Quảng Bình 613, Quảng Trị 555 Win Bình Định 120
31/05/2023 Đà Nẵng 315, Khánh Hòa 829 Win Đà Nẵng 315, Win Khánh Hòa 829
30/05/2023 Đắc Lắc 571, Quảng Nam 181 Win Đắc Lắc 571
29/05/2023 Phú Yên 500, Thừa Thiên Huế 212 Win Phú Yên 500, Win Thừa Thiên Huế 212
28/05/2023 Khánh Hòa 919, Kon Tum 964 Miss
27/05/2023 Đà Nẵng 151, Đắc Nông 591, Quảng Ngãi 084 Win Đắc Nông 591, Win Quảng Ngãi 084
26/05/2023 Gia Lai 330, Ninh Thuận 179 Win Gia Lai 330, Win Ninh Thuận 179
25/05/2023 Bình Định 130, Quảng Bình 841, Quảng Trị 689 Win Quảng Trị 689
24/05/2023 Đà Nẵng 540, Khánh Hòa 329 Miss
23/05/2023 Đắc Lắc 976, Quảng Nam 239 Win Đắc Lắc 976
22/05/2023 Phú Yên 036, Thừa Thiên Huế 784 Win Phú Yên 036, Win Thừa Thiên Huế 784
21/05/2023 Khánh Hòa 077, Kon Tum 480 Win Khánh Hòa 077
20/05/2023 Đà Nẵng 652, Đắc Nông 825, Quảng Ngãi 703 Win Đà Nẵng 652, Win Đắc Nông 825
19/05/2023 Gia Lai 199, Ninh Thuận 029 Win Gia Lai 199, Win Ninh Thuận 029
18/05/2023 Bình Định 590, Quảng Bình 396, Quảng Trị 371 Win Quảng Trị 371
17/05/2023 Đà Nẵng 996, Khánh Hòa 950 Win Đà Nẵng 996
16/05/2023 Đắc Lắc 213, Quảng Nam 582 Win Đắc Lắc 213, Win Quảng Nam 582
15/05/2023 Phú Yên 271, Thừa Thiên Huế 454 Win Thừa Thiên Huế 454
14/05/2023 Khánh Hòa 684, Kon Tum 489 Win Khánh Hòa 684, Win Kon Tum 489
13/05/2023 Đà Nẵng 597, Đắc Nông 040, Quảng Ngãi 453 Win Đà Nẵng 597, Win Đắc Nông 040, Win Quảng Ngãi 453
12/05/2023 Gia Lai 483, Ninh Thuận 593 Win Gia Lai 483, Win Ninh Thuận 593
11/05/2023 Bình Định 425, Quảng Bình 004, Quảng Trị 560 Win Quảng Bình 004
10/05/2023 Đà Nẵng 962, Khánh Hòa 606 Win Đà Nẵng 962
09/05/2023 Đắc Lắc 551, Quảng Nam 725 Win Quảng Nam 725
08/05/2023 Phú Yên 680, Thừa Thiên Huế 877 Win Phú Yên 680
07/05/2023 Khánh Hòa 518, Kon Tum 422 Win Khánh Hòa 518
06/05/2023 Đà Nẵng 925, Đắc Nông 090, Quảng Ngãi 333 Win Đắc Nông 090, Win Quảng Ngãi 333
05/05/2023 Gia Lai 694, Ninh Thuận 458 Win Gia Lai 694, Win Ninh Thuận 458
04/05/2023 Bình Định 187, Quảng Bình 284, Quảng Trị 416 Win Quảng Bình 284
03/05/2023 Đà Nẵng 688, Khánh Hòa 999 Win Đà Nẵng 688
02/05/2023 Đắc Lắc 557, Quảng Nam 480 Win Quảng Nam 480
01/05/2023 Phú Yên 205, Thừa Thiên Huế 733 Win Phú Yên 205, Win Thừa Thiên Huế 733
30/04/2023 Khánh Hòa 021, Kon Tum 737 Win Khánh Hòa 021
29/04/2023 Đà Nẵng 364, Đắc Nông 421, Quảng Ngãi 362 Win Đà Nẵng 364, Win Đắc Nông 421
28/04/2023 Gia Lai 979, Ninh Thuận 735 Win Gia Lai 979
27/04/2023 Bình Định 720, Quảng Bình 318, Quảng Trị 347 Win Bình Định 720, Win Quảng Bình 318, Win Quảng Trị 347
26/04/2023 Đà Nẵng 231, Khánh Hòa 574 Win Khánh Hòa 574
25/04/2023 Đắc Lắc 527, Quảng Nam 960 Win Đắc Lắc 527
24/04/2023 Phú Yên 966, Thừa Thiên Huế 276 Win Phú Yên 966
23/04/2023 Khánh Hòa 739, Kon Tum 673 Win Khánh Hòa 739, Win Kon Tum 673
22/04/2023 Đà Nẵng 717, Đắc Nông 616, Quảng Ngãi 923 Win Quảng Ngãi 923
21/04/2023 Gia Lai 016, Ninh Thuận 186 Win Gia Lai 016
20/04/2023 Bình Định 363, Quảng Bình 957, Quảng Trị 106 Miss
19/04/2023 Đà Nẵng 557, Khánh Hòa 139 Win Đà Nẵng 557, Win Khánh Hòa 139
18/04/2023 Đắc Lắc 141, Quảng Nam 109 Win Đắc Lắc 141
17/04/2023 Phú Yên 403, Thừa Thiên Huế 653 Win Phú Yên 403
16/04/2023 Khánh Hòa 829, Kon Tum 572 Win Kon Tum 572
15/04/2023 Đà Nẵng 366, Đắc Nông 063, Quảng Ngãi 428 Win Đà Nẵng 366, Win Đắc Nông 063, Win Quảng Ngãi 428
14/04/2023 Gia Lai 726, Ninh Thuận 062 Win Gia Lai 726, Win Ninh Thuận 062
13/04/2023 Bình Định 178, Quảng Bình 218, Quảng Trị 013 Win Quảng Bình 218, Win Quảng Trị 013
12/04/2023 Đà Nẵng 233, Khánh Hòa 288 Win Đà Nẵng 233, Win Khánh Hòa 288
11/04/2023 Đắc Lắc 939, Quảng Nam 346 Win Quảng Nam 346
10/04/2023 Phú Yên 587, Thừa Thiên Huế 370 Win Phú Yên 587
09/04/2023 Khánh Hòa 910, Kon Tum 438 Win Khánh Hòa 910, Win Kon Tum 438
08/04/2023 Đà Nẵng 354, Đắc Nông 520, Quảng Ngãi 214 Win Đà Nẵng 354, Win Đắc Nông 520
07/04/2023 Gia Lai 637, Ninh Thuận 439 Win Gia Lai 637
06/04/2023 Bình Định 273, Quảng Bình 257, Quảng Trị 447 Win Bình Định 273, Win Quảng Trị 447
05/04/2023 Đà Nẵng 957, Khánh Hòa 704 Win Khánh Hòa 704
04/04/2023 Đắc Lắc 735, Quảng Nam 302 Win Quảng Nam 302
03/04/2023 Phú Yên 910, Thừa Thiên Huế 881 Win Phú Yên 910
02/04/2023 Khánh Hòa 832, Kon Tum 320 Win Khánh Hòa 832, Win Kon Tum 320
01/04/2023 Đà Nẵng 426, Đắc Nông 337, Quảng Ngãi 062 Win Đà Nẵng 426, Win Quảng Ngãi 062
31/03/2023 Gia Lai 040, Ninh Thuận 504 Win Gia Lai 040, Win Ninh Thuận 504
30/03/2023 Bình Định 694, Quảng Bình 707, Quảng Trị 530 Win Quảng Bình 707, Win Quảng Trị 530
29/03/2023 Đà Nẵng 743, Khánh Hòa 856 Win Đà Nẵng 743, Win Khánh Hòa 856
28/03/2023 Đắc Lắc 048, Quảng Nam 315 Win Đắc Lắc 048
27/03/2023 Phú Yên 237, Thừa Thiên Huế 147 Win Phú Yên 237, Win Thừa Thiên Huế 147
26/03/2023 Khánh Hòa 750, Kon Tum 113 Win Khánh Hòa 750, Win Kon Tum 113
25/03/2023 Đà Nẵng 585, Đắc Nông 583, Quảng Ngãi 996 Win Đà Nẵng 585, Win Đắc Nông 583, Win Quảng Ngãi 996
24/03/2023 Gia Lai 480, Ninh Thuận 334 Win Gia Lai 480, Win Ninh Thuận 334
23/03/2023 Bình Định 225, Quảng Bình 397, Quảng Trị 993 Win Quảng Bình 397, Win Quảng Trị 993
22/03/2023 Đà Nẵng 487, Khánh Hòa 942 Win Đà Nẵng 487, Win Khánh Hòa 942
21/03/2023 Đắc Lắc 907, Quảng Nam 617 Win Đắc Lắc 907, Win Quảng Nam 617
20/03/2023 Phú Yên 419, Thừa Thiên Huế 654 Win Phú Yên 419
19/03/2023 Khánh Hòa 909, Kon Tum 105 Win Khánh Hòa 909, Win Kon Tum 105
18/03/2023 Đà Nẵng 651, Đắc Nông 369, Quảng Ngãi 316 Win Đà Nẵng 651, Win Đắc Nông 369, Win Quảng Ngãi 316
17/03/2023 Gia Lai 347, Ninh Thuận 846 Win Gia Lai 347
16/03/2023 Bình Định 393, Quảng Bình 809, Quảng Trị 537 Win Quảng Trị 537
15/03/2023 Đà Nẵng 983, Khánh Hòa 669 Win Đà Nẵng 983, Win Khánh Hòa 669
14/03/2023 Đắc Lắc 407, Quảng Nam 895 Win Đắc Lắc 407
13/03/2023 Phú Yên 361, Thừa Thiên Huế 245 Win Phú Yên 361, Win Thừa Thiên Huế 245
12/03/2023 Khánh Hòa 924, Kon Tum 717 Win Khánh Hòa 924, Win Kon Tum 717
11/03/2023 Đà Nẵng 547, Đắc Nông 799, Quảng Ngãi 289 Win Đà Nẵng 547, Win Quảng Ngãi 289
10/03/2023 Gia Lai 162, Ninh Thuận 214 Miss
09/03/2023 Bình Định 581, Quảng Bình 075, Quảng Trị 266 Win Bình Định 581, Win Quảng Bình 075
08/03/2023 Đà Nẵng 974, Khánh Hòa 278 Win Đà Nẵng 974, Win Khánh Hòa 278
07/03/2023 Đắc Lắc 991, Quảng Nam 022 Win Quảng Nam 022
06/03/2023 Phú Yên 078, Thừa Thiên Huế 424 Win Phú Yên 078
05/03/2023 Khánh Hòa 783, Kon Tum 286 Win Khánh Hòa 783, Win Kon Tum 286
04/03/2023 Đà Nẵng 577, Đắc Nông 009, Quảng Ngãi 168 Win Đà Nẵng 577, Win Đắc Nông 009, Win Quảng Ngãi 168
03/03/2023 Gia Lai 263, Ninh Thuận 217 Win Gia Lai 263
02/03/2023 Bình Định 434, Quảng Bình 905, Quảng Trị 834 Win Quảng Bình 905
01/03/2023 Đà Nẵng 015, Khánh Hòa 338 Win Đà Nẵng 015
28/02/2023 Đắc Lắc 319, Quảng Nam 473 Win Đắc Lắc 319
27/02/2023 Phú Yên 636, Thừa Thiên Huế 419 Win Phú Yên 636, Win Thừa Thiên Huế 419
26/02/2023 Khánh Hòa 895, Kon Tum 755 Win Khánh Hòa 895, Win Kon Tum 755
25/02/2023 Đà Nẵng 770, Đắc Nông 659, Quảng Ngãi 585 Win Đà Nẵng 770
24/02/2023 Gia Lai 970, Ninh Thuận 728 Win Ninh Thuận 728
23/02/2023 Bình Định 692, Quảng Bình 962, Quảng Trị 980 Win Quảng Bình 962, Win Quảng Trị 980
22/02/2023 Đà Nẵng 805, Khánh Hòa 641 Win Đà Nẵng 805, Win Khánh Hòa 641
21/02/2023 Đắc Lắc 325, Quảng Nam 951 Win Đắc Lắc 325, Win Quảng Nam 951
20/02/2023 Phú Yên 234, Thừa Thiên Huế 920 Win Phú Yên 234, Win Thừa Thiên Huế 920
19/02/2023 Khánh Hòa 085, Kon Tum 318 Win Khánh Hòa 085, Win Kon Tum 318
18/02/2023 Đà Nẵng 348, Đắc Nông 588, Quảng Ngãi 937 Win Đắc Nông 588
17/02/2023 Gia Lai 614, Ninh Thuận 399 Win Gia Lai 614, Win Ninh Thuận 399
16/02/2023 Bình Định 563, Quảng Bình 088, Quảng Trị 887 Win Quảng Bình 088, Win Quảng Trị 887
15/02/2023 Đà Nẵng 322, Khánh Hòa 358 Miss
14/02/2023 Đắc Lắc 075, Quảng Nam 226 Win Đắc Lắc 075
13/02/2023 Phú Yên 188, Thừa Thiên Huế 306 Win Thừa Thiên Huế 306
12/02/2023 Khánh Hòa 452, Kon Tum 158 Win Khánh Hòa 452
11/02/2023 Đà Nẵng 345, Đắc Nông 592, Quảng Ngãi 520 Win Đà Nẵng 345, Win Đắc Nông 592
10/02/2023 Gia Lai 103, Ninh Thuận 029 Win Ninh Thuận 029
09/02/2023 Bình Định 180, Quảng Bình 912, Quảng Trị 544 Win Bình Định 180, Win Quảng Bình 912
08/02/2023 Đà Nẵng 043, Khánh Hòa 213 Win Đà Nẵng 043
07/02/2023 Đắc Lắc 620, Quảng Nam 225 Win Đắc Lắc 620, Win Quảng Nam 225
06/02/2023 Phú Yên 557, Thừa Thiên Huế 392 Miss
05/02/2023 Khánh Hòa 484, Kon Tum 385 Win Kon Tum 385
04/02/2023 Đà Nẵng 876, Đắc Nông 068, Quảng Ngãi 946 Win Đắc Nông 068, Win Quảng Ngãi 946
03/02/2023 Gia Lai 866, Ninh Thuận 062 Win Ninh Thuận 062
02/02/2023 Bình Định 189, Quảng Bình 033, Quảng Trị 593 Win Bình Định 189, Win Quảng Bình 033, Win Quảng Trị 593
01/02/2023 Đà Nẵng 378, Khánh Hòa 453 Win Đà Nẵng 378
31/01/2023 Đắc Lắc 276, Quảng Nam 705 Win Đắc Lắc 276
30/01/2023 Phú Yên 645, Thừa Thiên Huế 633 Win Phú Yên 645, Win Thừa Thiên Huế 633
29/01/2023 Khánh Hòa 228, Kon Tum 275 Win Khánh Hòa 228, Win Kon Tum 275
28/01/2023 Đà Nẵng 722, Đắc Nông 931, Quảng Ngãi 615 Win Đắc Nông 931, Win Quảng Ngãi 615
27/01/2023 Gia Lai 224, Ninh Thuận 882 Win Ninh Thuận 882
26/01/2023 Bình Định 824, Quảng Bình 830, Quảng Trị 495 Win Quảng Bình 830
25/01/2023 Đà Nẵng 790, Khánh Hòa 769 Win Đà Nẵng 790
24/01/2023 Đắc Lắc 588, Quảng Nam 282 Miss
23/01/2023 Phú Yên 019, Thừa Thiên Huế 817 Win Phú Yên 019, Win Thừa Thiên Huế 817
22/01/2023 Khánh Hòa 924, Kon Tum 669 Win Khánh Hòa 924, Win Kon Tum 669
21/01/2023 Đà Nẵng 529, Đắc Nông 074, Quảng Ngãi 606 Win Đắc Nông 074, Win Quảng Ngãi 606
20/01/2023 Gia Lai 646, Ninh Thuận 032 Win Gia Lai 646, Win Ninh Thuận 032
19/01/2023 Bình Định 270, Quảng Bình 059, Quảng Trị 148 Win Bình Định 270, Win Quảng Bình 059, Win Quảng Trị 148
18/01/2023 Đà Nẵng 701, Khánh Hòa 299 Win Đà Nẵng 701
17/01/2023 Đắc Lắc 146, Quảng Nam 247 Win Đắc Lắc 146
16/01/2023 Phú Yên 124, Thừa Thiên Huế 543 Win Phú Yên 124
15/01/2023 Khánh Hòa 748, Kon Tum 478 Win Khánh Hòa 748, Win Kon Tum 478
14/01/2023 Đà Nẵng 260, Đắc Nông 362, Quảng Ngãi 137 Win Đắc Nông 362, Win Quảng Ngãi 137
13/01/2023 Gia Lai 263, Ninh Thuận 720 Win Gia Lai 263, Win Ninh Thuận 720
12/01/2023 Bình Định 727, Quảng Bình 094, Quảng Trị 973 Win Quảng Bình 094
11/01/2023 Đà Nẵng 421, Khánh Hòa 096 Win Đà Nẵng 421, Win Khánh Hòa 096
10/01/2023 Đắc Lắc 721, Quảng Nam 190 Win Đắc Lắc 721, Win Quảng Nam 190
09/01/2023 Phú Yên 593, Thừa Thiên Huế 137 Win Phú Yên 593
08/01/2023 Khánh Hòa 768, Kon Tum 604 Win Khánh Hòa 768, Win Kon Tum 604
07/01/2023 Đà Nẵng 259, Đắc Nông 516, Quảng Ngãi 869 Win Quảng Ngãi 869
06/01/2023 Gia Lai 215, Ninh Thuận 799 Win Gia Lai 215
05/01/2023 Bình Định 399, Quảng Bình 325, Quảng Trị 200 Win Quảng Trị 200
04/01/2023 Đà Nẵng 288, Khánh Hòa 718 Win Khánh Hòa 718
03/01/2023 Đắc Lắc 776, Quảng Nam 959 Win Đắc Lắc 776
02/01/2023 Phú Yên 578, Thừa Thiên Huế 289 Win Phú Yên 578
01/01/2023 Khánh Hòa 479, Kon Tum 379 Win Kon Tum 379
31/12/2022 Đà Nẵng 362, Đắc Nông 924, Quảng Ngãi 419 Win Đà Nẵng 362, Win Đắc Nông 924, Win Quảng Ngãi 419
30/12/2022 Gia Lai 725, Ninh Thuận 354 Win Gia Lai 725
29/12/2022 Bình Định 941, Quảng Bình 700, Quảng Trị 272 Win Quảng Trị 272
28/12/2022 Đà Nẵng 527, Khánh Hòa 345 Win Đà Nẵng 527
27/12/2022 Đắc Lắc 553, Quảng Nam 122 Win Đắc Lắc 553, Win Quảng Nam 122
26/12/2022 Phú Yên 654, Thừa Thiên Huế 006 Win Phú Yên 654, Win Thừa Thiên Huế 006
25/12/2022 Khánh Hòa 326, Kon Tum 078 Win Khánh Hòa 326, Win Kon Tum 078
24/12/2022 Đà Nẵng 957, Đắc Nông 727, Quảng Ngãi 578 Win Đà Nẵng 957, Win Đắc Nông 727, Win Quảng Ngãi 578
23/12/2022 Gia Lai 652, Ninh Thuận 705 Win Gia Lai 652, Win Ninh Thuận 705
22/12/2022 Bình Định 877, Quảng Bình 182, Quảng Trị 597 Win Bình Định 877, Win Quảng Trị 597
21/12/2022 Đà Nẵng 516, Khánh Hòa 365 Win Đà Nẵng 516, Win Khánh Hòa 365
20/12/2022 Đắc Lắc 930, Quảng Nam 794 Win Đắc Lắc 930
19/12/2022 Phú Yên 661, Thừa Thiên Huế 092 Win Thừa Thiên Huế 092
18/12/2022 Khánh Hòa 806, Kon Tum 460 Win Khánh Hòa 806, Win Kon Tum 460
17/12/2022 Đà Nẵng 626, Đắc Nông 790, Quảng Ngãi 156 Win Đắc Nông 790, Win Quảng Ngãi 156
16/12/2022 Gia Lai 301, Ninh Thuận 362 Win Gia Lai 301
15/12/2022 Bình Định 906, Quảng Bình 713, Quảng Trị 008 Win Quảng Bình 713, Win Quảng Trị 008
14/12/2022 Đà Nẵng 256, Khánh Hòa 246 Win Đà Nẵng 256, Win Khánh Hòa 246
13/12/2022 Đắc Lắc 496, Quảng Nam 834 Miss
12/12/2022 Phú Yên 793, Thừa Thiên Huế 768 Win Phú Yên 793, Win Thừa Thiên Huế 768
11/12/2022 Khánh Hòa 869, Kon Tum 663 Win Khánh Hòa 869
10/12/2022 Đà Nẵng 349, Đắc Nông 983, Quảng Ngãi 947 Miss
09/12/2022 Gia Lai 263, Ninh Thuận 419 Win Gia Lai 263, Win Ninh Thuận 419
08/12/2022 Bình Định 193, Quảng Bình 419, Quảng Trị 406 Win Bình Định 193
07/12/2022 Đà Nẵng 881, Khánh Hòa 516 Win Khánh Hòa 516
06/12/2022 Đắc Lắc 514, Quảng Nam 455 Win Quảng Nam 455
05/12/2022 Phú Yên 548, Thừa Thiên Huế 743 Win Thừa Thiên Huế 743
04/12/2022 Khánh Hòa 956, Kon Tum 829 Win Kon Tum 829
03/12/2022 Đà Nẵng 464, Đắc Nông 382, Quảng Ngãi 454 Win Đà Nẵng 464, Win Đắc Nông 382, Win Quảng Ngãi 454
02/12/2022 Gia Lai 273, Ninh Thuận 680 Win Ninh Thuận 680
01/12/2022 Bình Định 031, Quảng Bình 728, Quảng Trị 671 Win Bình Định 031
30/11/2022 Đà Nẵng 555, Khánh Hòa 909 Win Đà Nẵng 555, Win Khánh Hòa 909
29/11/2022 Đắc Lắc 684, Quảng Nam 416 Miss
28/11/2022 Phú Yên 810, Thừa Thiên Huế 627 Win Phú Yên 810
27/11/2022 Khánh Hòa 878, Kon Tum 585 Win Khánh Hòa 878
26/11/2022 Đà Nẵng 365, Đắc Nông 741, Quảng Ngãi 497 Win Đà Nẵng 365, Win Đắc Nông 741, Win Quảng Ngãi 497
25/11/2022 Gia Lai 250, Ninh Thuận 861 Win Gia Lai 250
24/11/2022 Bình Định 607, Quảng Bình 523, Quảng Trị 599 Win Quảng Bình 523
23/11/2022 Đà Nẵng 055, Khánh Hòa 509 Win Đà Nẵng 055
22/11/2022 Đắc Lắc 057, Quảng Nam 094 Win Đắc Lắc 057, Win Quảng Nam 094
21/11/2022 Phú Yên 288, Thừa Thiên Huế 141 Win Phú Yên 288, Win Thừa Thiên Huế 141
20/11/2022 Khánh Hòa 077, Kon Tum 475 Win Khánh Hòa 077, Win Kon Tum 475
19/11/2022 Đà Nẵng 623, Đắc Nông 230, Quảng Ngãi 265 Win Đà Nẵng 623, Win Đắc Nông 230, Win Quảng Ngãi 265
18/11/2022 Gia Lai 264, Ninh Thuận 560 Win Gia Lai 264
17/11/2022 Bình Định 429, Quảng Bình 460, Quảng Trị 412 Win Bình Định 429, Win Quảng Bình 460
16/11/2022 Đà Nẵng 333, Khánh Hòa 848 Win Khánh Hòa 848
15/11/2022 Đắc Lắc 256, Quảng Nam 884 Win Quảng Nam 884
14/11/2022 Phú Yên 192, Thừa Thiên Huế 817 Win Thừa Thiên Huế 817
13/11/2022 Khánh Hòa 304, Kon Tum 319 Win Khánh Hòa 304
12/11/2022 Đà Nẵng 716, Đắc Nông 051, Quảng Ngãi 946 Win Đà Nẵng 716, Win Đắc Nông 051
11/11/2022 Gia Lai 142, Ninh Thuận 228 Win Ninh Thuận 228
10/11/2022 Bình Định 763, Quảng Bình 083, Quảng Trị 775 Win Quảng Bình 083, Win Quảng Trị 775
09/11/2022 Đà Nẵng 708, Khánh Hòa 740 Win Đà Nẵng 708
08/11/2022 Đắc Lắc 654, Quảng Nam 141 Win Đắc Lắc 654, Win Quảng Nam 141
07/11/2022 Phú Yên 195, Thừa Thiên Huế 601 Win Phú Yên 195
06/11/2022 Khánh Hòa 780, Kon Tum 199 Miss
05/11/2022 Đà Nẵng 580, Đắc Nông 739, Quảng Ngãi 799 Win Đắc Nông 739, Win Quảng Ngãi 799
04/11/2022 Gia Lai 461, Ninh Thuận 150 Win Gia Lai 461
03/11/2022 Bình Định 147, Quảng Bình 422, Quảng Trị 790 Win Quảng Bình 422, Win Quảng Trị 790
02/11/2022 Đà Nẵng 992, Khánh Hòa 290 Win Khánh Hòa 290
01/11/2022 Đắc Lắc 339, Quảng Nam 306 Win Quảng Nam 306
31/10/2022 Phú Yên 630, Thừa Thiên Huế 682 Win Phú Yên 630, Win Thừa Thiên Huế 682
30/10/2022 Khánh Hòa 225, Kon Tum 591 Win Khánh Hòa 225, Win Kon Tum 591
29/10/2022 Đà Nẵng 688, Đắc Nông 382, Quảng Ngãi 117 Win Đắc Nông 382, Win Quảng Ngãi 117
28/10/2022 Gia Lai 758, Ninh Thuận 304 Win Gia Lai 758, Win Ninh Thuận 304
27/10/2022 Bình Định 756, Quảng Bình 125, Quảng Trị 604 Win Quảng Bình 125
26/10/2022 Đà Nẵng 577, Khánh Hòa 868 Win Khánh Hòa 868
25/10/2022 Đắc Lắc 560, Quảng Nam 159 Win Đắc Lắc 560, Win Quảng Nam 159
24/10/2022 Phú Yên 721, Thừa Thiên Huế 287 Win Thừa Thiên Huế 287
23/10/2022 Khánh Hòa 286, Kon Tum 859 Win Khánh Hòa 286, Win Kon Tum 859
22/10/2022 Đà Nẵng 960, Đắc Nông 218, Quảng Ngãi 888 Win Đắc Nông 218, Win Quảng Ngãi 888
21/10/2022 Gia Lai 067, Ninh Thuận 754 Win Gia Lai 067, Win Ninh Thuận 754
20/10/2022 Bình Định 549, Quảng Bình 615, Quảng Trị 029 Win Bình Định 549, Win Quảng Bình 615, Win Quảng Trị 029
19/10/2022 Đà Nẵng 570, Khánh Hòa 224 Win Đà Nẵng 570, Win Khánh Hòa 224
18/10/2022 Đắc Lắc 753, Quảng Nam 742 Miss
17/10/2022 Phú Yên 322, Thừa Thiên Huế 220 Win Phú Yên 322
16/10/2022 Khánh Hòa 350, Kon Tum 289 Win Khánh Hòa 350
15/10/2022 Đà Nẵng 514, Đắc Nông 897, Quảng Ngãi 109 Win Đà Nẵng 514, Win Đắc Nông 897, Win Quảng Ngãi 109
14/10/2022 Gia Lai 761, Ninh Thuận 535 Win Ninh Thuận 535
13/10/2022 Bình Định 107, Quảng Bình 400, Quảng Trị 484 Win Bình Định 107, Win Quảng Bình 400, Win Quảng Trị 484
12/10/2022 Đà Nẵng 963, Khánh Hòa 197 Win Đà Nẵng 963
11/10/2022 Đắc Lắc 966, Quảng Nam 325 Win Quảng Nam 325
10/10/2022 Phú Yên 036, Thừa Thiên Huế 032 Win Phú Yên 036, Win Thừa Thiên Huế 032
09/10/2022 Khánh Hòa 110, Kon Tum 581 Miss
08/10/2022 Đà Nẵng 337, Đắc Nông 885, Quảng Ngãi 473 Win Đắc Nông 885, Win Quảng Ngãi 473
07/10/2022 Gia Lai 588, Ninh Thuận 134 Win Gia Lai 588, Win Ninh Thuận 134
06/10/2022 Bình Định 896, Quảng Bình 556, Quảng Trị 440 Win Bình Định 896, Win Quảng Bình 556
05/10/2022 Đà Nẵng 627, Khánh Hòa 630 Win Khánh Hòa 630
04/10/2022 Đắc Lắc 945, Quảng Nam 336 Miss
03/10/2022 Phú Yên 176, Thừa Thiên Huế 337 Win Thừa Thiên Huế 337
02/10/2022 Khánh Hòa 058, Kon Tum 297 Win Khánh Hòa 058, Win Kon Tum 297
01/10/2022 Đà Nẵng 750, Đắc Nông 479, Quảng Ngãi 622 Win Đắc Nông 479, Win Quảng Ngãi 622
30/09/2022 Gia Lai 113, Ninh Thuận 156 Win Gia Lai 113, Win Ninh Thuận 156
29/09/2022 Bình Định 167, Quảng Bình 635, Quảng Trị 677 Win Bình Định 167, Win Quảng Bình 635, Win Quảng Trị 677
28/09/2022 Đà Nẵng 429, Khánh Hòa 524 Win Đà Nẵng 429
27/09/2022 Đắc Lắc 419, Quảng Nam 462 Win Đắc Lắc 419, Win Quảng Nam 462
26/09/2022 Phú Yên 707, Thừa Thiên Huế 226 Win Phú Yên 707
25/09/2022 Khánh Hòa 423, Kon Tum 387 Miss
24/09/2022 Đà Nẵng 089, Đắc Nông 999, Quảng Ngãi 574 Win Đà Nẵng 089, Win Quảng Ngãi 574
23/09/2022 Gia Lai 994, Ninh Thuận 160 Win Gia Lai 994, Win Ninh Thuận 160
22/09/2022 Bình Định 142, Quảng Bình 904, Quảng Trị 133 Win Bình Định 142, Win Quảng Bình 904
21/09/2022 Đà Nẵng 707, Khánh Hòa 745 Win Khánh Hòa 745
20/09/2022 Đắc Lắc 258, Quảng Nam 132 Win Đắc Lắc 258
19/09/2022 Phú Yên 273, Thừa Thiên Huế 494 Win Phú Yên 273, Win Thừa Thiên Huế 494
18/09/2022 Khánh Hòa 708, Kon Tum 244 Win Khánh Hòa 708
17/09/2022 Đà Nẵng 714, Đắc Nông 609, Quảng Ngãi 859 Win Đắc Nông 609, Win Quảng Ngãi 859
16/09/2022 Gia Lai 813, Ninh Thuận 100 Win Gia Lai 813
15/09/2022 Bình Định 612, Quảng Bình 855, Quảng Trị 996 Win Bình Định 612, Win Quảng Bình 855
14/09/2022 Đà Nẵng 736, Khánh Hòa 790 Win Khánh Hòa 790
13/09/2022 Đắc Lắc 482, Quảng Nam 039 Win Đắc Lắc 482, Win Quảng Nam 039
12/09/2022 Phú Yên 593, Thừa Thiên Huế 829 Win Phú Yên 593, Win Thừa Thiên Huế 829
11/09/2022 Khánh Hòa 928, Kon Tum 411 Win Kon Tum 411
10/09/2022 Đà Nẵng 959, Đắc Nông 206, Quảng Ngãi 600 Win Đà Nẵng 959, Win Quảng Ngãi 600
09/09/2022 Gia Lai 531, Ninh Thuận 372 Win Gia Lai 531
08/09/2022 Bình Định 353, Quảng Bình 209, Quảng Trị 902 Win Quảng Bình 209
07/09/2022 Đà Nẵng 324, Khánh Hòa 239 Win Khánh Hòa 239
06/09/2022 Đắc Lắc 485, Quảng Nam 768 Win Đắc Lắc 485, Win Quảng Nam 768
05/09/2022 Phú Yên 699, Thừa Thiên Huế 558 Win Thừa Thiên Huế 558
04/09/2022 Khánh Hòa 817, Kon Tum 940 Miss
03/09/2022 Đà Nẵng 838, Đắc Nông 833, Quảng Ngãi 154 Miss
02/09/2022 Gia Lai 290, Ninh Thuận 853 Win Gia Lai 290
01/09/2022 Bình Định 689, Quảng Bình 671, Quảng Trị 520 Win Bình Định 689, Win Quảng Bình 671, Win Quảng Trị 520
31/08/2022 Đà Nẵng 253, Khánh Hòa 848 Win Đà Nẵng 253
30/08/2022 Đắc Lắc 392, Quảng Nam 132 Win Quảng Nam 132
29/08/2022 Phú Yên 495, Thừa Thiên Huế 086 Win Phú Yên 495, Win Thừa Thiên Huế 086
28/08/2022 Khánh Hòa 724, Kon Tum 193 Win Khánh Hòa 724, Win Kon Tum 193
27/08/2022 Đà Nẵng 715, Đắc Nông 676, Quảng Ngãi 548 Win Đà Nẵng 715, Win Quảng Ngãi 548
26/08/2022 Gia Lai 846, Ninh Thuận 814 Win Gia Lai 846
25/08/2022 Bình Định 871, Quảng Bình 144, Quảng Trị 119 Win Bình Định 871, Win Quảng Trị 119
24/08/2022 Đà Nẵng 678, Khánh Hòa 527 Win Đà Nẵng 678, Win Khánh Hòa 527
23/08/2022 Đắc Lắc 938, Quảng Nam 625 Win Đắc Lắc 938, Win Quảng Nam 625
22/08/2022 Phú Yên 321, Thừa Thiên Huế 404 Win Phú Yên 321, Win Thừa Thiên Huế 404
21/08/2022 Khánh Hòa 483, Kon Tum 395 Win Khánh Hòa 483, Win Kon Tum 395
20/08/2022 Đà Nẵng 473, Đắc Nông 034, Quảng Ngãi 019 Win Đắc Nông 034, Win Quảng Ngãi 019
19/08/2022 Gia Lai 106, Ninh Thuận 035 Win Gia Lai 106, Win Ninh Thuận 035
18/08/2022 Bình Định 986, Quảng Bình 691, Quảng Trị 907 Win Bình Định 986, Win Quảng Bình 691
17/08/2022 Đà Nẵng 704, Khánh Hòa 845 Win Đà Nẵng 704
16/08/2022 Đắc Lắc 974, Quảng Nam 532 Win Đắc Lắc 974
15/08/2022 Phú Yên 207, Thừa Thiên Huế 346 Win Phú Yên 207, Win Thừa Thiên Huế 346
14/08/2022 Khánh Hòa 534, Kon Tum 231 Win Khánh Hòa 534, Win Kon Tum 231
13/08/2022 Đà Nẵng 387, Đắc Nông 453, Quảng Ngãi 939 Win Đà Nẵng 387, Win Quảng Ngãi 939
12/08/2022 Gia Lai 952, Ninh Thuận 551 Win Gia Lai 952, Win Ninh Thuận 551
11/08/2022 Bình Định 656, Quảng Bình 206, Quảng Trị 044 Win Bình Định 656, Win Quảng Trị 044
10/08/2022 Đà Nẵng 517, Khánh Hòa 623 Win Đà Nẵng 517, Win Khánh Hòa 623
09/08/2022 Đắc Lắc 200, Quảng Nam 034 Win Quảng Nam 034
08/08/2022 Phú Yên 359, Thừa Thiên Huế 158 Win Thừa Thiên Huế 158
07/08/2022 Khánh Hòa 571, Kon Tum 986 Win Khánh Hòa 571, Win Kon Tum 986
06/08/2022 Đà Nẵng 920, Đắc Nông 290, Quảng Ngãi 321 Win Đà Nẵng 920
05/08/2022 Gia Lai 970, Ninh Thuận 010 Win Gia Lai 970, Win Ninh Thuận 010
04/08/2022 Bình Định 331, Quảng Bình 841, Quảng Trị 237 Win Bình Định 331, Win Quảng Bình 841, Win Quảng Trị 237
03/08/2022 Đà Nẵng 908, Khánh Hòa 075 Win Đà Nẵng 908, Win Khánh Hòa 075
02/08/2022 Đắc Lắc 370, Quảng Nam 338 Win Đắc Lắc 370, Win Quảng Nam 338
01/08/2022 Phú Yên 462, Thừa Thiên Huế 387 Win Phú Yên 462, Win Thừa Thiên Huế 387
31/07/2022 Khánh Hòa 336, Kon Tum 191 Win Khánh Hòa 336, Win Kon Tum 191
30/07/2022 Đà Nẵng 566, Đắc Nông 461, Quảng Ngãi 919 Win Quảng Ngãi 919
29/07/2022 Gia Lai 926, Ninh Thuận 142 Win Gia Lai 926, Win Ninh Thuận 142
28/07/2022 Bình Định 677, Quảng Bình 559, Quảng Trị 956 Win Bình Định 677, Win Quảng Trị 956
27/07/2022 Đà Nẵng 522, Khánh Hòa 897 Win Đà Nẵng 522, Win Khánh Hòa 897
26/07/2022 Đắc Lắc 984, Quảng Nam 919 Miss
25/07/2022 Phú Yên 001, Thừa Thiên Huế 696 Win Phú Yên 001, Win Thừa Thiên Huế 696
24/07/2022 Khánh Hòa 024, Kon Tum 777 Win Khánh Hòa 024
23/07/2022 Đà Nẵng 616, Đắc Nông 213, Quảng Ngãi 019 Win Đà Nẵng 616, Win Đắc Nông 213, Win Quảng Ngãi 019
22/07/2022 Gia Lai 672, Ninh Thuận 311 Win Gia Lai 672, Win Ninh Thuận 311
21/07/2022 Bình Định 324, Quảng Bình 083, Quảng Trị 364 Win Bình Định 324, Win Quảng Bình 083
20/07/2022 Đà Nẵng 897, Khánh Hòa 889 Win Đà Nẵng 897, Win Khánh Hòa 889
19/07/2022 Đắc Lắc 957, Quảng Nam 712 Win Quảng Nam 712
18/07/2022 Phú Yên 670, Thừa Thiên Huế 425 Win Phú Yên 670
17/07/2022 Khánh Hòa 108, Kon Tum 535 Win Khánh Hòa 108
16/07/2022 Đà Nẵng 662, Đắc Nông 246, Quảng Ngãi 940 Win Đà Nẵng 662, Win Đắc Nông 246, Win Quảng Ngãi 940
15/07/2022 Gia Lai 218, Ninh Thuận 976 Win Ninh Thuận 976
14/07/2022 Bình Định 227, Quảng Bình 386, Quảng Trị 315 Win Quảng Bình 386
13/07/2022 Đà Nẵng 406, Khánh Hòa 537 Win Đà Nẵng 406, Win Khánh Hòa 537
12/07/2022 Đắc Lắc 653, Quảng Nam 838 Miss
11/07/2022 Phú Yên 420, Thừa Thiên Huế 952 Win Phú Yên 420
10/07/2022 Khánh Hòa 475, Kon Tum 090 Win Kon Tum 090
09/07/2022 Đà Nẵng 505, Đắc Nông 378, Quảng Ngãi 555 Win Đắc Nông 378
08/07/2022 Gia Lai 200, Ninh Thuận 854 Win Gia Lai 200
07/07/2022 Bình Định 114, Quảng Bình 691, Quảng Trị 234 Win Quảng Bình 691, Win Quảng Trị 234
06/07/2022 Đà Nẵng 218, Khánh Hòa 525 Win Đà Nẵng 218, Win Khánh Hòa 525
05/07/2022 Đắc Lắc 588, Quảng Nam 883 Win Đắc Lắc 588, Win Quảng Nam 883
04/07/2022 Phú Yên 357, Thừa Thiên Huế 598 Win Phú Yên 357
03/07/2022 Khánh Hòa 299, Kon Tum 137 Win Kon Tum 137
02/07/2022 Đà Nẵng 784, Đắc Nông 755, Quảng Ngãi 283 Win Quảng Ngãi 283
01/07/2022 Gia Lai 925, Ninh Thuận 793 Win Gia Lai 925
30/06/2022 Bình Định 427, Quảng Bình 441, Quảng Trị 576 Win Bình Định 427, Win Quảng Trị 576
29/06/2022 Đà Nẵng 277, Khánh Hòa 189 Win Khánh Hòa 189
28/06/2022 Đắc Lắc 861, Quảng Nam 953 Win Đắc Lắc 861
27/06/2022 Phú Yên 272, Thừa Thiên Huế 041 Win Phú Yên 272, Win Thừa Thiên Huế 041
26/06/2022 Khánh Hòa 786, Kon Tum 345 Win Khánh Hòa 786, Win Kon Tum 345
25/06/2022 Đà Nẵng 735, Đắc Nông 934, Quảng Ngãi 036 Win Đắc Nông 934, Win Quảng Ngãi 036
24/06/2022 Gia Lai 891, Ninh Thuận 448 Win Ninh Thuận 448
23/06/2022 Bình Định 819, Quảng Bình 851, Quảng Trị 161 Win Bình Định 819, Win Quảng Trị 161
22/06/2022 Đà Nẵng 469, Khánh Hòa 829 Win Đà Nẵng 469
21/06/2022 Đắc Lắc 690, Quảng Nam 744 Win Đắc Lắc 690, Win Quảng Nam 744
20/06/2022 Phú Yên 637, Thừa Thiên Huế 451 Win Thừa Thiên Huế 451
19/06/2022 Khánh Hòa 814, Kon Tum 521 Miss
18/06/2022 Đà Nẵng 675, Đắc Nông 809, Quảng Ngãi 001 Win Đà Nẵng 675, Win Đắc Nông 809, Win Quảng Ngãi 001
17/06/2022 Gia Lai 646, Ninh Thuận 977 Win Gia Lai 646, Win Ninh Thuận 977
16/06/2022 Bình Định 588, Quảng Bình 246, Quảng Trị 161 Win Bình Định 588, Win Quảng Bình 246
15/06/2022 Đà Nẵng 235, Khánh Hòa 279 Win Đà Nẵng 235
14/06/2022 Đắc Lắc 690, Quảng Nam 474 Win Đắc Lắc 690, Win Quảng Nam 474
13/06/2022 Phú Yên 878, Thừa Thiên Huế 703 Win Thừa Thiên Huế 703
12/06/2022 Khánh Hòa 597, Kon Tum 953 Win Khánh Hòa 597
11/06/2022 Đà Nẵng 955, Đắc Nông 366, Quảng Ngãi 946 Win Đà Nẵng 955, Win Đắc Nông 366
10/06/2022 Gia Lai 277, Ninh Thuận 478 Win Gia Lai 277, Win Ninh Thuận 478
09/06/2022 Bình Định 474, Quảng Bình 646, Quảng Trị 443 Win Bình Định 474, Win Quảng Trị 443
08/06/2022 Đà Nẵng 450, Khánh Hòa 074 Win Đà Nẵng 450, Win Khánh Hòa 074
07/06/2022 Đắc Lắc 704, Quảng Nam 225 Win Đắc Lắc 704
06/06/2022 Phú Yên 022, Thừa Thiên Huế 967 Win Phú Yên 022
05/06/2022 Khánh Hòa 554, Kon Tum 204 Win Khánh Hòa 554, Win Kon Tum 204
04/06/2022 Đà Nẵng 210, Đắc Nông 370, Quảng Ngãi 399 Win Đà Nẵng 210, Win Đắc Nông 370
03/06/2022 Gia Lai 988, Ninh Thuận 492 Win Gia Lai 988, Win Ninh Thuận 492
02/06/2022 Bình Định 705, Quảng Bình 257, Quảng Trị 823 Win Bình Định 705, Win Quảng Bình 257
01/06/2022 Đà Nẵng 367, Khánh Hòa 534 Win Đà Nẵng 367
31/05/2022 Đắc Lắc 138, Quảng Nam 427 Miss
30/05/2022 Phú Yên 882, Thừa Thiên Huế 629 Win Phú Yên 882
29/05/2022 Khánh Hòa 781, Kon Tum 812 Win Kon Tum 812
28/05/2022 Đà Nẵng 224, Đắc Nông 051, Quảng Ngãi 218 Win Đắc Nông 051, Win Quảng Ngãi 218
27/05/2022 Gia Lai 298, Ninh Thuận 502 Win Gia Lai 298
26/05/2022 Bình Định 307, Quảng Bình 447, Quảng Trị 147 Win Bình Định 307, Win Quảng Trị 147
25/05/2022 Đà Nẵng 683, Khánh Hòa 266 Win Khánh Hòa 266
24/05/2022 Đắc Lắc 502, Quảng Nam 588 Win Đắc Lắc 502
23/05/2022 Phú Yên 131, Thừa Thiên Huế 384 Win Phú Yên 131, Win Thừa Thiên Huế 384
22/05/2022 Khánh Hòa 918, Kon Tum 576 Win Khánh Hòa 918, Win Kon Tum 576
21/05/2022 Đà Nẵng 026, Đắc Nông 947, Quảng Ngãi 504 Win Đà Nẵng 026, Win Đắc Nông 947
20/05/2022 Gia Lai 053, Ninh Thuận 159 Win Gia Lai 053, Win Ninh Thuận 159
19/05/2022 Bình Định 252, Quảng Bình 028, Quảng Trị 706 Win Quảng Bình 028
18/05/2022 Đà Nẵng 322, Khánh Hòa 713 Win Đà Nẵng 322
17/05/2022 Đắc Lắc 683, Quảng Nam 376 Win Đắc Lắc 683, Win Quảng Nam 376
16/05/2022 Phú Yên 343, Thừa Thiên Huế 316 Win Thừa Thiên Huế 316
15/05/2022 Khánh Hòa 627, Kon Tum 613 Win Khánh Hòa 627, Win Kon Tum 613
14/05/2022 Đà Nẵng 470, Đắc Nông 920, Quảng Ngãi 146 Win Đắc Nông 920, Win Quảng Ngãi 146
13/05/2022 Gia Lai 517, Ninh Thuận 350 Win Gia Lai 517, Win Ninh Thuận 350
12/05/2022 Bình Định 778, Quảng Bình 575, Quảng Trị 657 Miss
11/05/2022 Đà Nẵng 046, Khánh Hòa 222 Win Đà Nẵng 046, Win Khánh Hòa 222
10/05/2022 Đắc Lắc 865, Quảng Nam 255 Win Quảng Nam 255
09/05/2022 Phú Yên 404, Thừa Thiên Huế 572 Win Thừa Thiên Huế 572
08/05/2022 Khánh Hòa 767, Kon Tum 873 Win Kon Tum 873
07/05/2022 Đà Nẵng 769, Đắc Nông 027, Quảng Ngãi 725 Win Đà Nẵng 769, Win Đắc Nông 027, Win Quảng Ngãi 725
06/05/2022 Gia Lai 937, Ninh Thuận 278 Win Gia Lai 937
05/05/2022 Bình Định 287, Quảng Bình 275, Quảng Trị 538 Win Bình Định 287, Win Quảng Trị 538
04/05/2022 Đà Nẵng 108, Khánh Hòa 603 Win Đà Nẵng 108, Win Khánh Hòa 603
03/05/2022 Đắc Lắc 158, Quảng Nam 038 Win Quảng Nam 038
02/05/2022 Phú Yên 942, Thừa Thiên Huế 963 Win Phú Yên 942, Win Thừa Thiên Huế 963
01/05/2022 Khánh Hòa 960, Kon Tum 944 Win Khánh Hòa 960, Win Kon Tum 944
30/04/2022 Đà Nẵng 659, Đắc Nông 388, Quảng Ngãi 053 Win Đà Nẵng 659, Win Đắc Nông 388, Win Quảng Ngãi 053
29/04/2022 Gia Lai 311, Ninh Thuận 529 Win Gia Lai 311, Win Ninh Thuận 529
28/04/2022 Bình Định 617, Quảng Bình 362, Quảng Trị 724 Win Bình Định 617, Win Quảng Trị 724
27/04/2022 Đà Nẵng 144, Khánh Hòa 246 Win Đà Nẵng 144, Win Khánh Hòa 246
26/04/2022 Đắc Lắc 417, Quảng Nam 349 Win Đắc Lắc 417, Win Quảng Nam 349
25/04/2022 Phú Yên 534, Thừa Thiên Huế 627 Win Phú Yên 534, Win Thừa Thiên Huế 627
24/04/2022 Khánh Hòa 881, Kon Tum 209 Win Kon Tum 209
23/04/2022 Đà Nẵng 488, Đắc Nông 668, Quảng Ngãi 560 Win Đà Nẵng 488, Win Đắc Nông 668, Win Quảng Ngãi 560
22/04/2022 Gia Lai 452, Ninh Thuận 099 Win Ninh Thuận 099
21/04/2022 Bình Định 832, Quảng Bình 203, Quảng Trị 159 Win Bình Định 832, Win Quảng Trị 159
20/04/2022 Đà Nẵng 639, Khánh Hòa 914 Win Đà Nẵng 639, Win Khánh Hòa 914
19/04/2022 Đắc Lắc 450, Quảng Nam 158 Win Đắc Lắc 450, Win Quảng Nam 158
18/04/2022 Phú Yên 591, Thừa Thiên Huế 274 Win Phú Yên 591, Win Thừa Thiên Huế 274
17/04/2022 Khánh Hòa 624, Kon Tum 568 Win Khánh Hòa 624, Win Kon Tum 568
16/04/2022 Đà Nẵng 353, Đắc Nông 425, Quảng Ngãi 643 Win Đà Nẵng 353, Win Đắc Nông 425, Win Quảng Ngãi 643
15/04/2022 Gia Lai 064, Ninh Thuận 670 Win Gia Lai 064, Win Ninh Thuận 670
14/04/2022 Bình Định 084, Quảng Bình 513, Quảng Trị 330 Win Bình Định 084, Win Quảng Bình 513, Win Quảng Trị 330
13/04/2022 Đà Nẵng 564, Khánh Hòa 534 Win Đà Nẵng 564, Win Khánh Hòa 534
12/04/2022 Đắc Lắc 071, Quảng Nam 130 Win Đắc Lắc 071
11/04/2022 Phú Yên 947, Thừa Thiên Huế 690 Win Phú Yên 947, Win Thừa Thiên Huế 690
10/04/2022 Khánh Hòa 407, Kon Tum 596 Win Khánh Hòa 407, Win Kon Tum 596
09/04/2022 Đà Nẵng 169, Đắc Nông 177, Quảng Ngãi 514 Win Đà Nẵng 169
08/04/2022 Gia Lai 783, Ninh Thuận 115 Win Gia Lai 783, Win Ninh Thuận 115
07/04/2022 Bình Định 744, Quảng Bình 640, Quảng Trị 380 Win Bình Định 744, Win Quảng Trị 380
06/04/2022 Đà Nẵng 017, Khánh Hòa 452 Win Đà Nẵng 017, Win Khánh Hòa 452
05/04/2022 Đắc Lắc 856, Quảng Nam 617 Win Đắc Lắc 856, Win Quảng Nam 617
04/04/2022 Phú Yên 632, Thừa Thiên Huế 100 Win Phú Yên 632
03/04/2022 Khánh Hòa 260, Kon Tum 273 Win Khánh Hòa 260, Win Kon Tum 273
02/04/2022 Đà Nẵng 990, Đắc Nông 914, Quảng Ngãi 476 Win Đà Nẵng 990, Win Đắc Nông 914
01/04/2022 Gia Lai 012, Ninh Thuận 225 Win Gia Lai 012, Win Ninh Thuận 225
31/03/2022 Bình Định 205, Quảng Bình 983, Quảng Trị 290 Win Bình Định 205, Win Quảng Trị 290
30/03/2022 Đà Nẵng 332, Khánh Hòa 004 Win Đà Nẵng 332, Win Khánh Hòa 004
29/03/2022 Đắc Lắc 992, Quảng Nam 703 Win Đắc Lắc 992, Win Quảng Nam 703
28/03/2022 Phú Yên 639, Thừa Thiên Huế 571 Miss
27/03/2022 Khánh Hòa 227, Kon Tum 706 Win Khánh Hòa 227, Win Kon Tum 706
26/03/2022 Đà Nẵng 869, Đắc Nông 631, Quảng Ngãi 095 Win Đà Nẵng 869, Win Đắc Nông 631, Win Quảng Ngãi 095
25/03/2022 Gia Lai 384, Ninh Thuận 134 Win Gia Lai 384
24/03/2022 Bình Định 496, Quảng Bình 625, Quảng Trị 269 Win Quảng Bình 625, Win Quảng Trị 269
23/03/2022 Đà Nẵng 926, Khánh Hòa 695 Win Đà Nẵng 926
22/03/2022 Đắc Lắc 841, Quảng Nam 329 Win Đắc Lắc 841
21/03/2022 Phú Yên 767, Thừa Thiên Huế 769 Win Phú Yên 767, Win Thừa Thiên Huế 769
20/03/2022 Khánh Hòa 543, Kon Tum 754 Win Khánh Hòa 543
19/03/2022 Đà Nẵng 687, Đắc Nông 921, Quảng Ngãi 671 Win Đắc Nông 921, Win Quảng Ngãi 671
18/03/2022 Gia Lai 650, Ninh Thuận 567 Win Gia Lai 650
17/03/2022 Bình Định 286, Quảng Bình 258, Quảng Trị 246 Win Bình Định 286
16/03/2022 Đà Nẵng 474, Khánh Hòa 186 Win Khánh Hòa 186
15/03/2022 Đắc Lắc 699, Quảng Nam 455 Win Quảng Nam 455
14/03/2022 Phú Yên 797, Thừa Thiên Huế 923 Win Phú Yên 797
13/03/2022 Khánh Hòa 478, Kon Tum 780 Win Khánh Hòa 478
12/03/2022 Đà Nẵng 975, Đắc Nông 159, Quảng Ngãi 978 Win Đà Nẵng 975
11/03/2022 Gia Lai 225, Ninh Thuận 580 Win Gia Lai 225, Win Ninh Thuận 580
10/03/2022 Bình Định 600, Quảng Bình 526, Quảng Trị 097 Win Bình Định 600, Win Quảng Bình 526, Win Quảng Trị 097
09/03/2022 Đà Nẵng 348, Khánh Hòa 620 Win Đà Nẵng 348, Win Khánh Hòa 620
08/03/2022 Đắc Lắc 517, Quảng Nam 984 Win Đắc Lắc 517, Win Quảng Nam 984
07/03/2022 Phú Yên 007, Thừa Thiên Huế 523 Win Phú Yên 007, Win Thừa Thiên Huế 523
06/03/2022 Khánh Hòa 130, Kon Tum 611 Win Kon Tum 611
05/03/2022 Đà Nẵng 340, Đắc Nông 285, Quảng Ngãi 639 Win Đà Nẵng 340, Win Đắc Nông 285
04/03/2022 Gia Lai 196, Ninh Thuận 821 Win Gia Lai 196, Win Ninh Thuận 821
03/03/2022 Bình Định 350, Quảng Bình 460, Quảng Trị 978 Win Bình Định 350, Win Quảng Trị 978
02/03/2022 Đà Nẵng 928, Khánh Hòa 990 Win Đà Nẵng 928
01/03/2022 Đắc Lắc 822, Quảng Nam 662 Win Đắc Lắc 822
28/02/2022 Phú Yên 720, Thừa Thiên Huế 640 Win Phú Yên 720, Win Thừa Thiên Huế 640
27/02/2022 Khánh Hòa 217, Kon Tum 966 Win Khánh Hòa 217, Win Kon Tum 966
26/02/2022 Đà Nẵng 328, Đắc Nông 906, Quảng Ngãi 142 Win Đà Nẵng 328
25/02/2022 Gia Lai 845, Ninh Thuận 215 Win Gia Lai 845, Win Ninh Thuận 215
24/02/2022 Bình Định 827, Quảng Bình 790, Quảng Trị 718 Win Bình Định 827, Win Quảng Bình 790, Win Quảng Trị 718
23/02/2022 Đà Nẵng 444, Khánh Hòa 886 Win Đà Nẵng 444, Win Khánh Hòa 886
22/02/2022 Đắc Lắc 623, Quảng Nam 802 Win Đắc Lắc 623
21/02/2022 Phú Yên 626, Thừa Thiên Huế 592 Win Phú Yên 626, Win Thừa Thiên Huế 592
20/02/2022 Khánh Hòa 563, Kon Tum 457 Win Khánh Hòa 563, Win Kon Tum 457
19/02/2022 Đà Nẵng 573, Đắc Nông 157, Quảng Ngãi 694 Win Đà Nẵng 573, Win Đắc Nông 157, Win Quảng Ngãi 694
18/02/2022 Gia Lai 977, Ninh Thuận 306 Win Gia Lai 977
17/02/2022 Bình Định 257, Quảng Bình 581, Quảng Trị 483 Win Quảng Bình 581, Win Quảng Trị 483
16/02/2022 Đà Nẵng 586, Khánh Hòa 801 Win Đà Nẵng 586, Win Khánh Hòa 801
15/02/2022 Đắc Lắc 698, Quảng Nam 408 Win Quảng Nam 408
14/02/2022 Phú Yên 340, Thừa Thiên Huế 431 Win Thừa Thiên Huế 431
13/02/2022 Khánh Hòa 973, Kon Tum 547 Win Khánh Hòa 973
12/02/2022 Đà Nẵng 393, Đắc Nông 324, Quảng Ngãi 889 Win Quảng Ngãi 889
11/02/2022 Gia Lai 435, Ninh Thuận 306 Win Gia Lai 435, Win Ninh Thuận 306
10/02/2022 Bình Định 687, Quảng Bình 853, Quảng Trị 042 Win Quảng Trị 042
09/02/2022 Đà Nẵng 164, Khánh Hòa 384 Miss
08/02/2022 Đắc Lắc 170, Quảng Nam 584 Win Quảng Nam 584
07/02/2022 Phú Yên 442, Thừa Thiên Huế 428 Win Thừa Thiên Huế 428
06/02/2022 Khánh Hòa 817, Kon Tum 142 Win Khánh Hòa 817
05/02/2022 Đà Nẵng 711, Đắc Nông 094, Quảng Ngãi 894 Win Đà Nẵng 711, Win Đắc Nông 094, Win Quảng Ngãi 894
04/02/2022 Gia Lai 793, Ninh Thuận 805 Win Gia Lai 793, Win Ninh Thuận 805
01/02/2022 Đắc Lắc 775, Quảng Nam 533 Win Quảng Nam 533
29/01/2022 Đà Nẵng 051, Đắc Nông 644, Quảng Ngãi 165 Win Đà Nẵng 051, Win Đắc Nông 644, Win Quảng Ngãi 165
28/01/2022 Gia Lai 230, Ninh Thuận 532 Win Ninh Thuận 532
27/01/2022 Bình Định 870, Quảng Bình 810, Quảng Trị 109 Win Bình Định 870, Win Quảng Bình 810
26/01/2022 Đà Nẵng 431, Khánh Hòa 980 Win Đà Nẵng 431, Win Khánh Hòa 980
25/01/2022 Đắc Lắc 601, Quảng Nam 745 Win Quảng Nam 745
24/01/2022 Phú Yên 401, Thừa Thiên Huế 742 Win Phú Yên 401, Win Thừa Thiên Huế 742
23/01/2022 Khánh Hòa 230, Kon Tum 981 Win Khánh Hòa 230, Win Kon Tum 981
22/01/2022 Đà Nẵng 342, Đắc Nông 992, Quảng Ngãi 618 Win Đà Nẵng 342, Win Đắc Nông 992, Win Quảng Ngãi 618
21/01/2022 Gia Lai 749, Ninh Thuận 093 Win Gia Lai 749, Win Ninh Thuận 093
20/01/2022 Bình Định 295, Quảng Bình 606, Quảng Trị 975 Win Bình Định 295, Win Quảng Bình 606, Win Quảng Trị 975
19/01/2022 Đà Nẵng 793, Khánh Hòa 420 Win Đà Nẵng 793
18/01/2022 Đắc Lắc 749, Quảng Nam 707 Win Đắc Lắc 749
17/01/2022 Phú Yên 784, Thừa Thiên Huế 131 Win Phú Yên 784, Win Thừa Thiên Huế 131
16/01/2022 Khánh Hòa 252, Kon Tum 145 Win Kon Tum 145
15/01/2022 Đà Nẵng 716, Đắc Nông 953, Quảng Ngãi 124 Miss
14/01/2022 Gia Lai 334, Ninh Thuận 858 Win Gia Lai 334, Win Ninh Thuận 858
13/01/2022 Bình Định 609, Quảng Bình 073, Quảng Trị 095 Win Bình Định 609, Win Quảng Bình 073, Win Quảng Trị 095
12/01/2022 Đà Nẵng 951, Khánh Hòa 139 Win Khánh Hòa 139
11/01/2022 Đắc Lắc 867, Quảng Nam 036 Win Đắc Lắc 867, Win Quảng Nam 036
10/01/2022 Phú Yên 540, Thừa Thiên Huế 738 Win Thừa Thiên Huế 738
09/01/2022 Khánh Hòa 905, Kon Tum 433 Win Khánh Hòa 905, Win Kon Tum 433
08/01/2022 Đà Nẵng 222, Đắc Nông 633, Quảng Ngãi 308 Win Đà Nẵng 222, Win Đắc Nông 633, Win Quảng Ngãi 308
07/01/2022 Gia Lai 872, Ninh Thuận 577 Win Gia Lai 872, Win Ninh Thuận 577
06/01/2022 Bình Định 578, Quảng Bình 996, Quảng Trị 654 Win Quảng Bình 996, Win Quảng Trị 654
05/01/2022 Đà Nẵng 825, Khánh Hòa 565 Win Khánh Hòa 565
04/01/2022 Đắc Lắc 436, Quảng Nam 306 Win Đắc Lắc 436
03/01/2022 Phú Yên 640, Thừa Thiên Huế 897 Win Thừa Thiên Huế 897
02/01/2022 Khánh Hòa 641, Kon Tum 866 Win Kon Tum 866
01/01/2022 Đà Nẵng 756, Đắc Nông 151, Quảng Ngãi 864 Win Đà Nẵng 756, Win Quảng Ngãi 864
31/12/2021 Gia Lai 129, Ninh Thuận 541 Miss
30/12/2021 Bình Định 936, Quảng Bình 272, Quảng Trị 554 Win Quảng Bình 272, Win Quảng Trị 554
29/12/2021 Đà Nẵng 276, Khánh Hòa 688 Win Đà Nẵng 276
28/12/2021 Đắc Lắc 080, Quảng Nam 348 Win Đắc Lắc 080, Win Quảng Nam 348
27/12/2021 Phú Yên 537, Thừa Thiên Huế 469 Win Thừa Thiên Huế 469
26/12/2021 Khánh Hòa 629, Kon Tum 976 Win Kon Tum 976
25/12/2021 Đà Nẵng 220, Đắc Nông 868, Quảng Ngãi 176 Win Đà Nẵng 220, Win Đắc Nông 868
24/12/2021 Gia Lai 373, Ninh Thuận 421 Win Gia Lai 373
23/12/2021 Bình Định 390, Quảng Bình 355, Quảng Trị 521 Win Bình Định 390, Win Quảng Bình 355, Win Quảng Trị 521
22/12/2021 Đà Nẵng 483, Khánh Hòa 352 Win Đà Nẵng 483, Win Khánh Hòa 352
21/12/2021 Đắc Lắc 610, Quảng Nam 108 Win Đắc Lắc 610, Win Quảng Nam 108
20/12/2021 Phú Yên 260, Thừa Thiên Huế 145 Win Phú Yên 260, Win Thừa Thiên Huế 145
19/12/2021 Khánh Hòa 408, Kon Tum 904 Win Kon Tum 904
18/12/2021 Đà Nẵng 737, Đắc Nông 046, Quảng Ngãi 417 Win Đà Nẵng 737, Win Đắc Nông 046
17/12/2021 Gia Lai 249, Ninh Thuận 977 Win Ninh Thuận 977
16/12/2021 Bình Định 949, Quảng Bình 166, Quảng Trị 267 Win Bình Định 949, Win Quảng Bình 166, Win Quảng Trị 267
15/12/2021 Đà Nẵng 936, Khánh Hòa 395 Win Khánh Hòa 395
14/12/2021 Đắc Lắc 643, Quảng Nam 579 Miss
13/12/2021 Phú Yên 995, Thừa Thiên Huế 188 Win Phú Yên 995, Win Thừa Thiên Huế 188
12/12/2021 Khánh Hòa 159, Kon Tum 163 Win Khánh Hòa 159, Win Kon Tum 163
11/12/2021 Đà Nẵng 510, Đắc Nông 351, Quảng Ngãi 180 Miss
10/12/2021 Gia Lai 021, Ninh Thuận 748 Win Gia Lai 021, Win Ninh Thuận 748
09/12/2021 Bình Định 834, Quảng Bình 989, Quảng Trị 380 Win Quảng Trị 380
08/12/2021 Đà Nẵng 862, Khánh Hòa 125 Win Khánh Hòa 125
07/12/2021 Đắc Lắc 138, Quảng Nam 857 Win Đắc Lắc 138, Win Quảng Nam 857
06/12/2021 Phú Yên 429, Thừa Thiên Huế 048 Win Phú Yên 429, Win Thừa Thiên Huế 048
05/12/2021 Khánh Hòa 752, Kon Tum 066 Win Khánh Hòa 752, Win Kon Tum 066
04/12/2021 Đà Nẵng 605, Đắc Nông 135, Quảng Ngãi 181 Win Đà Nẵng 605, Win Quảng Ngãi 181
03/12/2021 Gia Lai 566, Ninh Thuận 142 Win Ninh Thuận 142
02/12/2021 Bình Định 245, Quảng Bình 316, Quảng Trị 346 Miss
01/12/2021 Đà Nẵng 153, Khánh Hòa 882 Win Đà Nẵng 153, Win Khánh Hòa 882
30/11/2021 Đắc Lắc 333, Quảng Nam 037 Win Quảng Nam 037
29/11/2021 Phú Yên 946, Thừa Thiên Huế 376 Miss
28/11/2021 Khánh Hòa 268, Kon Tum 650 Miss
27/11/2021 Đà Nẵng 129, Đắc Nông 213, Quảng Ngãi 870 Miss
26/11/2021 Gia Lai 754, Ninh Thuận 420 Miss
25/11/2021 Bình Định 667, Quảng Bình 942, Quảng Trị 289 Miss
24/11/2021 Đà Nẵng 682, Khánh Hòa 218 Miss
23/11/2021 Đắc Lắc 455, Quảng Nam 157 Miss
22/11/2021 Phú Yên 567, Thừa Thiên Huế 242 Miss
21/11/2021 Khánh Hòa 725, Kon Tum 203 Miss
20/11/2021 Đà Nẵng 480, Đắc Nông 703, Quảng Ngãi 958 Miss
19/11/2021 Gia Lai 959, Ninh Thuận 410 Win Gia Lai 959, Win Ninh Thuận 410
18/11/2021 Bình Định 932, Quảng Bình 596, Quảng Trị 899 Win Quảng Bình 596, Win Quảng Trị 899
17/11/2021 Đà Nẵng 542, Khánh Hòa 055 Win Đà Nẵng 542, Win Khánh Hòa 055
16/11/2021 Đắc Lắc 878, Quảng Nam 979 Win Đắc Lắc 878, Win Quảng Nam 979
15/11/2021 Phú Yên 678, Thừa Thiên Huế 800 Win Phú Yên 678, Win Thừa Thiên Huế 800
14/11/2021 Khánh Hòa 779, Kon Tum 737 Miss
13/11/2021 Đà Nẵng 286, Đắc Nông 420, Quảng Ngãi 869 Win Đà Nẵng 286
12/11/2021 Gia Lai 080, Ninh Thuận 177 Win Gia Lai 080, Win Ninh Thuận 177
11/11/2021 Bình Định 203, Quảng Bình 723, Quảng Trị 216 Miss
10/11/2021 Đà Nẵng 664, Khánh Hòa 660 Win Đà Nẵng 664, Win Khánh Hòa 660
09/11/2021 Đắc Lắc 728, Quảng Nam 537 Win Đắc Lắc 728, Win Quảng Nam 537
08/11/2021 Phú Yên 380, Thừa Thiên Huế 991 Win Phú Yên 380
07/11/2021 Khánh Hòa 257, Kon Tum 502 Win Khánh Hòa 257, Win Kon Tum 502
06/11/2021 Đà Nẵng 768, Đắc Nông 808, Quảng Ngãi 812 Win Đà Nẵng 768, Win Đắc Nông 808
05/11/2021 Gia Lai 483, Ninh Thuận 628 Win Gia Lai 483, Win Ninh Thuận 628
04/11/2021 Bình Định 645, Quảng Bình 026, Quảng Trị 850 Win Bình Định 645, Win Quảng Bình 026, Win Quảng Trị 850
03/11/2021 Đà Nẵng 010, Khánh Hòa 409 Win Đà Nẵng 010
02/11/2021 Đắc Lắc 109, Quảng Nam 828 Win Đắc Lắc 109, Win Quảng Nam 828
01/11/2021 Phú Yên 334, Thừa Thiên Huế 501 Win Phú Yên 334, Win Thừa Thiên Huế 501
31/10/2021 Khánh Hòa 856, Kon Tum 396 Miss
30/10/2021 Đà Nẵng 567, Đắc Nông 399, Quảng Ngãi 368 Win Đà Nẵng 567
29/10/2021 Gia Lai 722, Ninh Thuận 018 Win Ninh Thuận 018
28/10/2021 Bình Định 600, Quảng Bình 983, Quảng Trị 210 Win Quảng Trị 210
27/10/2021 Đà Nẵng 491, Khánh Hòa 377 Win Đà Nẵng 491, Win Khánh Hòa 377
26/10/2021 Đắc Lắc 168, Quảng Nam 940 Miss
25/10/2021 Phú Yên 123, Thừa Thiên Huế 726 Win Phú Yên 123, Win Thừa Thiên Huế 726
24/10/2021 Khánh Hòa 249, Kon Tum 238 Win Khánh Hòa 249, Win Kon Tum 238
23/10/2021 Đà Nẵng 947, Đắc Nông 719, Quảng Ngãi 577 Win Đà Nẵng 947, Win Quảng Ngãi 577
22/10/2021 Gia Lai 370, Ninh Thuận 406 Win Ninh Thuận 406
21/10/2021 Bình Định 967, Quảng Bình 285, Quảng Trị 016 Win Quảng Bình 285, Win Quảng Trị 016
20/10/2021 Đà Nẵng 690, Khánh Hòa 894 Win Đà Nẵng 690
19/10/2021 Đắc Lắc 748, Quảng Nam 180 Win Đắc Lắc 748
18/10/2021 Phú Yên 557, Thừa Thiên Huế 064 Win Thừa Thiên Huế 064
17/10/2021 Khánh Hòa 313, Kon Tum 869 Win Khánh Hòa 313, Win Kon Tum 869
16/10/2021 Đà Nẵng 555, Đắc Nông 116, Quảng Ngãi 920 Win Quảng Ngãi 920
15/10/2021 Gia Lai 904, Ninh Thuận 444 Win Gia Lai 904, Win Ninh Thuận 444
14/10/2021 Bình Định 417, Quảng Bình 378, Quảng Trị 373 Win Bình Định 417, Win Quảng Bình 378
13/10/2021 Đà Nẵng 267, Khánh Hòa 207 Miss
12/10/2021 Đắc Lắc 543, Quảng Nam 529 Miss
11/10/2021 Phú Yên 104, Thừa Thiên Huế 698 Miss
10/10/2021 Khánh Hòa 378, Kon Tum 145 Win Khánh Hòa 378, Win Kon Tum 145
09/10/2021 Đà Nẵng 224, Đắc Nông 412, Quảng Ngãi 915 Miss
08/10/2021 Gia Lai 148, Ninh Thuận 803 Miss
07/10/2021 Bình Định 475, Quảng Bình 761, Quảng Trị 854 Win Bình Định 475, Win Quảng Bình 761, Win Quảng Trị 854
06/10/2021 Đà Nẵng 696, Khánh Hòa 435 Miss
05/10/2021 Đắc Lắc 278, Quảng Nam 400 Win Đắc Lắc 278
04/10/2021 Phú Yên 525, Thừa Thiên Huế 247 Miss
03/10/2021 Khánh Hòa 113, Kon Tum 724 Win Khánh Hòa 113, Win Kon Tum 724
02/10/2021 Đà Nẵng 486, Đắc Nông 236, Quảng Ngãi 231 Win Đắc Nông 236
01/10/2021 Gia Lai 182, Ninh Thuận 904 Miss
30/09/2021 Bình Định 375, Quảng Bình 634, Quảng Trị 358 Miss
29/09/2021 Đà Nẵng 777, Khánh Hòa 942 Miss
28/09/2021 Đắc Lắc 493, Quảng Nam 048 Win Đắc Lắc 493, Win Quảng Nam 048
27/09/2021 Phú Yên 304, Thừa Thiên Huế 498 Miss
26/09/2021 Khánh Hòa 725, Kon Tum 410 Miss
25/09/2021 Đà Nẵng 994, Đắc Nông 907, Quảng Ngãi 774 Miss
24/09/2021 Gia Lai 147, Ninh Thuận 992 Miss
23/09/2021 Bình Định 990, Quảng Bình 366, Quảng Trị 762 Miss
22/09/2021 Đà Nẵng 451, Khánh Hòa 326 Miss
21/09/2021 Đắc Lắc 207, Quảng Nam 315 Miss
20/09/2021 Phú Yên 388, Thừa Thiên Huế 143 Win Phú Yên 388, Win Thừa Thiên Huế 143
19/09/2021 Khánh Hòa 479, Kon Tum 545 Win Khánh Hòa 479, Win Kon Tum 545
18/09/2021 Đà Nẵng 801, Đắc Nông 199, Quảng Ngãi 253 Win Đắc Nông 199
17/09/2021 Gia Lai 898, Ninh Thuận 607 Win Gia Lai 898, Win Ninh Thuận 607
16/09/2021 Bình Định 448, Quảng Bình 929, Quảng Trị 732 Miss
15/09/2021 Đà Nẵng 060, Khánh Hòa 435 Win Đà Nẵng 060
14/09/2021 Đắc Lắc 673, Quảng Nam 507 Miss
13/09/2021 Phú Yên 492, Thừa Thiên Huế 177 Miss
12/09/2021 Khánh Hòa 190, Kon Tum 767 Win Khánh Hòa 190, Win Kon Tum 767
11/09/2021 Đà Nẵng 527, Đắc Nông 433, Quảng Ngãi 305 Win Đắc Nông 433, Win Quảng Ngãi 305
10/09/2021 Gia Lai 303, Ninh Thuận 808 Miss
09/09/2021 Bình Định 657, Quảng Bình 250, Quảng Trị 024 Win Bình Định 657, Win Quảng Bình 250, Win Quảng Trị 024
08/09/2021 Đà Nẵng 795, Khánh Hòa 311 Miss
07/09/2021 Đắc Lắc 320, Quảng Nam 835 Miss
06/09/2021 Phú Yên 372, Thừa Thiên Huế 214 Miss
05/09/2021 Khánh Hòa 116, Kon Tum 975 Miss
04/09/2021 Đà Nẵng 698, Đắc Nông 287, Quảng Ngãi 150 Miss
03/09/2021 Gia Lai 277, Ninh Thuận 630 Win Gia Lai 277, Win Ninh Thuận 630
02/09/2021 Bình Định 419, Quảng Bình 456, Quảng Trị 965 Win Quảng Trị 965
01/09/2021 Đà Nẵng 193, Khánh Hòa 964 Miss
31/08/2021 Đắc Lắc 501, Quảng Nam 314 Miss
30/08/2021 Phú Yên 525, Thừa Thiên Huế 357 Win Phú Yên 525
29/08/2021 Khánh Hòa 514, Kon Tum 337 Win Khánh Hòa 514
28/08/2021 Đà Nẵng 637, Đắc Nông 678, Quảng Ngãi 964 Win Đà Nẵng 637, Win Đắc Nông 678
27/08/2021 Gia Lai 119, Ninh Thuận 193 Win Gia Lai 119
26/08/2021 Bình Định 397, Quảng Bình 841, Quảng Trị 973 Win Bình Định 397, Win Quảng Trị 973
25/08/2021 Đà Nẵng 143, Khánh Hòa 588 Miss
24/08/2021 Đắc Lắc 802, Quảng Nam 788 Miss
23/08/2021 Phú Yên 805, Thừa Thiên Huế 395 Miss
22/08/2021 Khánh Hòa 306, Kon Tum 810 Miss
21/08/2021 Đà Nẵng 919, Đắc Nông 183, Quảng Ngãi 799 Miss
20/08/2021 Gia Lai 849, Ninh Thuận 430 Win Gia Lai 849, Win Ninh Thuận 430
19/08/2021 Bình Định 608, Quảng Bình 632, Quảng Trị 718 Miss
18/08/2021 Đà Nẵng -, Khánh Hòa 757 Win Đà Nẵng -, Win Khánh Hòa 757
17/08/2021 Đắc Lắc 658, Quảng Nam 995 Miss
16/08/2021 Phú Yên 676, Thừa Thiên Huế 643 Miss
15/08/2021 Khánh Hòa 597, Kon Tum 985 Win Khánh Hòa 597, Win Kon Tum 985
14/08/2021 Đà Nẵng 618, Đắc Nông 198, Quảng Ngãi 989 Win Đà Nẵng 618, Win Quảng Ngãi 989
13/08/2021 Gia Lai 234, Ninh Thuận 709 Win Ninh Thuận 709
26/07/2021 Phú Yên 293, Thừa Thiên Huế 782 Miss
25/07/2021 Khánh Hòa 890, Kon Tum 529 Win Khánh Hòa 890
24/07/2021 Đà Nẵng 183, Đắc Nông 213, Quảng Ngãi 829 Win Đắc Nông 213, Win Quảng Ngãi 829
23/07/2021 Gia Lai 346, Ninh Thuận 724 Win Gia Lai 346
22/07/2021 Bình Định 953, Quảng Bình 667, Quảng Trị 972 Win Bình Định 953, Win Quảng Bình 667, Win Quảng Trị 972
21/07/2021 Đà Nẵng 683, Khánh Hòa 228 Win Đà Nẵng 683, Win Khánh Hòa 228
20/07/2021 Đắc Lắc 881, Quảng Nam 686 Win Đắc Lắc 881
19/07/2021 Phú Yên 619, Thừa Thiên Huế 060 Win Phú Yên 619, Win Thừa Thiên Huế 060
18/07/2021 Khánh Hòa 874, Kon Tum 663 Win Khánh Hòa 874
17/07/2021 Đà Nẵng 283, Đắc Nông 114, Quảng Ngãi 285 Win Đà Nẵng 283, Win Đắc Nông 114
16/07/2021 Gia Lai 611, Ninh Thuận 228 Miss
15/07/2021 Bình Định 256, Quảng Bình 824, Quảng Trị 486 Miss
14/07/2021 Đà Nẵng 284, Khánh Hòa 329 Miss
13/07/2021 Đắc Lắc 385, Quảng Nam 514 Miss
12/07/2021 Phú Yên 944, Thừa Thiên Huế 112 Miss
11/07/2021 Khánh Hòa 219, Kon Tum 236 Win Khánh Hòa 219, Win Kon Tum 236
10/07/2021 Đà Nẵng 479, Đắc Nông 487, Quảng Ngãi 725 Win Đà Nẵng 479, Win Đắc Nông 487, Win Quảng Ngãi 725
09/07/2021 Gia Lai 277, Ninh Thuận 123 Win Gia Lai 277, Win Ninh Thuận 123
08/07/2021 Bình Định 807, Quảng Bình 274, Quảng Trị 546 Win Quảng Trị 546
07/07/2021 Đà Nẵng 628, Khánh Hòa 317 Miss
06/07/2021 Đắc Lắc 814, Quảng Nam 193 Win Đắc Lắc 814
05/07/2021 Phú Yên 199, Thừa Thiên Huế 179 Win Phú Yên 199, Win Thừa Thiên Huế 179
04/07/2021 Khánh Hòa 138, Kon Tum 159 Win Khánh Hòa 138, Win Kon Tum 159
03/07/2021 Đà Nẵng 812, Đắc Nông 307, Quảng Ngãi 308 Miss
02/07/2021 Gia Lai 059, Ninh Thuận 396 Win Gia Lai 059, Win Ninh Thuận 396
01/07/2021 Bình Định 876, Quảng Bình 903, Quảng Trị 924 Win Bình Định 876, Win Quảng Trị 924
30/06/2021 Đà Nẵng 744, Khánh Hòa 406 Win Đà Nẵng 744, Win Khánh Hòa 406
29/06/2021 Đắc Lắc 469, Quảng Nam 166 Win Quảng Nam 166
28/06/2021 Phú Yên 646, Thừa Thiên Huế 578 Win Phú Yên 646, Win Thừa Thiên Huế 578
27/06/2021 Khánh Hòa 681, Kon Tum 007 Win Khánh Hòa 681, Win Kon Tum 007
26/06/2021 Đà Nẵng 667, Đắc Nông 903, Quảng Ngãi 786 Win Đà Nẵng 667, Win Đắc Nông 903, Win Quảng Ngãi 786
25/06/2021 Gia Lai 482, Ninh Thuận 353 Win Ninh Thuận 353
24/06/2021 Bình Định 300, Quảng Bình 498, Quảng Trị 792 Miss
23/06/2021 Đà Nẵng 164, Khánh Hòa 695 Win Khánh Hòa 695
22/06/2021 Đắc Lắc 857, Quảng Nam 155 Win Quảng Nam 155
21/06/2021 Phú Yên 797, Thừa Thiên Huế 334 Win Phú Yên 797
20/06/2021 Khánh Hòa 658, Kon Tum 379 Win Khánh Hòa 658
19/06/2021 Đà Nẵng 717, Đắc Nông 158, Quảng Ngãi 197 Win Đà Nẵng 717, Win Đắc Nông 158, Win Quảng Ngãi 197
18/06/2021 Gia Lai 915, Ninh Thuận 343 Win Gia Lai 915
17/06/2021 Bình Định 607, Quảng Bình 401, Quảng Trị 599 Win Bình Định 607, Win Quảng Trị 599
16/06/2021 Đà Nẵng 987, Khánh Hòa 737 Win Đà Nẵng 987, Win Khánh Hòa 737
15/06/2021 Đắc Lắc 785, Quảng Nam 341 Win Quảng Nam 341
14/06/2021 Phú Yên 573, Thừa Thiên Huế 009 Win Phú Yên 573, Win Thừa Thiên Huế 009
13/06/2021 Khánh Hòa 870, Kon Tum 847 Win Khánh Hòa 870, Win Kon Tum 847
12/06/2021 Đà Nẵng 713, Đắc Nông 636, Quảng Ngãi 338 Win Quảng Ngãi 338
11/06/2021 Gia Lai 416, Ninh Thuận 404 Win Gia Lai 416
10/06/2021 Bình Định 381, Quảng Bình 503, Quảng Trị 505 Miss
09/06/2021 Đà Nẵng 602, Khánh Hòa 789 Win Khánh Hòa 789
08/06/2021 Đắc Lắc 843, Quảng Nam 231 Win Đắc Lắc 843
07/06/2021 Phú Yên 312, Thừa Thiên Huế 181 Win Phú Yên 312, Win Thừa Thiên Huế 181
06/06/2021 Khánh Hòa 784, Kon Tum 655 Miss
05/06/2021 Đà Nẵng 646, Đắc Nông 123, Quảng Ngãi 830 Miss
04/06/2021 Gia Lai 646, Ninh Thuận 523 Miss
03/06/2021 Bình Định 507, Quảng Bình 392, Quảng Trị 769 Miss
02/06/2021 Đà Nẵng 021, Khánh Hòa 452 Miss
01/06/2021 Đắc Lắc 710, Quảng Nam 954 Miss
31/05/2021 Phú Yên 487, Thừa Thiên Huế 806 Miss
30/05/2021 Khánh Hòa 430, Kon Tum 205 Miss
29/05/2021 Đà Nẵng 133, Đắc Nông 937, Quảng Ngãi 401 Miss
28/05/2021 Gia Lai 254, Ninh Thuận 834 Miss
27/05/2021 Bình Định 592, Quảng Bình 139, Quảng Trị 539 Miss
26/05/2021 Đà Nẵng 462, Khánh Hòa 356 Miss
25/05/2021 Đắc Lắc 789, Quảng Nam 606 Miss
24/05/2021 Phú Yên 144, Thừa Thiên Huế 835 Miss
23/05/2021 Khánh Hòa 863, Kon Tum 812 Miss
22/05/2021 Đà Nẵng 726, Đắc Nông 870, Quảng Ngãi 339 Win Đắc Nông 870, Win Quảng Ngãi 339
21/05/2021 Gia Lai 734, Ninh Thuận 063 Win Gia Lai 734, Win Ninh Thuận 063
20/05/2021 Bình Định 919, Quảng Bình 849, Quảng Trị 952 Win Bình Định 919, Win Quảng Bình 849
19/05/2021 Đà Nẵng 821, Khánh Hòa 632 Miss
18/05/2021 Đắc Lắc 068, Quảng Nam 515 Win Đắc Lắc 068
17/05/2021 Phú Yên 569, Thừa Thiên Huế 483 Miss
16/05/2021 Khánh Hòa 581, Kon Tum 436 Win Kon Tum 436
15/05/2021 Đà Nẵng 220, Đắc Nông 381, Quảng Ngãi 494 Win Đắc Nông 381
14/05/2021 Gia Lai 802, Ninh Thuận 854 Win Gia Lai 802, Win Ninh Thuận 854
13/05/2021 Bình Định 537, Quảng Bình 294, Quảng Trị 628 Miss
12/05/2021 Đà Nẵng 990, Khánh Hòa 922 Win Đà Nẵng 990, Win Khánh Hòa 922
11/05/2021 Đắc Lắc 585, Quảng Nam 765 Miss
10/05/2021 Phú Yên 860, Thừa Thiên Huế 732 Win Phú Yên 860, Win Thừa Thiên Huế 732
09/05/2021 Khánh Hòa 886, Kon Tum 332 Win Kon Tum 332
08/05/2021 Đà Nẵng 147, Đắc Nông 257, Quảng Ngãi 759 Win Đắc Nông 257, Win Quảng Ngãi 759
07/05/2021 Gia Lai 949, Ninh Thuận 950 Miss
06/05/2021 Bình Định 950, Quảng Bình 156, Quảng Trị 607 Miss
05/05/2021 Đà Nẵng 562, Khánh Hòa 801 Win Khánh Hòa 801
04/05/2021 Đắc Lắc 802, Quảng Nam 711 Win Đắc Lắc 802, Win Quảng Nam 711
03/05/2021 Phú Yên 424, Thừa Thiên Huế 399 Miss
02/05/2021 Khánh Hòa 925, Kon Tum 138 Win Khánh Hòa 925
01/05/2021 Đà Nẵng 526, Đắc Nông 251, Quảng Ngãi 815 Miss
30/04/2021 Gia Lai 405, Ninh Thuận 587 Win Gia Lai 405
29/04/2021 Bình Định 656, Quảng Bình 358, Quảng Trị 101 Win Quảng Trị 101
28/04/2021 Đà Nẵng 022, Khánh Hòa 843 Win Đà Nẵng 022, Win Khánh Hòa 843
27/04/2021 Đắc Lắc 409, Quảng Nam 975 Win Đắc Lắc 409
26/04/2021 Phú Yên 413, Thừa Thiên Huế 103 Win Phú Yên 413, Win Thừa Thiên Huế 103
25/04/2021 Khánh Hòa 568, Kon Tum 750 Win Khánh Hòa 568
24/04/2021 Đà Nẵng 986, Đắc Nông 926, Quảng Ngãi 463 Win Quảng Ngãi 463
21/04/2021 Đà Nẵng 439, Khánh Hòa 424 Win Khánh Hòa 424
20/04/2021 Đắc Lắc 292, Quảng Nam 979 Win Đắc Lắc 292, Win Quảng Nam 979
19/04/2021 Phú Yên 089, Thừa Thiên Huế 420 Win Phú Yên 089
18/04/2021 Khánh Hòa 576, Kon Tum 030 Win Khánh Hòa 576, Win Kon Tum 030
17/04/2021 Đà Nẵng 891, Đắc Nông 919, Quảng Ngãi 363 Win Đà Nẵng 891, Win Quảng Ngãi 363
16/04/2021 Gia Lai 622, Ninh Thuận 451 Miss
15/04/2021 Bình Định 250, Quảng Bình 144, Quảng Trị 158 Win Bình Định 250, Win Quảng Bình 144
14/04/2021 Đà Nẵng 913, Khánh Hòa 593 Miss
13/04/2021 Đắc Lắc 450, Quảng Nam 897 Win Đắc Lắc 450
12/04/2021 Phú Yên 088, Thừa Thiên Huế 572 Win Phú Yên 088, Win Thừa Thiên Huế 572
11/04/2021 Khánh Hòa 494, Kon Tum 258 Win Khánh Hòa 494
10/04/2021 Đà Nẵng 747, Đắc Nông 971, Quảng Ngãi 457 Win Đắc Nông 971, Win Quảng Ngãi 457
09/04/2021 Gia Lai 880, Ninh Thuận 533 Win Gia Lai 880
08/04/2021 Bình Định 531, Quảng Bình 147, Quảng Trị 287 Win Bình Định 531, Win Quảng Bình 147, Win Quảng Trị 287
07/04/2021 Đà Nẵng 444, Khánh Hòa 586 Miss
06/04/2021 Đắc Lắc 385, Quảng Nam 012 Win Đắc Lắc 385, Win Quảng Nam 012
05/04/2021 Phú Yên 288, Thừa Thiên Huế 735 Win Phú Yên 288, Win Thừa Thiên Huế 735
04/04/2021 Khánh Hòa 517, Kon Tum 829 Win Khánh Hòa 517, Win Kon Tum 829
03/04/2021 Đà Nẵng 717, Đắc Nông 879, Quảng Ngãi 039 Win Quảng Ngãi 039
02/04/2021 Gia Lai 209, Ninh Thuận 276 Win Gia Lai 209, Win Ninh Thuận 276
01/04/2021 Bình Định 662, Quảng Bình 954, Quảng Trị 671 Win Bình Định 662, Win Quảng Bình 954
31/03/2021 Đà Nẵng 120, Khánh Hòa 661 Miss
30/03/2021 Đắc Lắc 595, Quảng Nam 430 Win Quảng Nam 430
29/03/2021 Phú Yên 551, Thừa Thiên Huế 469 Win Thừa Thiên Huế 469
28/03/2021 Khánh Hòa 244, Kon Tum 422 Miss
27/03/2021 Đà Nẵng 197, Đắc Nông 858, Quảng Ngãi 589 Win Đắc Nông 858, Win Quảng Ngãi 589
26/03/2021 Gia Lai 247, Ninh Thuận 919 Win Gia Lai 247
25/03/2021 Bình Định 792, Quảng Bình 128, Quảng Trị 137 Win Quảng Trị 137
24/03/2021 Đà Nẵng 113, Khánh Hòa 348 Win Đà Nẵng 113, Win Khánh Hòa 348
23/03/2021 Đắc Lắc 684, Quảng Nam 571 Win Đắc Lắc 684, Win Quảng Nam 571
22/03/2021 Phú Yên 197, Thừa Thiên Huế 384 Win Phú Yên 197
21/03/2021 Khánh Hòa 190, Kon Tum 335 Win Kon Tum 335
20/03/2021 Đà Nẵng 544, Đắc Nông 711, Quảng Ngãi 323 Win Đà Nẵng 544, Win Đắc Nông 711
19/03/2021 Gia Lai 044, Ninh Thuận 304 Win Gia Lai 044, Win Ninh Thuận 304
18/03/2021 Bình Định 377, Quảng Bình 213, Quảng Trị 239 Win Bình Định 377, Win Quảng Bình 213, Win Quảng Trị 239
17/03/2021 Đà Nẵng 423, Khánh Hòa 479 Win Đà Nẵng 423, Win Khánh Hòa 479
16/03/2021 Đắc Lắc 065, Quảng Nam 654 Win Đắc Lắc 065
15/03/2021 Phú Yên 463, Thừa Thiên Huế 613 Win Phú Yên 463, Win Thừa Thiên Huế 613
14/03/2021 Khánh Hòa 465, Kon Tum 984 Win Kon Tum 984
13/03/2021 Đà Nẵng 701, Đắc Nông 453, Quảng Ngãi 599 Win Đắc Nông 453, Win Quảng Ngãi 599
12/03/2021 Gia Lai 700, Ninh Thuận 926 Miss
11/03/2021 Bình Định 186, Quảng Bình 428, Quảng Trị 496 Win Bình Định 186
10/03/2021 Đà Nẵng 552, Khánh Hòa 514 Win Khánh Hòa 514
09/03/2021 Đắc Lắc 576, Quảng Nam 797 Win Đắc Lắc 576
08/03/2021 Phú Yên 529, Thừa Thiên Huế 947 Win Phú Yên 529
07/03/2021 Khánh Hòa 920, Kon Tum 484 Win Khánh Hòa 920, Win Kon Tum 484
06/03/2021 Đà Nẵng 250, Đắc Nông 114, Quảng Ngãi 991 Win Đà Nẵng 250, Win Đắc Nông 114
05/03/2021 Gia Lai 580, Ninh Thuận 133 Win Ninh Thuận 133
04/03/2021 Bình Định 984, Quảng Bình 815, Quảng Trị 773 Win Bình Định 984, Win Quảng Bình 815
03/03/2021 Đà Nẵng 173, Khánh Hòa 579 Win Đà Nẵng 173, Win Khánh Hòa 579
02/03/2021 Đắc Lắc 971, Quảng Nam 867 Win Quảng Nam 867
01/03/2021 Phú Yên 323, Thừa Thiên Huế 286 Win Phú Yên 323, Win Thừa Thiên Huế 286
28/02/2021 Khánh Hòa 865, Kon Tum 984 Win Khánh Hòa 865
27/02/2021 Đà Nẵng 754, Đắc Nông 251, Quảng Ngãi 360 Win Đắc Nông 251, Win Quảng Ngãi 360
26/02/2021 Gia Lai 239, Ninh Thuận 914 Win Ninh Thuận 914
25/02/2021 Bình Định 659, Quảng Bình 828, Quảng Trị 827 Win Bình Định 659, Win Quảng Trị 827
24/02/2021 Đà Nẵng 051, Khánh Hòa 273 Win Đà Nẵng 051, Win Khánh Hòa 273
23/02/2021 Đắc Lắc 195, Quảng Nam 736 Win Đắc Lắc 195, Win Quảng Nam 736
22/02/2021 Phú Yên 397, Thừa Thiên Huế 321 Miss
21/02/2021 Khánh Hòa 729, Kon Tum 692 Win Khánh Hòa 729, Win Kon Tum 692
20/02/2021 Đà Nẵng 802, Đắc Nông 820, Quảng Ngãi 451 Win Đà Nẵng 802, Win Quảng Ngãi 451
19/02/2021 Gia Lai 927, Ninh Thuận 872 Win Ninh Thuận 872
18/02/2021 Bình Định 083, Quảng Bình 837, Quảng Trị 690 Win Bình Định 083, Win Quảng Bình 837
17/02/2021 Đà Nẵng 891, Khánh Hòa 650 Win Khánh Hòa 650
16/02/2021 Đắc Lắc 619, Quảng Nam 534 Win Đắc Lắc 619
15/02/2021 Phú Yên 893, Thừa Thiên Huế 162 Miss
10/02/2021 Đà Nẵng 143, Khánh Hòa 521 Win Đà Nẵng 143
09/02/2021 Đắc Lắc 360, Quảng Nam 840 Win Quảng Nam 840
08/02/2021 Phú Yên 513, Thừa Thiên Huế 892 Miss
07/02/2021 Khánh Hòa 057, Kon Tum 019 Win Khánh Hòa 057, Win Kon Tum 019
06/02/2021 Đà Nẵng 102, Đắc Nông 837, Quảng Ngãi 260 Win Đà Nẵng 102, Win Đắc Nông 837, Win Quảng Ngãi 260
05/02/2021 Gia Lai 800, Ninh Thuận 114 Win Ninh Thuận 114
04/02/2021 Bình Định 839, Quảng Bình 608, Quảng Trị 535 Win Bình Định 839, Win Quảng Bình 608
03/02/2021 Đà Nẵng 263, Khánh Hòa 746 Win Đà Nẵng 263, Win Khánh Hòa 746
02/02/2021 Đắc Lắc 405, Quảng Nam 588 Win Quảng Nam 588
01/02/2021 Phú Yên 841, Thừa Thiên Huế 979 Win Phú Yên 841, Win Thừa Thiên Huế 979
31/01/2021 Khánh Hòa 372, Kon Tum 287 Win Khánh Hòa 372
30/01/2021 Đà Nẵng 913, Đắc Nông 875, Quảng Ngãi 664 Win Đà Nẵng 913
29/01/2021 Gia Lai 780, Ninh Thuận 446 Win Gia Lai 780
28/01/2021 Bình Định 039, Quảng Bình 707, Quảng Trị 495 Win Bình Định 039, Win Quảng Trị 495
27/01/2021 Đà Nẵng 162, Khánh Hòa 891 Win Khánh Hòa 891
26/01/2021 Đắc Lắc 840, Quảng Nam 189 Win Đắc Lắc 840, Win Quảng Nam 189
25/01/2021 Phú Yên 388, Thừa Thiên Huế 954 Win Phú Yên 388, Win Thừa Thiên Huế 954
24/01/2021 Khánh Hòa 750, Kon Tum 937 Win Khánh Hòa 750
23/01/2021 Đà Nẵng 300, Đắc Nông 784, Quảng Ngãi 581 Win Đắc Nông 784
22/01/2021 Gia Lai 209, Ninh Thuận 530 Win Gia Lai 209
21/01/2021 Bình Định 386, Quảng Bình 852, Quảng Trị 036 Win Bình Định 386, Win Quảng Bình 852, Win Quảng Trị 036
20/01/2021 Đà Nẵng 540, Khánh Hòa 902 Win Khánh Hòa 902
19/01/2021 Đắc Lắc 884, Quảng Nam 411 Win Quảng Nam 411
18/01/2021 Phú Yên 089, Thừa Thiên Huế 985 Win Phú Yên 089
17/01/2021 Khánh Hòa 382, Kon Tum 496 Miss
16/01/2021 Đà Nẵng 537, Đắc Nông 158, Quảng Ngãi 761 Win Đà Nẵng 537, Win Quảng Ngãi 761
15/01/2021 Gia Lai 778, Ninh Thuận 540 Win Gia Lai 778, Win Ninh Thuận 540
14/01/2021 Bình Định 860, Quảng Bình 957, Quảng Trị 048 Win Quảng Bình 957, Win Quảng Trị 048
13/01/2021 Đà Nẵng 910, Khánh Hòa 716 Win Đà Nẵng 910, Win Khánh Hòa 716
12/01/2021 Đắc Lắc 817, Quảng Nam 332 Miss
11/01/2021 Phú Yên 803, Thừa Thiên Huế 532 Win Phú Yên 803
10/01/2021 Khánh Hòa 338, Kon Tum 122 Win Kon Tum 122
09/01/2021 Đà Nẵng 110, Đắc Nông 862, Quảng Ngãi 081 Win Đà Nẵng 110, Win Đắc Nông 862, Win Quảng Ngãi 081
08/01/2021 Gia Lai 369, Ninh Thuận 402 Win Ninh Thuận 402
07/01/2021 Bình Định 136, Quảng Bình 700, Quảng Trị 021 Win Bình Định 136, Win Quảng Trị 021
06/01/2021 Đà Nẵng 301, Khánh Hòa 823 Win Đà Nẵng 301, Win Khánh Hòa 823
05/01/2021 Đắc Lắc 759, Quảng Nam 752 Win Quảng Nam 752
04/01/2021 Phú Yên 382, Thừa Thiên Huế 464 Win Phú Yên 382, Win Thừa Thiên Huế 464
03/01/2021 Khánh Hòa 185, Kon Tum 720 Win Kon Tum 720
02/01/2021 Đà Nẵng 830, Đắc Nông 599, Quảng Ngãi 225 Win Đắc Nông 599, Win Quảng Ngãi 225
01/01/2021 Gia Lai 642, Ninh Thuận 302 Win Gia Lai 642, Win Ninh Thuận 302
31/12/2020 Bình Định 956, Quảng Bình 116, Quảng Trị 187 Win Bình Định 956, Win Quảng Bình 116, Win Quảng Trị 187
30/12/2020 Đà Nẵng 111, Khánh Hòa 716 Win Khánh Hòa 716
29/12/2020 Đắc Lắc 103, Quảng Nam 660 Win Đắc Lắc 103
28/12/2020 Phú Yên 446, Thừa Thiên Huế 682 Win Phú Yên 446
27/12/2020 Khánh Hòa 969, Kon Tum 200 Win Kon Tum 200
26/12/2020 Đà Nẵng 531, Đắc Nông 920, Quảng Ngãi 023 Win Quảng Ngãi 023
25/12/2020 Gia Lai 195, Ninh Thuận 869 Win Gia Lai 195
24/12/2020 Bình Định 674, Quảng Bình 038, Quảng Trị 500 Win Bình Định 674, Win Quảng Bình 038, Win Quảng Trị 500
23/12/2020 Đà Nẵng 489, Khánh Hòa 762 Win Đà Nẵng 489
22/12/2020 Đắc Lắc 250, Quảng Nam 218 Win Đắc Lắc 250
21/12/2020 Phú Yên 685, Thừa Thiên Huế 749 Win Phú Yên 685
20/12/2020 Khánh Hòa 766, Kon Tum 389 Win Khánh Hòa 766, Win Kon Tum 389
19/12/2020 Đà Nẵng 684, Đắc Nông 871, Quảng Ngãi 636 Win Đà Nẵng 684, Win Đắc Nông 871, Win Quảng Ngãi 636
18/12/2020 Gia Lai 764, Ninh Thuận 535 Win Gia Lai 764, Win Ninh Thuận 535
17/12/2020 Bình Định 261, Quảng Bình 365, Quảng Trị 331 Win Bình Định 261, Win Quảng Trị 331
16/12/2020 Đà Nẵng 189, Khánh Hòa 107 Win Đà Nẵng 189
15/12/2020 Đắc Lắc 016, Quảng Nam 250 Win Đắc Lắc 016, Win Quảng Nam 250
14/12/2020 Phú Yên 839, Thừa Thiên Huế 340 Win Phú Yên 839, Win Thừa Thiên Huế 340
13/12/2020 Khánh Hòa 126, Kon Tum 275 Win Kon Tum 275
12/12/2020 Đà Nẵng 531, Đắc Nông 597, Quảng Ngãi 458 Win Đà Nẵng 531, Win Quảng Ngãi 458
11/12/2020 Gia Lai 493, Ninh Thuận 335 Win Gia Lai 493, Win Ninh Thuận 335
10/12/2020 Bình Định 743, Quảng Bình 145, Quảng Trị 626 Win Quảng Trị 626
09/12/2020 Đà Nẵng 690, Khánh Hòa 252 Win Đà Nẵng 690, Win Khánh Hòa 252
08/12/2020 Đắc Lắc 032, Quảng Nam 117 Win Đắc Lắc 032, Win Quảng Nam 117
07/12/2020 Phú Yên 275, Thừa Thiên Huế 511 Win Thừa Thiên Huế 511
06/12/2020 Khánh Hòa 628, Kon Tum 196 Win Khánh Hòa 628, Win Kon Tum 196
05/12/2020 Đà Nẵng 623, Đắc Nông 886, Quảng Ngãi 370 Win Đà Nẵng 623, Win Đắc Nông 886, Win Quảng Ngãi 370
04/12/2020 Gia Lai 559, Ninh Thuận 578 Win Gia Lai 559, Win Ninh Thuận 578
03/12/2020 Bình Định 015, Quảng Bình 166, Quảng Trị 690 Win Bình Định 015, Win Quảng Bình 166
02/12/2020 Đà Nẵng 336, Khánh Hòa 765 Win Khánh Hòa 765
01/12/2020 Đắc Lắc 539, Quảng Nam 074 Win Quảng Nam 074
30/11/2020 Phú Yên 640, Thừa Thiên Huế 808 Miss
29/11/2020 Khánh Hòa 148, Kon Tum 172 Win Khánh Hòa 148, Win Kon Tum 172
28/11/2020 Đà Nẵng 520, Đắc Nông 716, Quảng Ngãi 086 Win Đà Nẵng 520, Win Quảng Ngãi 086
27/11/2020 Gia Lai 241, Ninh Thuận 750 Win Gia Lai 241, Win Ninh Thuận 750
26/11/2020 Bình Định 325, Quảng Bình 853, Quảng Trị 481 Win Quảng Bình 853, Win Quảng Trị 481
25/11/2020 Đà Nẵng 766, Khánh Hòa 944 Win Đà Nẵng 766, Win Khánh Hòa 944
24/11/2020 Đắc Lắc 055, Quảng Nam 419 Win Đắc Lắc 055, Win Quảng Nam 419
23/11/2020 Phú Yên 767, Thừa Thiên Huế 098 Win Phú Yên 767, Win Thừa Thiên Huế 098
22/11/2020 Khánh Hòa 700, Kon Tum 520 Win Khánh Hòa 700
21/11/2020 Đà Nẵng 552, Đắc Nông 905, Quảng Ngãi 420 Win Đắc Nông 905, Win Quảng Ngãi 420
20/11/2020 Gia Lai 437, Ninh Thuận 318 Win Ninh Thuận 318
19/11/2020 Bình Định 785, Quảng Bình 388, Quảng Trị 468 Win Bình Định 785, Win Quảng Bình 388
18/11/2020 Đà Nẵng 315, Khánh Hòa 998 Win Đà Nẵng 315, Win Khánh Hòa 998
17/11/2020 Đắc Lắc 434, Quảng Nam 224 Win Quảng Nam 224
16/11/2020 Phú Yên 265, Thừa Thiên Huế 014 Win Phú Yên 265, Win Thừa Thiên Huế 014
15/11/2020 Khánh Hòa 347, Kon Tum 928 Win Kon Tum 928
14/11/2020 Đà Nẵng 069, Đắc Nông 568, Quảng Ngãi 591 Win Đà Nẵng 069, Win Đắc Nông 568, Win Quảng Ngãi 591
13/11/2020 Gia Lai 921, Ninh Thuận 458 Win Gia Lai 921, Win Ninh Thuận 458
12/11/2020 Bình Định 224, Quảng Bình 870, Quảng Trị 314 Win Bình Định 224
11/11/2020 Đà Nẵng 888, Khánh Hòa 711 Win Khánh Hòa 711
10/11/2020 Đắc Lắc 145, Quảng Nam 799 Win Quảng Nam 799
09/11/2020 Phú Yên 028, Thừa Thiên Huế 597 Win Phú Yên 028
08/11/2020 Khánh Hòa 099, Kon Tum 322 Win Khánh Hòa 099, Win Kon Tum 322
07/11/2020 Đà Nẵng 675, Đắc Nông 769, Quảng Ngãi 555 Win Đà Nẵng 675
06/11/2020 Gia Lai 002, Ninh Thuận 230 Win Gia Lai 002, Win Ninh Thuận 230
05/11/2020 Bình Định 859, Quảng Bình 057, Quảng Trị 280 Win Bình Định 859, Win Quảng Bình 057
04/11/2020 Đà Nẵng 783, Khánh Hòa 390 Miss
03/11/2020 Đắc Lắc 509, Quảng Nam 750 Win Đắc Lắc 509, Win Quảng Nam 750
02/11/2020 Phú Yên 244, Thừa Thiên Huế 540 Win Phú Yên 244, Win Thừa Thiên Huế 540
01/11/2020 Khánh Hòa 894, Kon Tum 837 Win Khánh Hòa 894
31/10/2020 Đà Nẵng 429, Đắc Nông 570, Quảng Ngãi 350 Win Đắc Nông 570, Win Quảng Ngãi 350
30/10/2020 Gia Lai 682, Ninh Thuận 299 Win Gia Lai 682, Win Ninh Thuận 299
29/10/2020 Bình Định 288, Quảng Bình 997, Quảng Trị 261 Win Quảng Bình 997, Win Quảng Trị 261
28/10/2020 Đà Nẵng 859, Khánh Hòa 119 Miss
27/10/2020 Đắc Lắc 818, Quảng Nam 550 Win Đắc Lắc 818, Win Quảng Nam 550
26/10/2020 Phú Yên 897, Thừa Thiên Huế 929 Win Phú Yên 897, Win Thừa Thiên Huế 929
25/10/2020 Khánh Hòa 615, Kon Tum 125 Win Khánh Hòa 615
24/10/2020 Đà Nẵng 689, Đắc Nông 271, Quảng Ngãi 397 Win Đà Nẵng 689, Win Đắc Nông 271, Win Quảng Ngãi 397
23/10/2020 Gia Lai 321, Ninh Thuận 642 Win Gia Lai 321, Win Ninh Thuận 642
22/10/2020 Bình Định 395, Quảng Bình 311, Quảng Trị 271 Win Bình Định 395, Win Quảng Trị 271
21/10/2020 Đà Nẵng 630, Khánh Hòa 205 Win Khánh Hòa 205
20/10/2020 Đắc Lắc 980, Quảng Nam 439 Win Đắc Lắc 980, Win Quảng Nam 439
19/10/2020 Phú Yên 641, Thừa Thiên Huế 636 Win Phú Yên 641, Win Thừa Thiên Huế 636
18/10/2020 Khánh Hòa 185, Kon Tum 146 Win Kon Tum 146
17/10/2020 Đà Nẵng 080, Đắc Nông 193, Quảng Ngãi 267 Win Đà Nẵng 080
16/10/2020 Gia Lai 917, Ninh Thuận 120 Win Gia Lai 917
15/10/2020 Bình Định 327, Quảng Bình 319, Quảng Trị 179 Win Bình Định 327, Win Quảng Bình 319
14/10/2020 Đà Nẵng 984, Khánh Hòa 511 Win Đà Nẵng 984, Win Khánh Hòa 511
13/10/2020 Đắc Lắc 642, Quảng Nam 645 Win Quảng Nam 645
12/10/2020 Phú Yên 093, Thừa Thiên Huế 857 Win Phú Yên 093
11/10/2020 Khánh Hòa 511, Kon Tum 739 Win Kon Tum 739
10/10/2020 Đà Nẵng 989, Đắc Nông 926, Quảng Ngãi 910 Win Đà Nẵng 989, Win Đắc Nông 926, Win Quảng Ngãi 910
09/10/2020 Gia Lai 978, Ninh Thuận 330 Win Ninh Thuận 330
08/10/2020 Bình Định 922, Quảng Bình 184, Quảng Trị 445 Miss
07/10/2020 Đà Nẵng 122, Khánh Hòa 616 Win Đà Nẵng 122
06/10/2020 Đắc Lắc 162, Quảng Nam 964 Win Đắc Lắc 162, Win Quảng Nam 964
05/10/2020 Phú Yên 096, Thừa Thiên Huế 092 Win Phú Yên 096, Win Thừa Thiên Huế 092
04/10/2020 Khánh Hòa 470, Kon Tum 551 Win Khánh Hòa 470, Win Kon Tum 551
03/10/2020 Đà Nẵng 779, Đắc Nông 713, Quảng Ngãi 973 Win Đà Nẵng 779, Win Đắc Nông 713, Win Quảng Ngãi 973
02/10/2020 Gia Lai 299, Ninh Thuận 462 Win Gia Lai 299, Win Ninh Thuận 462
01/10/2020 Bình Định 648, Quảng Bình 903, Quảng Trị 616 Win Bình Định 648
30/09/2020 Đà Nẵng 838, Khánh Hòa 958 Win Khánh Hòa 958
29/09/2020 Đắc Lắc 617, Quảng Nam 478 Win Đắc Lắc 617, Win Quảng Nam 478
28/09/2020 Phú Yên 236, Thừa Thiên Huế 360 Win Phú Yên 236, Win Thừa Thiên Huế 360
27/09/2020 Khánh Hòa 595, Kon Tum 535 Win Khánh Hòa 595, Win Kon Tum 535
26/09/2020 Đà Nẵng 448, Đắc Nông 464, Quảng Ngãi 829 Win Đà Nẵng 448, Win Đắc Nông 464
25/09/2020 Gia Lai 088, Ninh Thuận 325 Win Gia Lai 088, Win Ninh Thuận 325
24/09/2020 Bình Định 805, Quảng Bình 863, Quảng Trị 617 Win Bình Định 805
23/09/2020 Đà Nẵng 734, Khánh Hòa 021 Win Đà Nẵng 734, Win Khánh Hòa 021
22/09/2020 Đắc Lắc 491, Quảng Nam 615 Win Đắc Lắc 491, Win Quảng Nam 615
21/09/2020 Phú Yên 769, Thừa Thiên Huế 299 Win Thừa Thiên Huế 299
20/09/2020 Khánh Hòa 603, Kon Tum 313 Win Khánh Hòa 603
19/09/2020 Đà Nẵng 988, Đắc Nông 138, Quảng Ngãi 909 Miss
18/09/2020 Gia Lai 020, Ninh Thuận 744 Win Gia Lai 020, Win Ninh Thuận 744
17/09/2020 Bình Định 411, Quảng Bình 323, Quảng Trị 400 Win Bình Định 411, Win Quảng Trị 400
16/09/2020 Đà Nẵng 011, Khánh Hòa 624 Win Đà Nẵng 011, Win Khánh Hòa 624
15/09/2020 Đắc Lắc 298, Quảng Nam 613 Win Đắc Lắc 298, Win Quảng Nam 613
14/09/2020 Phú Yên 361, Thừa Thiên Huế 132 Win Phú Yên 361, Win Thừa Thiên Huế 132
13/09/2020 Khánh Hòa 584, Kon Tum 663 Win Kon Tum 663
12/09/2020 Đà Nẵng 663, Đắc Nông 409, Quảng Ngãi 785 Win Đà Nẵng 663, Win Đắc Nông 409
11/09/2020 Gia Lai 151, Ninh Thuận 808 Win Gia Lai 151
10/09/2020 Bình Định 736, Quảng Bình 710, Quảng Trị 538 Win Bình Định 736, Win Quảng Bình 710, Win Quảng Trị 538
09/09/2020 Đà Nẵng 936, Khánh Hòa 920 Win Đà Nẵng 936, Win Khánh Hòa 920
08/09/2020 Đắc Lắc 116, Quảng Nam 141 Win Đắc Lắc 116
07/09/2020 Phú Yên 542, Thừa Thiên Huế 129 Win Thừa Thiên Huế 129
06/09/2020 Khánh Hòa 123, Kon Tum 910 Miss
05/09/2020 Đà Nẵng 325, Đắc Nông 200, Quảng Ngãi 868 Win Đà Nẵng 325, Win Đắc Nông 200
04/09/2020 Gia Lai 973, Ninh Thuận 668 Win Gia Lai 973, Win Ninh Thuận 668
03/09/2020 Bình Định 933, Quảng Bình 517, Quảng Trị 760 Win Quảng Bình 517, Win Quảng Trị 760
02/09/2020 Đà Nẵng 514, Khánh Hòa 932 Win Đà Nẵng 514, Win Khánh Hòa 932
01/09/2020 Đắc Lắc 918, Quảng Nam 007 Win Đắc Lắc 918, Win Quảng Nam 007
31/08/2020 Phú Yên 210, Thừa Thiên Huế 012 Win Thừa Thiên Huế 012
30/08/2020 Khánh Hòa 076, Kon Tum 216 Win Khánh Hòa 076
29/08/2020 Đà Nẵng 989, Đắc Nông 297, Quảng Ngãi 672 Miss
28/08/2020 Gia Lai 195, Ninh Thuận 700 Win Ninh Thuận 700
27/08/2020 Bình Định 586, Quảng Bình 545, Quảng Trị 145 Miss
26/08/2020 Đà Nẵng 344, Khánh Hòa 473 Win Khánh Hòa 473
25/08/2020 Đắc Lắc 852, Quảng Nam 947 Win Đắc Lắc 852
24/08/2020 Phú Yên 040, Thừa Thiên Huế 476 Win Phú Yên 040
23/08/2020 Khánh Hòa 997, Kon Tum 924 Win Khánh Hòa 997
22/08/2020 Đà Nẵng 451, Đắc Nông 465, Quảng Ngãi 080 Win Quảng Ngãi 080
21/08/2020 Gia Lai 649, Ninh Thuận 211 Miss
20/08/2020 Bình Định 567, Quảng Bình 717, Quảng Trị 536 Win Bình Định 567, Win Quảng Trị 536
19/08/2020 Đà Nẵng 629, Khánh Hòa 844 Win Đà Nẵng 629
18/08/2020 Đắc Lắc 531, Quảng Nam 478 Win Đắc Lắc 531, Win Quảng Nam 478
17/08/2020 Phú Yên 134, Thừa Thiên Huế 010 Win Thừa Thiên Huế 010
16/08/2020 Khánh Hòa 612, Kon Tum 970 Win Kon Tum 970
15/08/2020 Đà Nẵng 473, Đắc Nông 887, Quảng Ngãi 328 Win Đắc Nông 887, Win Quảng Ngãi 328
14/08/2020 Gia Lai 897, Ninh Thuận 749 Win Ninh Thuận 749
13/08/2020 Bình Định 109, Quảng Bình 148, Quảng Trị 910 Miss
12/08/2020 Đà Nẵng 721, Khánh Hòa 522 Win Đà Nẵng 721
11/08/2020 Đắc Lắc 290, Quảng Nam 660 Win Đắc Lắc 290
10/08/2020 Phú Yên 845, Thừa Thiên Huế 697 Win Phú Yên 845, Win Thừa Thiên Huế 697
Soi Cầu Tuyệt Mật