Soi cầu bằng kinh dịch, chơi là trúng

XỈU CHỦ MIỀN TRUNG : 500.000 Đ

 Trong tất cả những website dự đoán xổ số lô tô hiện nay . Bạn khó có thể tìm được hệ thống chuẩn đoán vip như chúng tôi. Nếu không tin, hãy thử xem!

Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!!

  

Lưu ý:

 Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày.

Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.

 Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…

 Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!

Liên hệ CSKH: KHUNG CHAT TRỰC TUYẾN.

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Xỉu Chủ Miền Trung
Ngày Xỉu Chủ Miền Trung Kết quả
30/11/2022 Click vào lấy số ngay
29/11/2022 Đắc Lắc 684, Quảng Nam 416 Miss
28/11/2022 Phú Yên 810, Thừa Thiên Huế 627 Win Phú Yên 810
27/11/2022 Khánh Hòa 878, Kon Tum 585 Win Khánh Hòa 878
26/11/2022 Đà Nẵng 365, Đắc Nông 741, Quảng Ngãi 497 Win Đà Nẵng 365, Win Đắc Nông 741, Win Quảng Ngãi 497
25/11/2022 Gia Lai 250, Ninh Thuận 861 Win Gia Lai 250
24/11/2022 Bình Định 607, Quảng Bình 523, Quảng Trị 599 Win Quảng Bình 523
23/11/2022 Đà Nẵng 055, Khánh Hòa 509 Win Đà Nẵng 055
22/11/2022 Đắc Lắc 057, Quảng Nam 094 Win Đắc Lắc 057, Win Quảng Nam 094
21/11/2022 Phú Yên 288, Thừa Thiên Huế 141 Win Phú Yên 288, Win Thừa Thiên Huế 141
20/11/2022 Khánh Hòa 077, Kon Tum 475 Win Khánh Hòa 077, Win Kon Tum 475
19/11/2022 Đà Nẵng 623, Đắc Nông 230, Quảng Ngãi 265 Win Đà Nẵng 623, Win Đắc Nông 230, Win Quảng Ngãi 265
18/11/2022 Gia Lai 264, Ninh Thuận 560 Win Gia Lai 264
17/11/2022 Bình Định 429, Quảng Bình 460, Quảng Trị 412 Win Bình Định 429, Win Quảng Bình 460
16/11/2022 Đà Nẵng 333, Khánh Hòa 848 Win Khánh Hòa 848
15/11/2022 Đắc Lắc 256, Quảng Nam 884 Win Quảng Nam 884
14/11/2022 Phú Yên 192, Thừa Thiên Huế 817 Win Thừa Thiên Huế 817
13/11/2022 Khánh Hòa 304, Kon Tum 319 Win Khánh Hòa 304
12/11/2022 Đà Nẵng 716, Đắc Nông 051, Quảng Ngãi 946 Win Đà Nẵng 716, Win Đắc Nông 051
11/11/2022 Gia Lai 142, Ninh Thuận 228 Win Ninh Thuận 228
10/11/2022 Bình Định 763, Quảng Bình 083, Quảng Trị 775 Win Quảng Bình 083, Win Quảng Trị 775
09/11/2022 Đà Nẵng 708, Khánh Hòa 740 Win Đà Nẵng 708
08/11/2022 Đắc Lắc 654, Quảng Nam 141 Win Đắc Lắc 654, Win Quảng Nam 141
07/11/2022 Phú Yên 195, Thừa Thiên Huế 601 Win Phú Yên 195
06/11/2022 Khánh Hòa 780, Kon Tum 199 Miss
05/11/2022 Đà Nẵng 580, Đắc Nông 739, Quảng Ngãi 799 Win Đắc Nông 739, Win Quảng Ngãi 799
04/11/2022 Gia Lai 461, Ninh Thuận 150 Win Gia Lai 461
03/11/2022 Bình Định 147, Quảng Bình 422, Quảng Trị 790 Win Quảng Bình 422, Win Quảng Trị 790
02/11/2022 Đà Nẵng 992, Khánh Hòa 290 Win Khánh Hòa 290
01/11/2022 Đắc Lắc 339, Quảng Nam 306 Win Quảng Nam 306
31/10/2022 Phú Yên 630, Thừa Thiên Huế 682 Win Phú Yên 630, Win Thừa Thiên Huế 682
30/10/2022 Khánh Hòa 225, Kon Tum 591 Win Khánh Hòa 225, Win Kon Tum 591
29/10/2022 Đà Nẵng 688, Đắc Nông 382, Quảng Ngãi 117 Win Đắc Nông 382, Win Quảng Ngãi 117
28/10/2022 Gia Lai 758, Ninh Thuận 304 Win Gia Lai 758, Win Ninh Thuận 304
27/10/2022 Bình Định 756, Quảng Bình 125, Quảng Trị 604 Win Quảng Bình 125
26/10/2022 Đà Nẵng 577, Khánh Hòa 868 Win Khánh Hòa 868
25/10/2022 Đắc Lắc 560, Quảng Nam 159 Win Đắc Lắc 560, Win Quảng Nam 159
24/10/2022 Phú Yên 721, Thừa Thiên Huế 287 Win Thừa Thiên Huế 287
23/10/2022 Khánh Hòa 286, Kon Tum 859 Win Khánh Hòa 286, Win Kon Tum 859
22/10/2022 Đà Nẵng 960, Đắc Nông 218, Quảng Ngãi 888 Win Đắc Nông 218, Win Quảng Ngãi 888
21/10/2022 Gia Lai 067, Ninh Thuận 754 Win Gia Lai 067, Win Ninh Thuận 754
20/10/2022 Bình Định 549, Quảng Bình 615, Quảng Trị 029 Win Bình Định 549, Win Quảng Bình 615, Win Quảng Trị 029
19/10/2022 Đà Nẵng 570, Khánh Hòa 224 Win Đà Nẵng 570, Win Khánh Hòa 224
18/10/2022 Đắc Lắc 753, Quảng Nam 742 Miss
17/10/2022 Phú Yên 322, Thừa Thiên Huế 220 Win Phú Yên 322
16/10/2022 Khánh Hòa 350, Kon Tum 289 Win Khánh Hòa 350
15/10/2022 Đà Nẵng 514, Đắc Nông 897, Quảng Ngãi 109 Win Đà Nẵng 514, Win Đắc Nông 897, Win Quảng Ngãi 109
14/10/2022 Gia Lai 761, Ninh Thuận 535 Win Ninh Thuận 535
13/10/2022 Bình Định 107, Quảng Bình 400, Quảng Trị 484 Win Bình Định 107, Win Quảng Bình 400, Win Quảng Trị 484
12/10/2022 Đà Nẵng 963, Khánh Hòa 197 Win Đà Nẵng 963
11/10/2022 Đắc Lắc 966, Quảng Nam 325 Win Quảng Nam 325
10/10/2022 Phú Yên 036, Thừa Thiên Huế 032 Win Phú Yên 036, Win Thừa Thiên Huế 032
09/10/2022 Khánh Hòa 110, Kon Tum 581 Miss
08/10/2022 Đà Nẵng 337, Đắc Nông 885, Quảng Ngãi 473 Win Đắc Nông 885, Win Quảng Ngãi 473
07/10/2022 Gia Lai 588, Ninh Thuận 134 Win Gia Lai 588, Win Ninh Thuận 134
06/10/2022 Bình Định 896, Quảng Bình 556, Quảng Trị 440 Win Bình Định 896, Win Quảng Bình 556
05/10/2022 Đà Nẵng 627, Khánh Hòa 630 Win Khánh Hòa 630
04/10/2022 Đắc Lắc 945, Quảng Nam 336 Miss
03/10/2022 Phú Yên 176, Thừa Thiên Huế 337 Win Thừa Thiên Huế 337
02/10/2022 Khánh Hòa 058, Kon Tum 297 Win Khánh Hòa 058, Win Kon Tum 297
01/10/2022 Đà Nẵng 750, Đắc Nông 479, Quảng Ngãi 622 Win Đắc Nông 479, Win Quảng Ngãi 622
30/09/2022 Gia Lai 113, Ninh Thuận 156 Win Gia Lai 113, Win Ninh Thuận 156
29/09/2022 Bình Định 167, Quảng Bình 635, Quảng Trị 677 Win Bình Định 167, Win Quảng Bình 635, Win Quảng Trị 677
28/09/2022 Đà Nẵng 429, Khánh Hòa 524 Win Đà Nẵng 429
27/09/2022 Đắc Lắc 419, Quảng Nam 462 Win Đắc Lắc 419, Win Quảng Nam 462
26/09/2022 Phú Yên 707, Thừa Thiên Huế 226 Win Phú Yên 707
25/09/2022 Khánh Hòa 423, Kon Tum 387 Miss
24/09/2022 Đà Nẵng 089, Đắc Nông 999, Quảng Ngãi 574 Win Đà Nẵng 089, Win Quảng Ngãi 574
23/09/2022 Gia Lai 994, Ninh Thuận 160 Win Gia Lai 994, Win Ninh Thuận 160
22/09/2022 Bình Định 142, Quảng Bình 904, Quảng Trị 133 Win Bình Định 142, Win Quảng Bình 904
21/09/2022 Đà Nẵng 707, Khánh Hòa 745 Win Khánh Hòa 745
20/09/2022 Đắc Lắc 258, Quảng Nam 132 Win Đắc Lắc 258
19/09/2022 Phú Yên 273, Thừa Thiên Huế 494 Win Phú Yên 273, Win Thừa Thiên Huế 494
18/09/2022 Khánh Hòa 708, Kon Tum 244 Win Khánh Hòa 708
17/09/2022 Đà Nẵng 714, Đắc Nông 609, Quảng Ngãi 859 Win Đắc Nông 609, Win Quảng Ngãi 859
16/09/2022 Gia Lai 813, Ninh Thuận 100 Win Gia Lai 813
15/09/2022 Bình Định 612, Quảng Bình 855, Quảng Trị 996 Win Bình Định 612, Win Quảng Bình 855
14/09/2022 Đà Nẵng 736, Khánh Hòa 790 Win Khánh Hòa 790
13/09/2022 Đắc Lắc 482, Quảng Nam 039 Win Đắc Lắc 482, Win Quảng Nam 039
12/09/2022 Phú Yên 593, Thừa Thiên Huế 829 Win Phú Yên 593, Win Thừa Thiên Huế 829
11/09/2022 Khánh Hòa 928, Kon Tum 411 Win Kon Tum 411
10/09/2022 Đà Nẵng 959, Đắc Nông 206, Quảng Ngãi 600 Win Đà Nẵng 959, Win Quảng Ngãi 600
09/09/2022 Gia Lai 531, Ninh Thuận 372 Win Gia Lai 531
08/09/2022 Bình Định 353, Quảng Bình 209, Quảng Trị 902 Win Quảng Bình 209
07/09/2022 Đà Nẵng 324, Khánh Hòa 239 Win Khánh Hòa 239
06/09/2022 Đắc Lắc 485, Quảng Nam 768 Win Đắc Lắc 485, Win Quảng Nam 768
05/09/2022 Phú Yên 699, Thừa Thiên Huế 558 Win Thừa Thiên Huế 558
04/09/2022 Khánh Hòa 817, Kon Tum 940 Miss
03/09/2022 Đà Nẵng 838, Đắc Nông 833, Quảng Ngãi 154 Miss
02/09/2022 Gia Lai 290, Ninh Thuận 853 Win Gia Lai 290
01/09/2022 Bình Định 689, Quảng Bình 671, Quảng Trị 520 Win Bình Định 689, Win Quảng Bình 671, Win Quảng Trị 520
31/08/2022 Đà Nẵng 253, Khánh Hòa 848 Win Đà Nẵng 253
30/08/2022 Đắc Lắc 392, Quảng Nam 132 Win Quảng Nam 132
29/08/2022 Phú Yên 495, Thừa Thiên Huế 086 Win Phú Yên 495, Win Thừa Thiên Huế 086
28/08/2022 Khánh Hòa 724, Kon Tum 193 Win Khánh Hòa 724, Win Kon Tum 193
27/08/2022 Đà Nẵng 715, Đắc Nông 676, Quảng Ngãi 548 Win Đà Nẵng 715, Win Quảng Ngãi 548
26/08/2022 Gia Lai 846, Ninh Thuận 814 Win Gia Lai 846
25/08/2022 Bình Định 871, Quảng Bình 144, Quảng Trị 119 Win Bình Định 871, Win Quảng Trị 119
24/08/2022 Đà Nẵng 678, Khánh Hòa 527 Win Đà Nẵng 678, Win Khánh Hòa 527
23/08/2022 Đắc Lắc 938, Quảng Nam 625 Win Đắc Lắc 938, Win Quảng Nam 625
22/08/2022 Phú Yên 321, Thừa Thiên Huế 404 Win Phú Yên 321, Win Thừa Thiên Huế 404
21/08/2022 Khánh Hòa 483, Kon Tum 395 Win Khánh Hòa 483, Win Kon Tum 395
20/08/2022 Đà Nẵng 473, Đắc Nông 034, Quảng Ngãi 019 Win Đắc Nông 034, Win Quảng Ngãi 019
19/08/2022 Gia Lai 106, Ninh Thuận 035 Win Gia Lai 106, Win Ninh Thuận 035
18/08/2022 Bình Định 986, Quảng Bình 691, Quảng Trị 907 Win Bình Định 986, Win Quảng Bình 691
17/08/2022 Đà Nẵng 704, Khánh Hòa 845 Win Đà Nẵng 704
16/08/2022 Đắc Lắc 974, Quảng Nam 532 Win Đắc Lắc 974
15/08/2022 Phú Yên 207, Thừa Thiên Huế 346 Win Phú Yên 207, Win Thừa Thiên Huế 346
14/08/2022 Khánh Hòa 534, Kon Tum 231 Win Khánh Hòa 534, Win Kon Tum 231
13/08/2022 Đà Nẵng 387, Đắc Nông 453, Quảng Ngãi 939 Win Đà Nẵng 387, Win Quảng Ngãi 939
12/08/2022 Gia Lai 952, Ninh Thuận 551 Win Gia Lai 952, Win Ninh Thuận 551
11/08/2022 Bình Định 656, Quảng Bình 206, Quảng Trị 044 Win Bình Định 656, Win Quảng Trị 044
10/08/2022 Đà Nẵng 517, Khánh Hòa 623 Win Đà Nẵng 517, Win Khánh Hòa 623
09/08/2022 Đắc Lắc 200, Quảng Nam 034 Win Quảng Nam 034
08/08/2022 Phú Yên 359, Thừa Thiên Huế 158 Win Thừa Thiên Huế 158
07/08/2022 Khánh Hòa 571, Kon Tum 986 Win Khánh Hòa 571, Win Kon Tum 986
06/08/2022 Đà Nẵng 920, Đắc Nông 290, Quảng Ngãi 321 Win Đà Nẵng 920
05/08/2022 Gia Lai 970, Ninh Thuận 010 Win Gia Lai 970, Win Ninh Thuận 010
04/08/2022 Bình Định 331, Quảng Bình 841, Quảng Trị 237 Win Bình Định 331, Win Quảng Bình 841, Win Quảng Trị 237
03/08/2022 Đà Nẵng 908, Khánh Hòa 075 Win Đà Nẵng 908, Win Khánh Hòa 075
02/08/2022 Đắc Lắc 370, Quảng Nam 338 Win Đắc Lắc 370, Win Quảng Nam 338
01/08/2022 Phú Yên 462, Thừa Thiên Huế 387 Win Phú Yên 462, Win Thừa Thiên Huế 387
31/07/2022 Khánh Hòa 336, Kon Tum 191 Win Khánh Hòa 336, Win Kon Tum 191
30/07/2022 Đà Nẵng 566, Đắc Nông 461, Quảng Ngãi 919 Win Quảng Ngãi 919
29/07/2022 Gia Lai 926, Ninh Thuận 142 Win Gia Lai 926, Win Ninh Thuận 142
28/07/2022 Bình Định 677, Quảng Bình 559, Quảng Trị 956 Win Bình Định 677, Win Quảng Trị 956
27/07/2022 Đà Nẵng 522, Khánh Hòa 897 Win Đà Nẵng 522, Win Khánh Hòa 897
26/07/2022 Đắc Lắc 984, Quảng Nam 919 Miss
25/07/2022 Phú Yên 001, Thừa Thiên Huế 696 Win Phú Yên 001, Win Thừa Thiên Huế 696
24/07/2022 Khánh Hòa 024, Kon Tum 777 Win Khánh Hòa 024
23/07/2022 Đà Nẵng 616, Đắc Nông 213, Quảng Ngãi 019 Win Đà Nẵng 616, Win Đắc Nông 213, Win Quảng Ngãi 019
22/07/2022 Gia Lai 672, Ninh Thuận 311 Win Gia Lai 672, Win Ninh Thuận 311
21/07/2022 Bình Định 324, Quảng Bình 083, Quảng Trị 364 Win Bình Định 324, Win Quảng Bình 083
20/07/2022 Đà Nẵng 897, Khánh Hòa 889 Win Đà Nẵng 897, Win Khánh Hòa 889
19/07/2022 Đắc Lắc 957, Quảng Nam 712 Win Quảng Nam 712
18/07/2022 Phú Yên 670, Thừa Thiên Huế 425 Win Phú Yên 670
17/07/2022 Khánh Hòa 108, Kon Tum 535 Win Khánh Hòa 108
16/07/2022 Đà Nẵng 662, Đắc Nông 246, Quảng Ngãi 940 Win Đà Nẵng 662, Win Đắc Nông 246, Win Quảng Ngãi 940
15/07/2022 Gia Lai 218, Ninh Thuận 976 Win Ninh Thuận 976
14/07/2022 Bình Định 227, Quảng Bình 386, Quảng Trị 315 Win Quảng Bình 386
13/07/2022 Đà Nẵng 406, Khánh Hòa 537 Win Đà Nẵng 406, Win Khánh Hòa 537
12/07/2022 Đắc Lắc 653, Quảng Nam 838 Miss
11/07/2022 Phú Yên 420, Thừa Thiên Huế 952 Win Phú Yên 420
10/07/2022 Khánh Hòa 475, Kon Tum 090 Win Kon Tum 090
09/07/2022 Đà Nẵng 505, Đắc Nông 378, Quảng Ngãi 555 Win Đắc Nông 378
08/07/2022 Gia Lai 200, Ninh Thuận 854 Win Gia Lai 200
07/07/2022 Bình Định 114, Quảng Bình 691, Quảng Trị 234 Win Quảng Bình 691, Win Quảng Trị 234
06/07/2022 Đà Nẵng 218, Khánh Hòa 525 Win Đà Nẵng 218, Win Khánh Hòa 525
05/07/2022 Đắc Lắc 588, Quảng Nam 883 Win Đắc Lắc 588, Win Quảng Nam 883
04/07/2022 Phú Yên 357, Thừa Thiên Huế 598 Win Phú Yên 357
03/07/2022 Khánh Hòa 299, Kon Tum 137 Win Kon Tum 137
02/07/2022 Đà Nẵng 784, Đắc Nông 755, Quảng Ngãi 283 Win Quảng Ngãi 283
01/07/2022 Gia Lai 925, Ninh Thuận 793 Win Gia Lai 925
30/06/2022 Bình Định 427, Quảng Bình 441, Quảng Trị 576 Win Bình Định 427, Win Quảng Trị 576
29/06/2022 Đà Nẵng 277, Khánh Hòa 189 Win Khánh Hòa 189
28/06/2022 Đắc Lắc 861, Quảng Nam 953 Win Đắc Lắc 861
27/06/2022 Phú Yên 272, Thừa Thiên Huế 041 Win Phú Yên 272, Win Thừa Thiên Huế 041
26/06/2022 Khánh Hòa 786, Kon Tum 345 Win Khánh Hòa 786, Win Kon Tum 345
25/06/2022 Đà Nẵng 735, Đắc Nông 934, Quảng Ngãi 036 Win Đắc Nông 934, Win Quảng Ngãi 036
24/06/2022 Gia Lai 891, Ninh Thuận 448 Win Ninh Thuận 448
23/06/2022 Bình Định 819, Quảng Bình 851, Quảng Trị 161 Win Bình Định 819, Win Quảng Trị 161
22/06/2022 Đà Nẵng 469, Khánh Hòa 829 Win Đà Nẵng 469
21/06/2022 Đắc Lắc 690, Quảng Nam 744 Win Đắc Lắc 690, Win Quảng Nam 744
20/06/2022 Phú Yên 637, Thừa Thiên Huế 451 Win Thừa Thiên Huế 451
19/06/2022 Khánh Hòa 814, Kon Tum 521 Miss
18/06/2022 Đà Nẵng 675, Đắc Nông 809, Quảng Ngãi 001 Win Đà Nẵng 675, Win Đắc Nông 809, Win Quảng Ngãi 001
17/06/2022 Gia Lai 646, Ninh Thuận 977 Win Gia Lai 646, Win Ninh Thuận 977
16/06/2022 Bình Định 588, Quảng Bình 246, Quảng Trị 161 Win Bình Định 588, Win Quảng Bình 246
15/06/2022 Đà Nẵng 235, Khánh Hòa 279 Win Đà Nẵng 235
14/06/2022 Đắc Lắc 690, Quảng Nam 474 Win Đắc Lắc 690, Win Quảng Nam 474
13/06/2022 Phú Yên 878, Thừa Thiên Huế 703 Win Thừa Thiên Huế 703
12/06/2022 Khánh Hòa 597, Kon Tum 953 Win Khánh Hòa 597
11/06/2022 Đà Nẵng 955, Đắc Nông 366, Quảng Ngãi 946 Win Đà Nẵng 955, Win Đắc Nông 366
10/06/2022 Gia Lai 277, Ninh Thuận 478 Win Gia Lai 277, Win Ninh Thuận 478
09/06/2022 Bình Định 474, Quảng Bình 646, Quảng Trị 443 Win Bình Định 474, Win Quảng Trị 443
08/06/2022 Đà Nẵng 450, Khánh Hòa 074 Win Đà Nẵng 450, Win Khánh Hòa 074
07/06/2022 Đắc Lắc 704, Quảng Nam 225 Win Đắc Lắc 704
06/06/2022 Phú Yên 022, Thừa Thiên Huế 967 Win Phú Yên 022
05/06/2022 Khánh Hòa 554, Kon Tum 204 Win Khánh Hòa 554, Win Kon Tum 204
04/06/2022 Đà Nẵng 210, Đắc Nông 370, Quảng Ngãi 399 Win Đà Nẵng 210, Win Đắc Nông 370
03/06/2022 Gia Lai 988, Ninh Thuận 492 Win Gia Lai 988, Win Ninh Thuận 492
02/06/2022 Bình Định 705, Quảng Bình 257, Quảng Trị 823 Win Bình Định 705, Win Quảng Bình 257
01/06/2022 Đà Nẵng 367, Khánh Hòa 534 Win Đà Nẵng 367
31/05/2022 Đắc Lắc 138, Quảng Nam 427 Miss
30/05/2022 Phú Yên 882, Thừa Thiên Huế 629 Win Phú Yên 882
29/05/2022 Khánh Hòa 781, Kon Tum 812 Win Kon Tum 812
28/05/2022 Đà Nẵng 224, Đắc Nông 051, Quảng Ngãi 218 Win Đắc Nông 051, Win Quảng Ngãi 218
27/05/2022 Gia Lai 298, Ninh Thuận 502 Win Gia Lai 298
26/05/2022 Bình Định 307, Quảng Bình 447, Quảng Trị 147 Win Bình Định 307, Win Quảng Trị 147
25/05/2022 Đà Nẵng 683, Khánh Hòa 266 Win Khánh Hòa 266
24/05/2022 Đắc Lắc 502, Quảng Nam 588 Win Đắc Lắc 502
23/05/2022 Phú Yên 131, Thừa Thiên Huế 384 Win Phú Yên 131, Win Thừa Thiên Huế 384
22/05/2022 Khánh Hòa 918, Kon Tum 576 Win Khánh Hòa 918, Win Kon Tum 576
21/05/2022 Đà Nẵng 026, Đắc Nông 947, Quảng Ngãi 504 Win Đà Nẵng 026, Win Đắc Nông 947
20/05/2022 Gia Lai 053, Ninh Thuận 159 Win Gia Lai 053, Win Ninh Thuận 159
19/05/2022 Bình Định 252, Quảng Bình 028, Quảng Trị 706 Win Quảng Bình 028
18/05/2022 Đà Nẵng 322, Khánh Hòa 713 Win Đà Nẵng 322
17/05/2022 Đắc Lắc 683, Quảng Nam 376 Win Đắc Lắc 683, Win Quảng Nam 376
16/05/2022 Phú Yên 343, Thừa Thiên Huế 316 Win Thừa Thiên Huế 316
15/05/2022 Khánh Hòa 627, Kon Tum 613 Win Khánh Hòa 627, Win Kon Tum 613
14/05/2022 Đà Nẵng 470, Đắc Nông 920, Quảng Ngãi 146 Win Đắc Nông 920, Win Quảng Ngãi 146
13/05/2022 Gia Lai 517, Ninh Thuận 350 Win Gia Lai 517, Win Ninh Thuận 350
12/05/2022 Bình Định 778, Quảng Bình 575, Quảng Trị 657 Miss
11/05/2022 Đà Nẵng 046, Khánh Hòa 222 Win Đà Nẵng 046, Win Khánh Hòa 222
10/05/2022 Đắc Lắc 865, Quảng Nam 255 Win Quảng Nam 255
09/05/2022 Phú Yên 404, Thừa Thiên Huế 572 Win Thừa Thiên Huế 572
08/05/2022 Khánh Hòa 767, Kon Tum 873 Win Kon Tum 873
07/05/2022 Đà Nẵng 769, Đắc Nông 027, Quảng Ngãi 725 Win Đà Nẵng 769, Win Đắc Nông 027, Win Quảng Ngãi 725
06/05/2022 Gia Lai 937, Ninh Thuận 278 Win Gia Lai 937
05/05/2022 Bình Định 287, Quảng Bình 275, Quảng Trị 538 Win Bình Định 287, Win Quảng Trị 538
04/05/2022 Đà Nẵng 108, Khánh Hòa 603 Win Đà Nẵng 108, Win Khánh Hòa 603
03/05/2022 Đắc Lắc 158, Quảng Nam 038 Win Quảng Nam 038
02/05/2022 Phú Yên 942, Thừa Thiên Huế 963 Win Phú Yên 942, Win Thừa Thiên Huế 963
01/05/2022 Khánh Hòa 960, Kon Tum 944 Win Khánh Hòa 960, Win Kon Tum 944
30/04/2022 Đà Nẵng 659, Đắc Nông 388, Quảng Ngãi 053 Win Đà Nẵng 659, Win Đắc Nông 388, Win Quảng Ngãi 053
29/04/2022 Gia Lai 311, Ninh Thuận 529 Win Gia Lai 311, Win Ninh Thuận 529
28/04/2022 Bình Định 617, Quảng Bình 362, Quảng Trị 724 Win Bình Định 617, Win Quảng Trị 724
27/04/2022 Đà Nẵng 144, Khánh Hòa 246 Win Đà Nẵng 144, Win Khánh Hòa 246
26/04/2022 Đắc Lắc 417, Quảng Nam 349 Win Đắc Lắc 417, Win Quảng Nam 349
25/04/2022 Phú Yên 534, Thừa Thiên Huế 627 Win Phú Yên 534, Win Thừa Thiên Huế 627
24/04/2022 Khánh Hòa 881, Kon Tum 209 Win Kon Tum 209
23/04/2022 Đà Nẵng 488, Đắc Nông 668, Quảng Ngãi 560 Win Đà Nẵng 488, Win Đắc Nông 668, Win Quảng Ngãi 560
22/04/2022 Gia Lai 452, Ninh Thuận 099 Win Ninh Thuận 099
21/04/2022 Bình Định 832, Quảng Bình 203, Quảng Trị 159 Win Bình Định 832, Win Quảng Trị 159
20/04/2022 Đà Nẵng 639, Khánh Hòa 914 Win Đà Nẵng 639, Win Khánh Hòa 914
19/04/2022 Đắc Lắc 450, Quảng Nam 158 Win Đắc Lắc 450, Win Quảng Nam 158
18/04/2022 Phú Yên 591, Thừa Thiên Huế 274 Win Phú Yên 591, Win Thừa Thiên Huế 274
17/04/2022 Khánh Hòa 624, Kon Tum 568 Win Khánh Hòa 624, Win Kon Tum 568
16/04/2022 Đà Nẵng 353, Đắc Nông 425, Quảng Ngãi 643 Win Đà Nẵng 353, Win Đắc Nông 425, Win Quảng Ngãi 643
15/04/2022 Gia Lai 064, Ninh Thuận 670 Win Gia Lai 064, Win Ninh Thuận 670
14/04/2022 Bình Định 084, Quảng Bình 513, Quảng Trị 330 Win Bình Định 084, Win Quảng Bình 513, Win Quảng Trị 330
13/04/2022 Đà Nẵng 564, Khánh Hòa 534 Win Đà Nẵng 564, Win Khánh Hòa 534
12/04/2022 Đắc Lắc 071, Quảng Nam 130 Win Đắc Lắc 071
11/04/2022 Phú Yên 947, Thừa Thiên Huế 690 Win Phú Yên 947, Win Thừa Thiên Huế 690
10/04/2022 Khánh Hòa 407, Kon Tum 596 Win Khánh Hòa 407, Win Kon Tum 596
09/04/2022 Đà Nẵng 169, Đắc Nông 177, Quảng Ngãi 514 Win Đà Nẵng 169
08/04/2022 Gia Lai 783, Ninh Thuận 115 Win Gia Lai 783, Win Ninh Thuận 115
07/04/2022 Bình Định 744, Quảng Bình 640, Quảng Trị 380 Win Bình Định 744, Win Quảng Trị 380
06/04/2022 Đà Nẵng 017, Khánh Hòa 452 Win Đà Nẵng 017, Win Khánh Hòa 452
05/04/2022 Đắc Lắc 856, Quảng Nam 617 Win Đắc Lắc 856, Win Quảng Nam 617
04/04/2022 Phú Yên 632, Thừa Thiên Huế 100 Win Phú Yên 632
03/04/2022 Khánh Hòa 260, Kon Tum 273 Win Khánh Hòa 260, Win Kon Tum 273
02/04/2022 Đà Nẵng 990, Đắc Nông 914, Quảng Ngãi 476 Win Đà Nẵng 990, Win Đắc Nông 914
01/04/2022 Gia Lai 012, Ninh Thuận 225 Win Gia Lai 012, Win Ninh Thuận 225
31/03/2022 Bình Định 205, Quảng Bình 983, Quảng Trị 290 Win Bình Định 205, Win Quảng Trị 290
30/03/2022 Đà Nẵng 332, Khánh Hòa 004 Win Đà Nẵng 332, Win Khánh Hòa 004
29/03/2022 Đắc Lắc 992, Quảng Nam 703 Win Đắc Lắc 992, Win Quảng Nam 703
28/03/2022 Phú Yên 639, Thừa Thiên Huế 571 Miss
27/03/2022 Khánh Hòa 227, Kon Tum 706 Win Khánh Hòa 227, Win Kon Tum 706
26/03/2022 Đà Nẵng 869, Đắc Nông 631, Quảng Ngãi 095 Win Đà Nẵng 869, Win Đắc Nông 631, Win Quảng Ngãi 095
25/03/2022 Gia Lai 384, Ninh Thuận 134 Win Gia Lai 384
24/03/2022 Bình Định 496, Quảng Bình 625, Quảng Trị 269 Win Quảng Bình 625, Win Quảng Trị 269
23/03/2022 Đà Nẵng 926, Khánh Hòa 695 Win Đà Nẵng 926
22/03/2022 Đắc Lắc 841, Quảng Nam 329 Win Đắc Lắc 841
21/03/2022 Phú Yên 767, Thừa Thiên Huế 769 Win Phú Yên 767, Win Thừa Thiên Huế 769
20/03/2022 Khánh Hòa 543, Kon Tum 754 Win Khánh Hòa 543
19/03/2022 Đà Nẵng 687, Đắc Nông 921, Quảng Ngãi 671 Win Đắc Nông 921, Win Quảng Ngãi 671
18/03/2022 Gia Lai 650, Ninh Thuận 567 Win Gia Lai 650
17/03/2022 Bình Định 286, Quảng Bình 258, Quảng Trị 246 Win Bình Định 286
16/03/2022 Đà Nẵng 474, Khánh Hòa 186 Win Khánh Hòa 186
15/03/2022 Đắc Lắc 699, Quảng Nam 455 Win Quảng Nam 455
14/03/2022 Phú Yên 797, Thừa Thiên Huế 923 Win Phú Yên 797
13/03/2022 Khánh Hòa 478, Kon Tum 780 Win Khánh Hòa 478
12/03/2022 Đà Nẵng 975, Đắc Nông 159, Quảng Ngãi 978 Win Đà Nẵng 975
11/03/2022 Gia Lai 225, Ninh Thuận 580 Win Gia Lai 225, Win Ninh Thuận 580
10/03/2022 Bình Định 600, Quảng Bình 526, Quảng Trị 097 Win Bình Định 600, Win Quảng Bình 526, Win Quảng Trị 097
09/03/2022 Đà Nẵng 348, Khánh Hòa 620 Win Đà Nẵng 348, Win Khánh Hòa 620
08/03/2022 Đắc Lắc 517, Quảng Nam 984 Win Đắc Lắc 517, Win Quảng Nam 984
07/03/2022 Phú Yên 007, Thừa Thiên Huế 523 Win Phú Yên 007, Win Thừa Thiên Huế 523
06/03/2022 Khánh Hòa 130, Kon Tum 611 Win Kon Tum 611
05/03/2022 Đà Nẵng 340, Đắc Nông 285, Quảng Ngãi 639 Win Đà Nẵng 340, Win Đắc Nông 285
04/03/2022 Gia Lai 196, Ninh Thuận 821 Win Gia Lai 196, Win Ninh Thuận 821
03/03/2022 Bình Định 350, Quảng Bình 460, Quảng Trị 978 Win Bình Định 350, Win Quảng Trị 978
02/03/2022 Đà Nẵng 928, Khánh Hòa 990 Win Đà Nẵng 928
01/03/2022 Đắc Lắc 822, Quảng Nam 662 Win Đắc Lắc 822
28/02/2022 Phú Yên 720, Thừa Thiên Huế 640 Win Phú Yên 720, Win Thừa Thiên Huế 640
27/02/2022 Khánh Hòa 217, Kon Tum 966 Win Khánh Hòa 217, Win Kon Tum 966
26/02/2022 Đà Nẵng 328, Đắc Nông 906, Quảng Ngãi 142 Win Đà Nẵng 328
25/02/2022 Gia Lai 845, Ninh Thuận 215 Win Gia Lai 845, Win Ninh Thuận 215
24/02/2022 Bình Định 827, Quảng Bình 790, Quảng Trị 718 Win Bình Định 827, Win Quảng Bình 790, Win Quảng Trị 718
23/02/2022 Đà Nẵng 444, Khánh Hòa 886 Win Đà Nẵng 444, Win Khánh Hòa 886
22/02/2022 Đắc Lắc 623, Quảng Nam 802 Win Đắc Lắc 623
21/02/2022 Phú Yên 626, Thừa Thiên Huế 592 Win Phú Yên 626, Win Thừa Thiên Huế 592
20/02/2022 Khánh Hòa 563, Kon Tum 457 Win Khánh Hòa 563, Win Kon Tum 457
19/02/2022 Đà Nẵng 573, Đắc Nông 157, Quảng Ngãi 694 Win Đà Nẵng 573, Win Đắc Nông 157, Win Quảng Ngãi 694
18/02/2022 Gia Lai 977, Ninh Thuận 306 Win Gia Lai 977
17/02/2022 Bình Định 257, Quảng Bình 581, Quảng Trị 483 Win Quảng Bình 581, Win Quảng Trị 483
16/02/2022 Đà Nẵng 586, Khánh Hòa 801 Win Đà Nẵng 586, Win Khánh Hòa 801
15/02/2022 Đắc Lắc 698, Quảng Nam 408 Win Quảng Nam 408
14/02/2022 Phú Yên 340, Thừa Thiên Huế 431 Win Thừa Thiên Huế 431
13/02/2022 Khánh Hòa 973, Kon Tum 547 Win Khánh Hòa 973
12/02/2022 Đà Nẵng 393, Đắc Nông 324, Quảng Ngãi 889 Win Quảng Ngãi 889
11/02/2022 Gia Lai 435, Ninh Thuận 306 Win Gia Lai 435, Win Ninh Thuận 306
10/02/2022 Bình Định 687, Quảng Bình 853, Quảng Trị 042 Win Quảng Trị 042
09/02/2022 Đà Nẵng 164, Khánh Hòa 384 Miss
08/02/2022 Đắc Lắc 170, Quảng Nam 584 Win Quảng Nam 584
07/02/2022 Phú Yên 442, Thừa Thiên Huế 428 Win Thừa Thiên Huế 428
06/02/2022 Khánh Hòa 817, Kon Tum 142 Win Khánh Hòa 817
05/02/2022 Đà Nẵng 711, Đắc Nông 094, Quảng Ngãi 894 Win Đà Nẵng 711, Win Đắc Nông 094, Win Quảng Ngãi 894
04/02/2022 Gia Lai 793, Ninh Thuận 805 Win Gia Lai 793, Win Ninh Thuận 805
01/02/2022 Đắc Lắc 775, Quảng Nam 533 Win Quảng Nam 533
29/01/2022 Đà Nẵng 051, Đắc Nông 644, Quảng Ngãi 165 Win Đà Nẵng 051, Win Đắc Nông 644, Win Quảng Ngãi 165
28/01/2022 Gia Lai 230, Ninh Thuận 532 Win Ninh Thuận 532
27/01/2022 Bình Định 870, Quảng Bình 810, Quảng Trị 109 Win Bình Định 870, Win Quảng Bình 810
26/01/2022 Đà Nẵng 431, Khánh Hòa 980 Win Đà Nẵng 431, Win Khánh Hòa 980
25/01/2022 Đắc Lắc 601, Quảng Nam 745 Win Quảng Nam 745
24/01/2022 Phú Yên 401, Thừa Thiên Huế 742 Win Phú Yên 401, Win Thừa Thiên Huế 742
23/01/2022 Khánh Hòa 230, Kon Tum 981 Win Khánh Hòa 230, Win Kon Tum 981
22/01/2022 Đà Nẵng 342, Đắc Nông 992, Quảng Ngãi 618 Win Đà Nẵng 342, Win Đắc Nông 992, Win Quảng Ngãi 618
21/01/2022 Gia Lai 749, Ninh Thuận 093 Win Gia Lai 749, Win Ninh Thuận 093
20/01/2022 Bình Định 295, Quảng Bình 606, Quảng Trị 975 Win Bình Định 295, Win Quảng Bình 606, Win Quảng Trị 975
19/01/2022 Đà Nẵng 793, Khánh Hòa 420 Win Đà Nẵng 793
18/01/2022 Đắc Lắc 749, Quảng Nam 707 Win Đắc Lắc 749
17/01/2022 Phú Yên 784, Thừa Thiên Huế 131 Win Phú Yên 784, Win Thừa Thiên Huế 131
16/01/2022 Khánh Hòa 252, Kon Tum 145 Win Kon Tum 145
15/01/2022 Đà Nẵng 716, Đắc Nông 953, Quảng Ngãi 124 Miss
14/01/2022 Gia Lai 334, Ninh Thuận 858 Win Gia Lai 334, Win Ninh Thuận 858
13/01/2022 Bình Định 609, Quảng Bình 073, Quảng Trị 095 Win Bình Định 609, Win Quảng Bình 073, Win Quảng Trị 095
12/01/2022 Đà Nẵng 951, Khánh Hòa 139 Win Khánh Hòa 139
11/01/2022 Đắc Lắc 867, Quảng Nam 036 Win Đắc Lắc 867, Win Quảng Nam 036
10/01/2022 Phú Yên 540, Thừa Thiên Huế 738 Win Thừa Thiên Huế 738
09/01/2022 Khánh Hòa 905, Kon Tum 433 Win Khánh Hòa 905, Win Kon Tum 433
08/01/2022 Đà Nẵng 222, Đắc Nông 633, Quảng Ngãi 308 Win Đà Nẵng 222, Win Đắc Nông 633, Win Quảng Ngãi 308
07/01/2022 Gia Lai 872, Ninh Thuận 577 Win Gia Lai 872, Win Ninh Thuận 577
06/01/2022 Bình Định 578, Quảng Bình 996, Quảng Trị 654 Win Quảng Bình 996, Win Quảng Trị 654
05/01/2022 Đà Nẵng 825, Khánh Hòa 565 Win Khánh Hòa 565
04/01/2022 Đắc Lắc 436, Quảng Nam 306 Win Đắc Lắc 436
03/01/2022 Phú Yên 640, Thừa Thiên Huế 897 Win Thừa Thiên Huế 897
02/01/2022 Khánh Hòa 641, Kon Tum 866 Win Kon Tum 866
01/01/2022 Đà Nẵng 756, Đắc Nông 151, Quảng Ngãi 864 Win Đà Nẵng 756, Win Quảng Ngãi 864
31/12/2021 Gia Lai 129, Ninh Thuận 541 Miss
30/12/2021 Bình Định 936, Quảng Bình 272, Quảng Trị 554 Win Quảng Bình 272, Win Quảng Trị 554
29/12/2021 Đà Nẵng 276, Khánh Hòa 688 Win Đà Nẵng 276
28/12/2021 Đắc Lắc 080, Quảng Nam 348 Win Đắc Lắc 080, Win Quảng Nam 348
27/12/2021 Phú Yên 537, Thừa Thiên Huế 469 Win Thừa Thiên Huế 469
26/12/2021 Khánh Hòa 629, Kon Tum 976 Win Kon Tum 976
25/12/2021 Đà Nẵng 220, Đắc Nông 868, Quảng Ngãi 176 Win Đà Nẵng 220, Win Đắc Nông 868
24/12/2021 Gia Lai 373, Ninh Thuận 421 Win Gia Lai 373
23/12/2021 Bình Định 390, Quảng Bình 355, Quảng Trị 521 Win Bình Định 390, Win Quảng Bình 355, Win Quảng Trị 521
22/12/2021 Đà Nẵng 483, Khánh Hòa 352 Win Đà Nẵng 483, Win Khánh Hòa 352
21/12/2021 Đắc Lắc 610, Quảng Nam 108 Win Đắc Lắc 610, Win Quảng Nam 108
20/12/2021 Phú Yên 260, Thừa Thiên Huế 145 Win Phú Yên 260, Win Thừa Thiên Huế 145
19/12/2021 Khánh Hòa 408, Kon Tum 904 Win Kon Tum 904
18/12/2021 Đà Nẵng 737, Đắc Nông 046, Quảng Ngãi 417 Win Đà Nẵng 737, Win Đắc Nông 046
17/12/2021 Gia Lai 249, Ninh Thuận 977 Win Ninh Thuận 977
16/12/2021 Bình Định 949, Quảng Bình 166, Quảng Trị 267 Win Bình Định 949, Win Quảng Bình 166, Win Quảng Trị 267
15/12/2021 Đà Nẵng 936, Khánh Hòa 395 Win Khánh Hòa 395
14/12/2021 Đắc Lắc 643, Quảng Nam 579 Miss
13/12/2021 Phú Yên 995, Thừa Thiên Huế 188 Win Phú Yên 995, Win Thừa Thiên Huế 188
12/12/2021 Khánh Hòa 159, Kon Tum 163 Win Khánh Hòa 159, Win Kon Tum 163
11/12/2021 Đà Nẵng 510, Đắc Nông 351, Quảng Ngãi 180 Miss
10/12/2021 Gia Lai 021, Ninh Thuận 748 Win Gia Lai 021, Win Ninh Thuận 748
09/12/2021 Bình Định 834, Quảng Bình 989, Quảng Trị 380 Win Quảng Trị 380
08/12/2021 Đà Nẵng 862, Khánh Hòa 125 Win Khánh Hòa 125
07/12/2021 Đắc Lắc 138, Quảng Nam 857 Win Đắc Lắc 138, Win Quảng Nam 857
06/12/2021 Phú Yên 429, Thừa Thiên Huế 048 Win Phú Yên 429, Win Thừa Thiên Huế 048
05/12/2021 Khánh Hòa 752, Kon Tum 066 Win Khánh Hòa 752, Win Kon Tum 066
04/12/2021 Đà Nẵng 605, Đắc Nông 135, Quảng Ngãi 181 Win Đà Nẵng 605, Win Quảng Ngãi 181
03/12/2021 Gia Lai 566, Ninh Thuận 142 Win Ninh Thuận 142
02/12/2021 Bình Định 245, Quảng Bình 316, Quảng Trị 346 Miss
01/12/2021 Đà Nẵng 153, Khánh Hòa 882 Win Đà Nẵng 153, Win Khánh Hòa 882
30/11/2021 Đắc Lắc 333, Quảng Nam 037 Win Quảng Nam 037
29/11/2021 Phú Yên 946, Thừa Thiên Huế 376 Miss
28/11/2021 Khánh Hòa 268, Kon Tum 650 Miss
27/11/2021 Đà Nẵng 129, Đắc Nông 213, Quảng Ngãi 870 Miss
26/11/2021 Gia Lai 754, Ninh Thuận 420 Miss
25/11/2021 Bình Định 667, Quảng Bình 942, Quảng Trị 289 Miss
24/11/2021 Đà Nẵng 682, Khánh Hòa 218 Miss
23/11/2021 Đắc Lắc 455, Quảng Nam 157 Miss
22/11/2021 Phú Yên 567, Thừa Thiên Huế 242 Miss
21/11/2021 Khánh Hòa 725, Kon Tum 203 Miss
20/11/2021 Đà Nẵng 480, Đắc Nông 703, Quảng Ngãi 958 Miss
19/11/2021 Gia Lai 959, Ninh Thuận 410 Win Gia Lai 959, Win Ninh Thuận 410
18/11/2021 Bình Định 932, Quảng Bình 596, Quảng Trị 899 Win Quảng Bình 596, Win Quảng Trị 899
17/11/2021 Đà Nẵng 542, Khánh Hòa 055 Win Đà Nẵng 542, Win Khánh Hòa 055
16/11/2021 Đắc Lắc 878, Quảng Nam 979 Win Đắc Lắc 878, Win Quảng Nam 979
15/11/2021 Phú Yên 678, Thừa Thiên Huế 800 Win Phú Yên 678, Win Thừa Thiên Huế 800
14/11/2021 Khánh Hòa 779, Kon Tum 737 Miss
13/11/2021 Đà Nẵng 286, Đắc Nông 420, Quảng Ngãi 869 Win Đà Nẵng 286
12/11/2021 Gia Lai 080, Ninh Thuận 177 Win Gia Lai 080, Win Ninh Thuận 177
11/11/2021 Bình Định 203, Quảng Bình 723, Quảng Trị 216 Miss
10/11/2021 Đà Nẵng 664, Khánh Hòa 660 Win Đà Nẵng 664, Win Khánh Hòa 660
09/11/2021 Đắc Lắc 728, Quảng Nam 537 Win Đắc Lắc 728, Win Quảng Nam 537
08/11/2021 Phú Yên 380, Thừa Thiên Huế 991 Win Phú Yên 380
07/11/2021 Khánh Hòa 257, Kon Tum 502 Win Khánh Hòa 257, Win Kon Tum 502
06/11/2021 Đà Nẵng 768, Đắc Nông 808, Quảng Ngãi 812 Win Đà Nẵng 768, Win Đắc Nông 808
05/11/2021 Gia Lai 483, Ninh Thuận 628 Win Gia Lai 483, Win Ninh Thuận 628
04/11/2021 Bình Định 645, Quảng Bình 026, Quảng Trị 850 Win Bình Định 645, Win Quảng Bình 026, Win Quảng Trị 850
03/11/2021 Đà Nẵng 010, Khánh Hòa 409 Win Đà Nẵng 010
02/11/2021 Đắc Lắc 109, Quảng Nam 828 Win Đắc Lắc 109, Win Quảng Nam 828
01/11/2021 Phú Yên 334, Thừa Thiên Huế 501 Win Phú Yên 334, Win Thừa Thiên Huế 501
31/10/2021 Khánh Hòa 856, Kon Tum 396 Miss
30/10/2021 Đà Nẵng 567, Đắc Nông 399, Quảng Ngãi 368 Win Đà Nẵng 567
29/10/2021 Gia Lai 722, Ninh Thuận 018 Win Ninh Thuận 018
28/10/2021 Bình Định 600, Quảng Bình 983, Quảng Trị 210 Win Quảng Trị 210
27/10/2021 Đà Nẵng 491, Khánh Hòa 377 Win Đà Nẵng 491, Win Khánh Hòa 377
26/10/2021 Đắc Lắc 168, Quảng Nam 940 Miss
25/10/2021 Phú Yên 123, Thừa Thiên Huế 726 Win Phú Yên 123, Win Thừa Thiên Huế 726
24/10/2021 Khánh Hòa 249, Kon Tum 238 Win Khánh Hòa 249, Win Kon Tum 238
23/10/2021 Đà Nẵng 947, Đắc Nông 719, Quảng Ngãi 577 Win Đà Nẵng 947, Win Quảng Ngãi 577
22/10/2021 Gia Lai 370, Ninh Thuận 406 Win Ninh Thuận 406
21/10/2021 Bình Định 967, Quảng Bình 285, Quảng Trị 016 Win Quảng Bình 285, Win Quảng Trị 016
20/10/2021 Đà Nẵng 690, Khánh Hòa 894 Win Đà Nẵng 690
19/10/2021 Đắc Lắc 748, Quảng Nam 180 Win Đắc Lắc 748
18/10/2021 Phú Yên 557, Thừa Thiên Huế 064 Win Thừa Thiên Huế 064
17/10/2021 Khánh Hòa 313, Kon Tum 869 Win Khánh Hòa 313, Win Kon Tum 869
16/10/2021 Đà Nẵng 555, Đắc Nông 116, Quảng Ngãi 920 Win Quảng Ngãi 920
15/10/2021 Gia Lai 904, Ninh Thuận 444 Win Gia Lai 904, Win Ninh Thuận 444
14/10/2021 Bình Định 417, Quảng Bình 378, Quảng Trị 373 Win Bình Định 417, Win Quảng Bình 378
13/10/2021 Đà Nẵng 267, Khánh Hòa 207 Miss
12/10/2021 Đắc Lắc 543, Quảng Nam 529 Miss
11/10/2021 Phú Yên 104, Thừa Thiên Huế 698 Miss
10/10/2021 Khánh Hòa 378, Kon Tum 145 Win Khánh Hòa 378, Win Kon Tum 145
09/10/2021 Đà Nẵng 224, Đắc Nông 412, Quảng Ngãi 915 Miss
08/10/2021 Gia Lai 148, Ninh Thuận 803 Miss
07/10/2021 Bình Định 475, Quảng Bình 761, Quảng Trị 854 Win Bình Định 475, Win Quảng Bình 761, Win Quảng Trị 854
06/10/2021 Đà Nẵng 696, Khánh Hòa 435 Miss
05/10/2021 Đắc Lắc 278, Quảng Nam 400 Win Đắc Lắc 278
04/10/2021 Phú Yên 525, Thừa Thiên Huế 247 Miss
03/10/2021 Khánh Hòa 113, Kon Tum 724 Win Khánh Hòa 113, Win Kon Tum 724
02/10/2021 Đà Nẵng 486, Đắc Nông 236, Quảng Ngãi 231 Win Đắc Nông 236
01/10/2021 Gia Lai 182, Ninh Thuận 904 Miss
30/09/2021 Bình Định 375, Quảng Bình 634, Quảng Trị 358 Miss
29/09/2021 Đà Nẵng 777, Khánh Hòa 942 Miss
28/09/2021 Đắc Lắc 493, Quảng Nam 048 Win Đắc Lắc 493, Win Quảng Nam 048
27/09/2021 Phú Yên 304, Thừa Thiên Huế 498 Miss
26/09/2021 Khánh Hòa 725, Kon Tum 410 Miss
25/09/2021 Đà Nẵng 994, Đắc Nông 907, Quảng Ngãi 774 Miss
24/09/2021 Gia Lai 147, Ninh Thuận 992 Miss
23/09/2021 Bình Định 990, Quảng Bình 366, Quảng Trị 762 Miss
22/09/2021 Đà Nẵng 451, Khánh Hòa 326 Miss
21/09/2021 Đắc Lắc 207, Quảng Nam 315 Miss
20/09/2021 Phú Yên 388, Thừa Thiên Huế 143 Win Phú Yên 388, Win Thừa Thiên Huế 143
19/09/2021 Khánh Hòa 479, Kon Tum 545 Win Khánh Hòa 479, Win Kon Tum 545
18/09/2021 Đà Nẵng 801, Đắc Nông 199, Quảng Ngãi 253 Win Đắc Nông 199
17/09/2021 Gia Lai 898, Ninh Thuận 607 Win Gia Lai 898, Win Ninh Thuận 607
16/09/2021 Bình Định 448, Quảng Bình 929, Quảng Trị 732 Miss
15/09/2021 Đà Nẵng 060, Khánh Hòa 435 Win Đà Nẵng 060
14/09/2021 Đắc Lắc 673, Quảng Nam 507 Miss
13/09/2021 Phú Yên 492, Thừa Thiên Huế 177 Miss
12/09/2021 Khánh Hòa 190, Kon Tum 767 Win Khánh Hòa 190, Win Kon Tum 767
11/09/2021 Đà Nẵng 527, Đắc Nông 433, Quảng Ngãi 305 Win Đắc Nông 433, Win Quảng Ngãi 305
10/09/2021 Gia Lai 303, Ninh Thuận 808 Miss
09/09/2021 Bình Định 657, Quảng Bình 250, Quảng Trị 024 Win Bình Định 657, Win Quảng Bình 250, Win Quảng Trị 024
08/09/2021 Đà Nẵng 795, Khánh Hòa 311 Miss
07/09/2021 Đắc Lắc 320, Quảng Nam 835 Miss
06/09/2021 Phú Yên 372, Thừa Thiên Huế 214 Miss
05/09/2021 Khánh Hòa 116, Kon Tum 975 Miss
04/09/2021 Đà Nẵng 698, Đắc Nông 287, Quảng Ngãi 150 Miss
03/09/2021 Gia Lai 277, Ninh Thuận 630 Win Gia Lai 277, Win Ninh Thuận 630
02/09/2021 Bình Định 419, Quảng Bình 456, Quảng Trị 965 Win Quảng Trị 965
01/09/2021 Đà Nẵng 193, Khánh Hòa 964 Miss
31/08/2021 Đắc Lắc 501, Quảng Nam 314 Miss
30/08/2021 Phú Yên 525, Thừa Thiên Huế 357 Win Phú Yên 525
29/08/2021 Khánh Hòa 514, Kon Tum 337 Win Khánh Hòa 514
28/08/2021 Đà Nẵng 637, Đắc Nông 678, Quảng Ngãi 964 Win Đà Nẵng 637, Win Đắc Nông 678
27/08/2021 Gia Lai 119, Ninh Thuận 193 Win Gia Lai 119
26/08/2021 Bình Định 397, Quảng Bình 841, Quảng Trị 973 Win Bình Định 397, Win Quảng Trị 973
25/08/2021 Đà Nẵng 143, Khánh Hòa 588 Miss
24/08/2021 Đắc Lắc 802, Quảng Nam 788 Miss
23/08/2021 Phú Yên 805, Thừa Thiên Huế 395 Miss
22/08/2021 Khánh Hòa 306, Kon Tum 810 Miss
21/08/2021 Đà Nẵng 919, Đắc Nông 183, Quảng Ngãi 799 Miss
20/08/2021 Gia Lai 849, Ninh Thuận 430 Win Gia Lai 849, Win Ninh Thuận 430
19/08/2021 Bình Định 608, Quảng Bình 632, Quảng Trị 718 Miss
18/08/2021 Đà Nẵng -, Khánh Hòa 757 Win Đà Nẵng -, Win Khánh Hòa 757
17/08/2021 Đắc Lắc 658, Quảng Nam 995 Miss
16/08/2021 Phú Yên 676, Thừa Thiên Huế 643 Miss
15/08/2021 Khánh Hòa 597, Kon Tum 985 Win Khánh Hòa 597, Win Kon Tum 985
14/08/2021 Đà Nẵng 618, Đắc Nông 198, Quảng Ngãi 989 Win Đà Nẵng 618, Win Quảng Ngãi 989
13/08/2021 Gia Lai 234, Ninh Thuận 709 Win Ninh Thuận 709
26/07/2021 Phú Yên 293, Thừa Thiên Huế 782 Miss
25/07/2021 Khánh Hòa 890, Kon Tum 529 Win Khánh Hòa 890
24/07/2021 Đà Nẵng 183, Đắc Nông 213, Quảng Ngãi 829 Win Đắc Nông 213, Win Quảng Ngãi 829
23/07/2021 Gia Lai 346, Ninh Thuận 724 Win Gia Lai 346
22/07/2021 Bình Định 953, Quảng Bình 667, Quảng Trị 972 Win Bình Định 953, Win Quảng Bình 667, Win Quảng Trị 972
21/07/2021 Đà Nẵng 683, Khánh Hòa 228 Win Đà Nẵng 683, Win Khánh Hòa 228
20/07/2021 Đắc Lắc 881, Quảng Nam 686 Win Đắc Lắc 881
19/07/2021 Phú Yên 619, Thừa Thiên Huế 060 Win Phú Yên 619, Win Thừa Thiên Huế 060
18/07/2021 Khánh Hòa 874, Kon Tum 663 Win Khánh Hòa 874
17/07/2021 Đà Nẵng 283, Đắc Nông 114, Quảng Ngãi 285 Win Đà Nẵng 283, Win Đắc Nông 114
16/07/2021 Gia Lai 611, Ninh Thuận 228 Miss
15/07/2021 Bình Định 256, Quảng Bình 824, Quảng Trị 486 Miss
14/07/2021 Đà Nẵng 284, Khánh Hòa 329 Miss
13/07/2021 Đắc Lắc 385, Quảng Nam 514 Miss
12/07/2021 Phú Yên 944, Thừa Thiên Huế 112 Miss
11/07/2021 Khánh Hòa 219, Kon Tum 236 Win Khánh Hòa 219, Win Kon Tum 236
10/07/2021 Đà Nẵng 479, Đắc Nông 487, Quảng Ngãi 725 Win Đà Nẵng 479, Win Đắc Nông 487, Win Quảng Ngãi 725
09/07/2021 Gia Lai 277, Ninh Thuận 123 Win Gia Lai 277, Win Ninh Thuận 123
08/07/2021 Bình Định 807, Quảng Bình 274, Quảng Trị 546 Win Quảng Trị 546
07/07/2021 Đà Nẵng 628, Khánh Hòa 317 Miss
06/07/2021 Đắc Lắc 814, Quảng Nam 193 Win Đắc Lắc 814
05/07/2021 Phú Yên 199, Thừa Thiên Huế 179 Win Phú Yên 199, Win Thừa Thiên Huế 179
04/07/2021 Khánh Hòa 138, Kon Tum 159 Win Khánh Hòa 138, Win Kon Tum 159
03/07/2021 Đà Nẵng 812, Đắc Nông 307, Quảng Ngãi 308 Miss
02/07/2021 Gia Lai 059, Ninh Thuận 396 Win Gia Lai 059, Win Ninh Thuận 396
01/07/2021 Bình Định 876, Quảng Bình 903, Quảng Trị 924 Win Bình Định 876, Win Quảng Trị 924
30/06/2021 Đà Nẵng 744, Khánh Hòa 406 Win Đà Nẵng 744, Win Khánh Hòa 406
29/06/2021 Đắc Lắc 469, Quảng Nam 166 Win Quảng Nam 166
28/06/2021 Phú Yên 646, Thừa Thiên Huế 578 Win Phú Yên 646, Win Thừa Thiên Huế 578
27/06/2021 Khánh Hòa 681, Kon Tum 007 Win Khánh Hòa 681, Win Kon Tum 007
26/06/2021 Đà Nẵng 667, Đắc Nông 903, Quảng Ngãi 786 Win Đà Nẵng 667, Win Đắc Nông 903, Win Quảng Ngãi 786
25/06/2021 Gia Lai 482, Ninh Thuận 353 Win Ninh Thuận 353
24/06/2021 Bình Định 300, Quảng Bình 498, Quảng Trị 792 Miss
23/06/2021 Đà Nẵng 164, Khánh Hòa 695 Win Khánh Hòa 695
22/06/2021 Đắc Lắc 857, Quảng Nam 155 Win Quảng Nam 155
21/06/2021 Phú Yên 797, Thừa Thiên Huế 334 Win Phú Yên 797
20/06/2021 Khánh Hòa 658, Kon Tum 379 Win Khánh Hòa 658
19/06/2021 Đà Nẵng 717, Đắc Nông 158, Quảng Ngãi 197 Win Đà Nẵng 717, Win Đắc Nông 158, Win Quảng Ngãi 197
18/06/2021 Gia Lai 915, Ninh Thuận 343 Win Gia Lai 915
17/06/2021 Bình Định 607, Quảng Bình 401, Quảng Trị 599 Win Bình Định 607, Win Quảng Trị 599
16/06/2021 Đà Nẵng 987, Khánh Hòa 737 Win Đà Nẵng 987, Win Khánh Hòa 737
15/06/2021 Đắc Lắc 785, Quảng Nam 341 Win Quảng Nam 341
14/06/2021 Phú Yên 573, Thừa Thiên Huế 009 Win Phú Yên 573, Win Thừa Thiên Huế 009
13/06/2021 Khánh Hòa 870, Kon Tum 847 Win Khánh Hòa 870, Win Kon Tum 847
12/06/2021 Đà Nẵng 713, Đắc Nông 636, Quảng Ngãi 338 Win Quảng Ngãi 338
11/06/2021 Gia Lai 416, Ninh Thuận 404 Win Gia Lai 416
10/06/2021 Bình Định 381, Quảng Bình 503, Quảng Trị 505 Miss
09/06/2021 Đà Nẵng 602, Khánh Hòa 789 Win Khánh Hòa 789
08/06/2021 Đắc Lắc 843, Quảng Nam 231 Win Đắc Lắc 843
07/06/2021 Phú Yên 312, Thừa Thiên Huế 181 Win Phú Yên 312, Win Thừa Thiên Huế 181
06/06/2021 Khánh Hòa 784, Kon Tum 655 Miss
05/06/2021 Đà Nẵng 646, Đắc Nông 123, Quảng Ngãi 830 Miss
04/06/2021 Gia Lai 646, Ninh Thuận 523 Miss
03/06/2021 Bình Định 507, Quảng Bình 392, Quảng Trị 769 Miss
02/06/2021 Đà Nẵng 021, Khánh Hòa 452 Miss
01/06/2021 Đắc Lắc 710, Quảng Nam 954 Miss
31/05/2021 Phú Yên 487, Thừa Thiên Huế 806 Miss
30/05/2021 Khánh Hòa 430, Kon Tum 205 Miss
29/05/2021 Đà Nẵng 133, Đắc Nông 937, Quảng Ngãi 401 Miss
28/05/2021 Gia Lai 254, Ninh Thuận 834 Miss
27/05/2021 Bình Định 592, Quảng Bình 139, Quảng Trị 539 Miss
26/05/2021 Đà Nẵng 462, Khánh Hòa 356 Miss
25/05/2021 Đắc Lắc 789, Quảng Nam 606 Miss
24/05/2021 Phú Yên 144, Thừa Thiên Huế 835 Miss
23/05/2021 Khánh Hòa 863, Kon Tum 812 Miss
22/05/2021 Đà Nẵng 726, Đắc Nông 870, Quảng Ngãi 339 Win Đắc Nông 870, Win Quảng Ngãi 339
21/05/2021 Gia Lai 734, Ninh Thuận 063 Win Gia Lai 734, Win Ninh Thuận 063
20/05/2021 Bình Định 919, Quảng Bình 849, Quảng Trị 952 Win Bình Định 919, Win Quảng Bình 849
19/05/2021 Đà Nẵng 821, Khánh Hòa 632 Miss
18/05/2021 Đắc Lắc 068, Quảng Nam 515 Win Đắc Lắc 068
17/05/2021 Phú Yên 569, Thừa Thiên Huế 483 Miss
16/05/2021 Khánh Hòa 581, Kon Tum 436 Win Kon Tum 436
15/05/2021 Đà Nẵng 220, Đắc Nông 381, Quảng Ngãi 494 Win Đắc Nông 381
14/05/2021 Gia Lai 802, Ninh Thuận 854 Win Gia Lai 802, Win Ninh Thuận 854
13/05/2021 Bình Định 537, Quảng Bình 294, Quảng Trị 628 Miss
12/05/2021 Đà Nẵng 990, Khánh Hòa 922 Win Đà Nẵng 990, Win Khánh Hòa 922
11/05/2021 Đắc Lắc 585, Quảng Nam 765 Miss
10/05/2021 Phú Yên 860, Thừa Thiên Huế 732 Win Phú Yên 860, Win Thừa Thiên Huế 732
09/05/2021 Khánh Hòa 886, Kon Tum 332 Win Kon Tum 332
08/05/2021 Đà Nẵng 147, Đắc Nông 257, Quảng Ngãi 759 Win Đắc Nông 257, Win Quảng Ngãi 759
07/05/2021 Gia Lai 949, Ninh Thuận 950 Miss
06/05/2021 Bình Định 950, Quảng Bình 156, Quảng Trị 607 Miss
05/05/2021 Đà Nẵng 562, Khánh Hòa 801 Win Khánh Hòa 801
04/05/2021 Đắc Lắc 802, Quảng Nam 711 Win Đắc Lắc 802, Win Quảng Nam 711
03/05/2021 Phú Yên 424, Thừa Thiên Huế 399 Miss
02/05/2021 Khánh Hòa 925, Kon Tum 138 Win Khánh Hòa 925
01/05/2021 Đà Nẵng 526, Đắc Nông 251, Quảng Ngãi 815 Miss
30/04/2021 Gia Lai 405, Ninh Thuận 587 Win Gia Lai 405
29/04/2021 Bình Định 656, Quảng Bình 358, Quảng Trị 101 Win Quảng Trị 101
28/04/2021 Đà Nẵng 022, Khánh Hòa 843 Win Đà Nẵng 022, Win Khánh Hòa 843
27/04/2021 Đắc Lắc 409, Quảng Nam 975 Win Đắc Lắc 409
26/04/2021 Phú Yên 413, Thừa Thiên Huế 103 Win Phú Yên 413, Win Thừa Thiên Huế 103
25/04/2021 Khánh Hòa 568, Kon Tum 750 Win Khánh Hòa 568
24/04/2021 Đà Nẵng 986, Đắc Nông 926, Quảng Ngãi 463 Win Quảng Ngãi 463
21/04/2021 Đà Nẵng 439, Khánh Hòa 424 Win Khánh Hòa 424
20/04/2021 Đắc Lắc 292, Quảng Nam 979 Win Đắc Lắc 292, Win Quảng Nam 979
19/04/2021 Phú Yên 089, Thừa Thiên Huế 420 Win Phú Yên 089
18/04/2021 Khánh Hòa 576, Kon Tum 030 Win Khánh Hòa 576, Win Kon Tum 030
17/04/2021 Đà Nẵng 891, Đắc Nông 919, Quảng Ngãi 363 Win Đà Nẵng 891, Win Quảng Ngãi 363
16/04/2021 Gia Lai 622, Ninh Thuận 451 Miss
15/04/2021 Bình Định 250, Quảng Bình 144, Quảng Trị 158 Win Bình Định 250, Win Quảng Bình 144
14/04/2021 Đà Nẵng 913, Khánh Hòa 593 Miss
13/04/2021 Đắc Lắc 450, Quảng Nam 897 Win Đắc Lắc 450
12/04/2021 Phú Yên 088, Thừa Thiên Huế 572 Win Phú Yên 088, Win Thừa Thiên Huế 572
11/04/2021 Khánh Hòa 494, Kon Tum 258 Win Khánh Hòa 494
10/04/2021 Đà Nẵng 747, Đắc Nông 971, Quảng Ngãi 457 Win Đắc Nông 971, Win Quảng Ngãi 457
09/04/2021 Gia Lai 880, Ninh Thuận 533 Win Gia Lai 880
08/04/2021 Bình Định 531, Quảng Bình 147, Quảng Trị 287 Win Bình Định 531, Win Quảng Bình 147, Win Quảng Trị 287
07/04/2021 Đà Nẵng 444, Khánh Hòa 586 Miss
06/04/2021 Đắc Lắc 385, Quảng Nam 012 Win Đắc Lắc 385, Win Quảng Nam 012
05/04/2021 Phú Yên 288, Thừa Thiên Huế 735 Win Phú Yên 288, Win Thừa Thiên Huế 735
04/04/2021 Khánh Hòa 517, Kon Tum 829 Win Khánh Hòa 517, Win Kon Tum 829
03/04/2021 Đà Nẵng 717, Đắc Nông 879, Quảng Ngãi 039 Win Quảng Ngãi 039
02/04/2021 Gia Lai 209, Ninh Thuận 276 Win Gia Lai 209, Win Ninh Thuận 276
01/04/2021 Bình Định 662, Quảng Bình 954, Quảng Trị 671 Win Bình Định 662, Win Quảng Bình 954
31/03/2021 Đà Nẵng 120, Khánh Hòa 661 Miss
30/03/2021 Đắc Lắc 595, Quảng Nam 430 Win Quảng Nam 430
29/03/2021 Phú Yên 551, Thừa Thiên Huế 469 Win Thừa Thiên Huế 469
28/03/2021 Khánh Hòa 244, Kon Tum 422 Miss
27/03/2021 Đà Nẵng 197, Đắc Nông 858, Quảng Ngãi 589 Win Đắc Nông 858, Win Quảng Ngãi 589
26/03/2021 Gia Lai 247, Ninh Thuận 919 Win Gia Lai 247
25/03/2021 Bình Định 792, Quảng Bình 128, Quảng Trị 137 Win Quảng Trị 137
24/03/2021 Đà Nẵng 113, Khánh Hòa 348 Win Đà Nẵng 113, Win Khánh Hòa 348
23/03/2021 Đắc Lắc 684, Quảng Nam 571 Win Đắc Lắc 684, Win Quảng Nam 571
22/03/2021 Phú Yên 197, Thừa Thiên Huế 384 Win Phú Yên 197
21/03/2021 Khánh Hòa 190, Kon Tum 335 Win Kon Tum 335
20/03/2021 Đà Nẵng 544, Đắc Nông 711, Quảng Ngãi 323 Win Đà Nẵng 544, Win Đắc Nông 711
19/03/2021 Gia Lai 044, Ninh Thuận 304 Win Gia Lai 044, Win Ninh Thuận 304
18/03/2021 Bình Định 377, Quảng Bình 213, Quảng Trị 239 Win Bình Định 377, Win Quảng Bình 213, Win Quảng Trị 239
17/03/2021 Đà Nẵng 423, Khánh Hòa 479 Win Đà Nẵng 423, Win Khánh Hòa 479
16/03/2021 Đắc Lắc 065, Quảng Nam 654 Win Đắc Lắc 065
15/03/2021 Phú Yên 463, Thừa Thiên Huế 613 Win Phú Yên 463, Win Thừa Thiên Huế 613
14/03/2021 Khánh Hòa 465, Kon Tum 984 Win Kon Tum 984
13/03/2021 Đà Nẵng 701, Đắc Nông 453, Quảng Ngãi 599 Win Đắc Nông 453, Win Quảng Ngãi 599
12/03/2021 Gia Lai 700, Ninh Thuận 926 Miss
11/03/2021 Bình Định 186, Quảng Bình 428, Quảng Trị 496 Win Bình Định 186
10/03/2021 Đà Nẵng 552, Khánh Hòa 514 Win Khánh Hòa 514
09/03/2021 Đắc Lắc 576, Quảng Nam 797 Win Đắc Lắc 576
08/03/2021 Phú Yên 529, Thừa Thiên Huế 947 Win Phú Yên 529
07/03/2021 Khánh Hòa 920, Kon Tum 484 Win Khánh Hòa 920, Win Kon Tum 484
06/03/2021 Đà Nẵng 250, Đắc Nông 114, Quảng Ngãi 991 Win Đà Nẵng 250, Win Đắc Nông 114
05/03/2021 Gia Lai 580, Ninh Thuận 133 Win Ninh Thuận 133
04/03/2021 Bình Định 984, Quảng Bình 815, Quảng Trị 773 Win Bình Định 984, Win Quảng Bình 815
03/03/2021 Đà Nẵng 173, Khánh Hòa 579 Win Đà Nẵng 173, Win Khánh Hòa 579
02/03/2021 Đắc Lắc 971, Quảng Nam 867 Win Quảng Nam 867
01/03/2021 Phú Yên 323, Thừa Thiên Huế 286 Win Phú Yên 323, Win Thừa Thiên Huế 286
28/02/2021 Khánh Hòa 865, Kon Tum 984 Win Khánh Hòa 865
27/02/2021 Đà Nẵng 754, Đắc Nông 251, Quảng Ngãi 360 Win Đắc Nông 251, Win Quảng Ngãi 360
26/02/2021 Gia Lai 239, Ninh Thuận 914 Win Ninh Thuận 914
25/02/2021 Bình Định 659, Quảng Bình 828, Quảng Trị 827 Win Bình Định 659, Win Quảng Trị 827
24/02/2021 Đà Nẵng 051, Khánh Hòa 273 Win Đà Nẵng 051, Win Khánh Hòa 273
23/02/2021 Đắc Lắc 195, Quảng Nam 736 Win Đắc Lắc 195, Win Quảng Nam 736
22/02/2021 Phú Yên 397, Thừa Thiên Huế 321 Miss
21/02/2021 Khánh Hòa 729, Kon Tum 692 Win Khánh Hòa 729, Win Kon Tum 692
20/02/2021 Đà Nẵng 802, Đắc Nông 820, Quảng Ngãi 451 Win Đà Nẵng 802, Win Quảng Ngãi 451
19/02/2021 Gia Lai 927, Ninh Thuận 872 Win Ninh Thuận 872
18/02/2021 Bình Định 083, Quảng Bình 837, Quảng Trị 690 Win Bình Định 083, Win Quảng Bình 837
17/02/2021 Đà Nẵng 891, Khánh Hòa 650 Win Khánh Hòa 650
16/02/2021 Đắc Lắc 619, Quảng Nam 534 Win Đắc Lắc 619
15/02/2021 Phú Yên 893, Thừa Thiên Huế 162 Miss
10/02/2021 Đà Nẵng 143, Khánh Hòa 521 Win Đà Nẵng 143
09/02/2021 Đắc Lắc 360, Quảng Nam 840 Win Quảng Nam 840
08/02/2021 Phú Yên 513, Thừa Thiên Huế 892 Miss
07/02/2021 Khánh Hòa 057, Kon Tum 019 Win Khánh Hòa 057, Win Kon Tum 019
06/02/2021 Đà Nẵng 102, Đắc Nông 837, Quảng Ngãi 260 Win Đà Nẵng 102, Win Đắc Nông 837, Win Quảng Ngãi 260
05/02/2021 Gia Lai 800, Ninh Thuận 114 Win Ninh Thuận 114
04/02/2021 Bình Định 839, Quảng Bình 608, Quảng Trị 535 Win Bình Định 839, Win Quảng Bình 608
03/02/2021 Đà Nẵng 263, Khánh Hòa 746 Win Đà Nẵng 263, Win Khánh Hòa 746
02/02/2021 Đắc Lắc 405, Quảng Nam 588 Win Quảng Nam 588
01/02/2021 Phú Yên 841, Thừa Thiên Huế 979 Win Phú Yên 841, Win Thừa Thiên Huế 979
31/01/2021 Khánh Hòa 372, Kon Tum 287 Win Khánh Hòa 372
30/01/2021 Đà Nẵng 913, Đắc Nông 875, Quảng Ngãi 664 Win Đà Nẵng 913
29/01/2021 Gia Lai 780, Ninh Thuận 446 Win Gia Lai 780
28/01/2021 Bình Định 039, Quảng Bình 707, Quảng Trị 495 Win Bình Định 039, Win Quảng Trị 495
27/01/2021 Đà Nẵng 162, Khánh Hòa 891 Win Khánh Hòa 891
26/01/2021 Đắc Lắc 840, Quảng Nam 189 Win Đắc Lắc 840, Win Quảng Nam 189
25/01/2021 Phú Yên 388, Thừa Thiên Huế 954 Win Phú Yên 388, Win Thừa Thiên Huế 954
24/01/2021 Khánh Hòa 750, Kon Tum 937 Win Khánh Hòa 750
23/01/2021 Đà Nẵng 300, Đắc Nông 784, Quảng Ngãi 581 Win Đắc Nông 784
22/01/2021 Gia Lai 209, Ninh Thuận 530 Win Gia Lai 209
21/01/2021 Bình Định 386, Quảng Bình 852, Quảng Trị 036 Win Bình Định 386, Win Quảng Bình 852, Win Quảng Trị 036
20/01/2021 Đà Nẵng 540, Khánh Hòa 902 Win Khánh Hòa 902
19/01/2021 Đắc Lắc 884, Quảng Nam 411 Win Quảng Nam 411
18/01/2021 Phú Yên 089, Thừa Thiên Huế 985 Win Phú Yên 089
17/01/2021 Khánh Hòa 382, Kon Tum 496 Miss
16/01/2021 Đà Nẵng 537, Đắc Nông 158, Quảng Ngãi 761 Win Đà Nẵng 537, Win Quảng Ngãi 761
15/01/2021 Gia Lai 778, Ninh Thuận 540 Win Gia Lai 778, Win Ninh Thuận 540
14/01/2021 Bình Định 860, Quảng Bình 957, Quảng Trị 048 Win Quảng Bình 957, Win Quảng Trị 048
13/01/2021 Đà Nẵng 910, Khánh Hòa 716 Win Đà Nẵng 910, Win Khánh Hòa 716
12/01/2021 Đắc Lắc 817, Quảng Nam 332 Miss
11/01/2021 Phú Yên 803, Thừa Thiên Huế 532 Win Phú Yên 803
10/01/2021 Khánh Hòa 338, Kon Tum 122 Win Kon Tum 122
09/01/2021 Đà Nẵng 110, Đắc Nông 862, Quảng Ngãi 081 Win Đà Nẵng 110, Win Đắc Nông 862, Win Quảng Ngãi 081
08/01/2021 Gia Lai 369, Ninh Thuận 402 Win Ninh Thuận 402
07/01/2021 Bình Định 136, Quảng Bình 700, Quảng Trị 021 Win Bình Định 136, Win Quảng Trị 021
06/01/2021 Đà Nẵng 301, Khánh Hòa 823 Win Đà Nẵng 301, Win Khánh Hòa 823
05/01/2021 Đắc Lắc 759, Quảng Nam 752 Win Quảng Nam 752
04/01/2021 Phú Yên 382, Thừa Thiên Huế 464 Win Phú Yên 382, Win Thừa Thiên Huế 464
03/01/2021 Khánh Hòa 185, Kon Tum 720 Win Kon Tum 720
02/01/2021 Đà Nẵng 830, Đắc Nông 599, Quảng Ngãi 225 Win Đắc Nông 599, Win Quảng Ngãi 225
01/01/2021 Gia Lai 642, Ninh Thuận 302 Win Gia Lai 642, Win Ninh Thuận 302
31/12/2020 Bình Định 956, Quảng Bình 116, Quảng Trị 187 Win Bình Định 956, Win Quảng Bình 116, Win Quảng Trị 187
30/12/2020 Đà Nẵng 111, Khánh Hòa 716 Win Khánh Hòa 716
29/12/2020 Đắc Lắc 103, Quảng Nam 660 Win Đắc Lắc 103
28/12/2020 Phú Yên 446, Thừa Thiên Huế 682 Win Phú Yên 446
27/12/2020 Khánh Hòa 969, Kon Tum 200 Win Kon Tum 200
26/12/2020 Đà Nẵng 531, Đắc Nông 920, Quảng Ngãi 023 Win Quảng Ngãi 023
25/12/2020 Gia Lai 195, Ninh Thuận 869 Win Gia Lai 195
24/12/2020 Bình Định 674, Quảng Bình 038, Quảng Trị 500 Win Bình Định 674, Win Quảng Bình 038, Win Quảng Trị 500
23/12/2020 Đà Nẵng 489, Khánh Hòa 762 Win Đà Nẵng 489
22/12/2020 Đắc Lắc 250, Quảng Nam 218 Win Đắc Lắc 250
21/12/2020 Phú Yên 685, Thừa Thiên Huế 749 Win Phú Yên 685
20/12/2020 Khánh Hòa 766, Kon Tum 389 Win Khánh Hòa 766, Win Kon Tum 389
19/12/2020 Đà Nẵng 684, Đắc Nông 871, Quảng Ngãi 636 Win Đà Nẵng 684, Win Đắc Nông 871, Win Quảng Ngãi 636
18/12/2020 Gia Lai 764, Ninh Thuận 535 Win Gia Lai 764, Win Ninh Thuận 535
17/12/2020 Bình Định 261, Quảng Bình 365, Quảng Trị 331 Win Bình Định 261, Win Quảng Trị 331
16/12/2020 Đà Nẵng 189, Khánh Hòa 107 Win Đà Nẵng 189
15/12/2020 Đắc Lắc 016, Quảng Nam 250 Win Đắc Lắc 016, Win Quảng Nam 250
14/12/2020 Phú Yên 839, Thừa Thiên Huế 340 Win Phú Yên 839, Win Thừa Thiên Huế 340
13/12/2020 Khánh Hòa 126, Kon Tum 275 Win Kon Tum 275
12/12/2020 Đà Nẵng 531, Đắc Nông 597, Quảng Ngãi 458 Win Đà Nẵng 531, Win Quảng Ngãi 458
11/12/2020 Gia Lai 493, Ninh Thuận 335 Win Gia Lai 493, Win Ninh Thuận 335
10/12/2020 Bình Định 743, Quảng Bình 145, Quảng Trị 626 Win Quảng Trị 626
09/12/2020 Đà Nẵng 690, Khánh Hòa 252 Win Đà Nẵng 690, Win Khánh Hòa 252
08/12/2020 Đắc Lắc 032, Quảng Nam 117 Win Đắc Lắc 032, Win Quảng Nam 117
07/12/2020 Phú Yên 275, Thừa Thiên Huế 511 Win Thừa Thiên Huế 511
06/12/2020 Khánh Hòa 628, Kon Tum 196 Win Khánh Hòa 628, Win Kon Tum 196
05/12/2020 Đà Nẵng 623, Đắc Nông 886, Quảng Ngãi 370 Win Đà Nẵng 623, Win Đắc Nông 886, Win Quảng Ngãi 370
04/12/2020 Gia Lai 559, Ninh Thuận 578 Win Gia Lai 559, Win Ninh Thuận 578
03/12/2020 Bình Định 015, Quảng Bình 166, Quảng Trị 690 Win Bình Định 015, Win Quảng Bình 166
02/12/2020 Đà Nẵng 336, Khánh Hòa 765 Win Khánh Hòa 765
01/12/2020 Đắc Lắc 539, Quảng Nam 074 Win Quảng Nam 074
30/11/2020 Phú Yên 640, Thừa Thiên Huế 808 Miss
29/11/2020 Khánh Hòa 148, Kon Tum 172 Win Khánh Hòa 148, Win Kon Tum 172
28/11/2020 Đà Nẵng 520, Đắc Nông 716, Quảng Ngãi 086 Win Đà Nẵng 520, Win Quảng Ngãi 086
27/11/2020 Gia Lai 241, Ninh Thuận 750 Win Gia Lai 241, Win Ninh Thuận 750
26/11/2020 Bình Định 325, Quảng Bình 853, Quảng Trị 481 Win Quảng Bình 853, Win Quảng Trị 481
25/11/2020 Đà Nẵng 766, Khánh Hòa 944 Win Đà Nẵng 766, Win Khánh Hòa 944
24/11/2020 Đắc Lắc 055, Quảng Nam 419 Win Đắc Lắc 055, Win Quảng Nam 419
23/11/2020 Phú Yên 767, Thừa Thiên Huế 098 Win Phú Yên 767, Win Thừa Thiên Huế 098
22/11/2020 Khánh Hòa 700, Kon Tum 520 Win Khánh Hòa 700
21/11/2020 Đà Nẵng 552, Đắc Nông 905, Quảng Ngãi 420 Win Đắc Nông 905, Win Quảng Ngãi 420
20/11/2020 Gia Lai 437, Ninh Thuận 318 Win Ninh Thuận 318
19/11/2020 Bình Định 785, Quảng Bình 388, Quảng Trị 468 Win Bình Định 785, Win Quảng Bình 388
18/11/2020 Đà Nẵng 315, Khánh Hòa 998 Win Đà Nẵng 315, Win Khánh Hòa 998
17/11/2020 Đắc Lắc 434, Quảng Nam 224 Win Quảng Nam 224
16/11/2020 Phú Yên 265, Thừa Thiên Huế 014 Win Phú Yên 265, Win Thừa Thiên Huế 014
15/11/2020 Khánh Hòa 347, Kon Tum 928 Win Kon Tum 928
14/11/2020 Đà Nẵng 069, Đắc Nông 568, Quảng Ngãi 591 Win Đà Nẵng 069, Win Đắc Nông 568, Win Quảng Ngãi 591
13/11/2020 Gia Lai 921, Ninh Thuận 458 Win Gia Lai 921, Win Ninh Thuận 458
12/11/2020 Bình Định 224, Quảng Bình 870, Quảng Trị 314 Win Bình Định 224
11/11/2020 Đà Nẵng 888, Khánh Hòa 711 Win Khánh Hòa 711
10/11/2020 Đắc Lắc 145, Quảng Nam 799 Win Quảng Nam 799
09/11/2020 Phú Yên 028, Thừa Thiên Huế 597 Win Phú Yên 028
08/11/2020 Khánh Hòa 099, Kon Tum 322 Win Khánh Hòa 099, Win Kon Tum 322
07/11/2020 Đà Nẵng 675, Đắc Nông 769, Quảng Ngãi 555 Win Đà Nẵng 675
06/11/2020 Gia Lai 002, Ninh Thuận 230 Win Gia Lai 002, Win Ninh Thuận 230
05/11/2020 Bình Định 859, Quảng Bình 057, Quảng Trị 280 Win Bình Định 859, Win Quảng Bình 057
04/11/2020 Đà Nẵng 783, Khánh Hòa 390 Miss
03/11/2020 Đắc Lắc 509, Quảng Nam 750 Win Đắc Lắc 509, Win Quảng Nam 750
02/11/2020 Phú Yên 244, Thừa Thiên Huế 540 Win Phú Yên 244, Win Thừa Thiên Huế 540
01/11/2020 Khánh Hòa 894, Kon Tum 837 Win Khánh Hòa 894
31/10/2020 Đà Nẵng 429, Đắc Nông 570, Quảng Ngãi 350 Win Đắc Nông 570, Win Quảng Ngãi 350
30/10/2020 Gia Lai 682, Ninh Thuận 299 Win Gia Lai 682, Win Ninh Thuận 299
29/10/2020 Bình Định 288, Quảng Bình 997, Quảng Trị 261 Win Quảng Bình 997, Win Quảng Trị 261
28/10/2020 Đà Nẵng 859, Khánh Hòa 119 Miss
27/10/2020 Đắc Lắc 818, Quảng Nam 550 Win Đắc Lắc 818, Win Quảng Nam 550
26/10/2020 Phú Yên 897, Thừa Thiên Huế 929 Win Phú Yên 897, Win Thừa Thiên Huế 929
25/10/2020 Khánh Hòa 615, Kon Tum 125 Win Khánh Hòa 615
24/10/2020 Đà Nẵng 689, Đắc Nông 271, Quảng Ngãi 397 Win Đà Nẵng 689, Win Đắc Nông 271, Win Quảng Ngãi 397
23/10/2020 Gia Lai 321, Ninh Thuận 642 Win Gia Lai 321, Win Ninh Thuận 642
22/10/2020 Bình Định 395, Quảng Bình 311, Quảng Trị 271 Win Bình Định 395, Win Quảng Trị 271
21/10/2020 Đà Nẵng 630, Khánh Hòa 205 Win Khánh Hòa 205
20/10/2020 Đắc Lắc 980, Quảng Nam 439 Win Đắc Lắc 980, Win Quảng Nam 439
19/10/2020 Phú Yên 641, Thừa Thiên Huế 636 Win Phú Yên 641, Win Thừa Thiên Huế 636
18/10/2020 Khánh Hòa 185, Kon Tum 146 Win Kon Tum 146
17/10/2020 Đà Nẵng 080, Đắc Nông 193, Quảng Ngãi 267 Win Đà Nẵng 080
16/10/2020 Gia Lai 917, Ninh Thuận 120 Win Gia Lai 917
15/10/2020 Bình Định 327, Quảng Bình 319, Quảng Trị 179 Win Bình Định 327, Win Quảng Bình 319
14/10/2020 Đà Nẵng 984, Khánh Hòa 511 Win Đà Nẵng 984, Win Khánh Hòa 511
13/10/2020 Đắc Lắc 642, Quảng Nam 645 Win Quảng Nam 645
12/10/2020 Phú Yên 093, Thừa Thiên Huế 857 Win Phú Yên 093
11/10/2020 Khánh Hòa 511, Kon Tum 739 Win Kon Tum 739
10/10/2020 Đà Nẵng 989, Đắc Nông 926, Quảng Ngãi 910 Win Đà Nẵng 989, Win Đắc Nông 926, Win Quảng Ngãi 910
09/10/2020 Gia Lai 978, Ninh Thuận 330 Win Ninh Thuận 330
08/10/2020 Bình Định 922, Quảng Bình 184, Quảng Trị 445 Miss
07/10/2020 Đà Nẵng 122, Khánh Hòa 616 Win Đà Nẵng 122
06/10/2020 Đắc Lắc 162, Quảng Nam 964 Win Đắc Lắc 162, Win Quảng Nam 964
05/10/2020 Phú Yên 096, Thừa Thiên Huế 092 Win Phú Yên 096, Win Thừa Thiên Huế 092
04/10/2020 Khánh Hòa 470, Kon Tum 551 Win Khánh Hòa 470, Win Kon Tum 551
03/10/2020 Đà Nẵng 779, Đắc Nông 713, Quảng Ngãi 973 Win Đà Nẵng 779, Win Đắc Nông 713, Win Quảng Ngãi 973
02/10/2020 Gia Lai 299, Ninh Thuận 462 Win Gia Lai 299, Win Ninh Thuận 462
01/10/2020 Bình Định 648, Quảng Bình 903, Quảng Trị 616 Win Bình Định 648
30/09/2020 Đà Nẵng 838, Khánh Hòa 958 Win Khánh Hòa 958
29/09/2020 Đắc Lắc 617, Quảng Nam 478 Win Đắc Lắc 617, Win Quảng Nam 478
28/09/2020 Phú Yên 236, Thừa Thiên Huế 360 Win Phú Yên 236, Win Thừa Thiên Huế 360
27/09/2020 Khánh Hòa 595, Kon Tum 535 Win Khánh Hòa 595, Win Kon Tum 535
26/09/2020 Đà Nẵng 448, Đắc Nông 464, Quảng Ngãi 829 Win Đà Nẵng 448, Win Đắc Nông 464
25/09/2020 Gia Lai 088, Ninh Thuận 325 Win Gia Lai 088, Win Ninh Thuận 325
24/09/2020 Bình Định 805, Quảng Bình 863, Quảng Trị 617 Win Bình Định 805
23/09/2020 Đà Nẵng 734, Khánh Hòa 021 Win Đà Nẵng 734, Win Khánh Hòa 021
22/09/2020 Đắc Lắc 491, Quảng Nam 615 Win Đắc Lắc 491, Win Quảng Nam 615
21/09/2020 Phú Yên 769, Thừa Thiên Huế 299 Win Thừa Thiên Huế 299
20/09/2020 Khánh Hòa 603, Kon Tum 313 Win Khánh Hòa 603
19/09/2020 Đà Nẵng 988, Đắc Nông 138, Quảng Ngãi 909 Miss
18/09/2020 Gia Lai 020, Ninh Thuận 744 Win Gia Lai 020, Win Ninh Thuận 744
17/09/2020 Bình Định 411, Quảng Bình 323, Quảng Trị 400 Win Bình Định 411, Win Quảng Trị 400
16/09/2020 Đà Nẵng 011, Khánh Hòa 624 Win Đà Nẵng 011, Win Khánh Hòa 624
15/09/2020 Đắc Lắc 298, Quảng Nam 613 Win Đắc Lắc 298, Win Quảng Nam 613
14/09/2020 Phú Yên 361, Thừa Thiên Huế 132 Win Phú Yên 361, Win Thừa Thiên Huế 132
13/09/2020 Khánh Hòa 584, Kon Tum 663 Win Kon Tum 663
12/09/2020 Đà Nẵng 663, Đắc Nông 409, Quảng Ngãi 785 Win Đà Nẵng 663, Win Đắc Nông 409
11/09/2020 Gia Lai 151, Ninh Thuận 808 Win Gia Lai 151
10/09/2020 Bình Định 736, Quảng Bình 710, Quảng Trị 538 Win Bình Định 736, Win Quảng Bình 710, Win Quảng Trị 538
09/09/2020 Đà Nẵng 936, Khánh Hòa 920 Win Đà Nẵng 936, Win Khánh Hòa 920
08/09/2020 Đắc Lắc 116, Quảng Nam 141 Win Đắc Lắc 116
07/09/2020 Phú Yên 542, Thừa Thiên Huế 129 Win Thừa Thiên Huế 129
06/09/2020 Khánh Hòa 123, Kon Tum 910 Miss
05/09/2020 Đà Nẵng 325, Đắc Nông 200, Quảng Ngãi 868 Win Đà Nẵng 325, Win Đắc Nông 200
04/09/2020 Gia Lai 973, Ninh Thuận 668 Win Gia Lai 973, Win Ninh Thuận 668
03/09/2020 Bình Định 933, Quảng Bình 517, Quảng Trị 760 Win Quảng Bình 517, Win Quảng Trị 760
02/09/2020 Đà Nẵng 514, Khánh Hòa 932 Win Đà Nẵng 514, Win Khánh Hòa 932
01/09/2020 Đắc Lắc 918, Quảng Nam 007 Win Đắc Lắc 918, Win Quảng Nam 007
31/08/2020 Phú Yên 210, Thừa Thiên Huế 012 Win Thừa Thiên Huế 012
30/08/2020 Khánh Hòa 076, Kon Tum 216 Win Khánh Hòa 076
29/08/2020 Đà Nẵng 989, Đắc Nông 297, Quảng Ngãi 672 Miss
28/08/2020 Gia Lai 195, Ninh Thuận 700 Win Ninh Thuận 700
27/08/2020 Bình Định 586, Quảng Bình 545, Quảng Trị 145 Miss
26/08/2020 Đà Nẵng 344, Khánh Hòa 473 Win Khánh Hòa 473
25/08/2020 Đắc Lắc 852, Quảng Nam 947 Win Đắc Lắc 852
24/08/2020 Phú Yên 040, Thừa Thiên Huế 476 Win Phú Yên 040
23/08/2020 Khánh Hòa 997, Kon Tum 924 Win Khánh Hòa 997
22/08/2020 Đà Nẵng 451, Đắc Nông 465, Quảng Ngãi 080 Win Quảng Ngãi 080
21/08/2020 Gia Lai 649, Ninh Thuận 211 Miss
20/08/2020 Bình Định 567, Quảng Bình 717, Quảng Trị 536 Win Bình Định 567, Win Quảng Trị 536
19/08/2020 Đà Nẵng 629, Khánh Hòa 844 Win Đà Nẵng 629
18/08/2020 Đắc Lắc 531, Quảng Nam 478 Win Đắc Lắc 531, Win Quảng Nam 478
17/08/2020 Phú Yên 134, Thừa Thiên Huế 010 Win Thừa Thiên Huế 010
16/08/2020 Khánh Hòa 612, Kon Tum 970 Win Kon Tum 970
15/08/2020 Đà Nẵng 473, Đắc Nông 887, Quảng Ngãi 328 Win Đắc Nông 887, Win Quảng Ngãi 328
14/08/2020 Gia Lai 897, Ninh Thuận 749 Win Ninh Thuận 749
13/08/2020 Bình Định 109, Quảng Bình 148, Quảng Trị 910 Miss
12/08/2020 Đà Nẵng 721, Khánh Hòa 522 Win Đà Nẵng 721
11/08/2020 Đắc Lắc 290, Quảng Nam 660 Win Đắc Lắc 290
10/08/2020 Phú Yên 845, Thừa Thiên Huế 697 Win Phú Yên 845, Win Thừa Thiên Huế 697
Soi Cầu Tuyệt Mật